NATIONALISM OCH EXTREMISM – TAPANI JUNTUNEN

Tapani Juntunen bjuder på fredagsmys. Tack? Ja. Och, Väl bekomme!

Mer Nationalism ger mindre extremism

När den gamla nationstanken faller i glömska, när nationalismen beskrivs som ett hinder för en fungerande marknadsekonomi i globalismens tidevarv, ställs emot kvinnors rättigheter, beskrivs som vägen till trettiotalets Nazi-Tyskland – då glömmer man bort att en väl fungerande nation, en väl definierad nation, är garanten för vår frihet oavsett kön, sexualitet eller hudfärg. Nationen är ett fundament för vår demokrati.

Om liberaler och socialister ägnar sig åt förnekelse av det nationella så kommer en motreaktion från medborgarna, för medborgare är nationen tryggheten och stoltheten. Om politiken upplevs som ett normativt hot kommer en kraftig motreaktion, till förmån för det auktoritära och i en del fall mot det extrema, kanske även mot våldsamheter. Reaktionen leder dock till i en demokrati att väljarna tillsätter nya representanter.

Jag tror därför att man ska göra precis tvärtom, bejaka nationen, definiera hur man ser på nationalism. Det finns inte en definition, det finns fler. Alla vägar bär inte till trettiotalets Berlin. Och inte heller behöver nationalism vara patriarkal och ställas emot kvinnors rättigheter. I andra etniska grupper som saknar en stat slåss man för sin frihet och skapandet av ett geografiskt område som man kan kalla sitt eget land. Här ser vi detta och stöttar dessa grupper, men samtidigt tycks många i Sverige inte förmå sig att hylla den svenska nationalstaten.

Nationalism behöver heller inte betyda världsherravälde, utan nationalism kan betyda att man just respekterar även andra nationer för att man förstår själva innebörden och värdet i en nation.

Nationalism beskrivs även idag som en icke-inkluderande ideologi, men det tror jag också är en feltolkning. Det är när människor är trygga i sin nationella identitet, sin kultur och sina traditioner som man kan möta även andra med annan etnicitet och kultur. Det är också ur integrationssynvinkel enklare att anpassa sig om det finns en tydlighet i det nationella, kulturen och traditionerna. Det är när en osäkerhet kring det nationella i det politiska skiktet finns som medborgare blir mer skeptiska och kanske även främlingsfientliga. Säger inte politiker ifrån gällande hederskultur och islamism till exempel, då kan man heller inte förvänta sig att medborgare accepterar ett mångkulturellt samhälle.

Nationalism är en naturlig baslinje som finns hos många medborgare, och det är något för alla politiker att ta till sig när man propagerar för globalism, eller för EU eller för mångkultur. Har man inte det nationella perspektivet med sig kan man inte räkna med en stor uppslutning i förlängningen. Tvärtom tror jag de ledare som ser det nationella som en självklarhet har framtiden för sig.

Tapani Juntunen (M)

6 svar på “NATIONALISM OCH EXTREMISM – TAPANI JUNTUNEN”

 1. På engelska, eller i varje fall i USA skiljer man ibland på ”nationalism” och ”patriotism”.
  Det första är ”my country right or wrong” – dvs. landet kan göra precis vad som helst, och nationalisten kräver fortfarande att ingen skall kritisera landet. Kanske är det vad vi i Sverige kallar chauvisism?
  Det andra har ofta tillägget ”when wrong, to be put right.” Man är altså inte stolt över landet ”bara för att,” utan för att det står för och upprätthåller vissa värderingar.

  Globalister och vänsternissar vill gärna blanda ihop de två begreppen för att kunna smutskasta alltihop – precis som de gjort med ”manlighet.”

 2. Snyggt Tapani!

  Sverige har idag ingen partiledare förutom Jimmie Åkesson som skulle kunna axla rollen som statsminister och äran att stolt och tydligt förklara att Sveriges intressen alltid är nr.1 och att Sveriges intressen är alltid utgångspunkten vid varje förhandling..

  Detta är något som Sverige har saknat under ofantligt lång tid. Tänk om Sveriges medborgare fick har sin statsminister tala som Australiens premiärminister. Att allt handlar om landets intressen och inte EU eller FN som splittrar mer en enar.

  Lyssna på Malcolm Turnbull vad gäller prioriteringar:
  https://youtu.be/LSw8W21B9Gc

  Tack Tapani för en för mig fantastisk mogen text.

 3. Det är väl detta som definierar Sverige (och en del andra västländer idag) att man tror att man kan införa någon form av utopi-värld utan gränser och ”allt till alla” utan att först räkna på om man har råd med det

  Sedan definierar man det som faktiskt varit grundfundamentet för det som fungerat (och som gjort att man kunnat bygga upp en ”välfärdsstat”) som absolut det värsta som finns, dvs nationalstaten

  Så går det ofta när man tar ett ogenomtänkt ”leap of faith”

  Man blir hängande i luften – utan att kunna ta sig varken dit man hade hoppats – eller tillbaka dit man kom ifrån

  Grattis Sverige

 4. Bra skrivet!

  Eftersom människan biologiskt sett är ett flockdjur, så är också en geografiskt avgränsad grupp människor som delar samma historia, traditioner, värderingar, kommunikationssätt och mytologi samt lyder under samma lagar och regler också en naturlig indelning.

  Då nationalstatens bärande drivkrafter – fosterlandskärlek, plikttrogenhet, altruism, hänsynsfullhet – är av positiv och konstruktiv karaktär, till skillnad från globalismens destruktiva drivkrafter, såsom rovdrift, social oro, bonuskultur, egoism, gruppegoism och fosterlandshat, så är nationalstaten ett optimalt svar på den naturliga indelningen.

  Globalismen är det onaturliga, eftersom den har som mål att förstöra nationalstaten och den naturliga indelningen.

  Globalisterna har ofta genom historien underskattat styrkan i nationalstatens positiva drivkrafter. T.ex. försökte världskommunismen efter första världskriget förena arbetare i alla länder. De drev Bayerns som ett pilotprojekt 1919. Men de underskattade arbetarnas fosterlandskärlek när de försökte göra Bayern till en socialistisk rådsrepublik, och misslyckades gruvligt.

  Senare tids globalister – EU och Hillary Clintons presidentvalskampanj – har förra året på ett mycket förödmjukande sätt, fått känna på kraften hos nationalstatens positiva drivkrafter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *