GOD OCH OND JOURNALISTIK

En man misshandlas av ordningsvakter och väktare på akutmottagningen i Malmö. Nyheten hamnar högst upp på Aftonbladets hemsida på fredagskvällen. Upprördheten är total, nu när landets ordningsvakter enligt landets samlade journalistkår tycks vara i Satans sold. Aftonbladet ger utrymme åt den misshandlade mannens historia, men ingen annans. Vittnen från akuten, i form av vårdpersonal, andra patienter och anhöriga, bryr man sig inte om att leta rätt på. Man går helt på mannens redogörelse, som låter hemsk. Så gör journalisten när det skall skapas god journalistik. Jag tycker att dagens goda journalistik ofta är ond journalistik.

Jag har mina kontakter på akuten i Malmö. Trevligt folk som alltid har beskrivit sin arbetssituation och arbetsmiljö på ett ärligt sätt. Ofta – eller nästan alltid – känner de sig otillräckliga. Allt oftare – eller nästan jämt – utsätts de för hot och våld på sin arbetsplats. En av mina kontakter hade läst Aftonbladets artikel, och tyckte att den var ett bevis på när de goda är de onda. En källa är ingen källa, men när en läsare som fanns på akuten beskriver situationen på samma sätt som den första källan så finns det väl anledning att ifrågasätta ett och annat i Aftonbladets goda journalistik.

Ur Aftonbladets artikel: ” – Jag uppfattade det som att min mamma blev ignorerad av sjuksköterskorna. Jag bad dem att komma och hjälpa till flera gånger.  Vid ett tillfälle kom en sjuksköterska in i rummet utan att göra någonting. Hon stod bara där. Då blev jag arg och höjde rösten för att få henne att hjälpa till.” 

Aftonbladet bekymrar sig inte om att fråga om hur och med vilka ord mannen ”bad” personalen att hjälpa mamman. Aftonbladet bryr sig inte om att fråga mannen om han har medicinska kunskaper som gör att han kan prioritera vårdarbetet åt de vårdanställda. Aftonbladet frågar inte mannen vad han sade – eller skrek – när han blev arg och höjde rösten. Det hade ju kunnat döda en god snyftartikel…

Att det handlade om svordomar, könsord och hot som var så dåligt inlindade att man såg igenom gasväven lyfter inte Aftonbladet. Att det var ett oacceptabelt beteende berättar man inte. Istället lyfter man mannens berättelse, om hur han och mamman ignorerades av personalen,  hur han misshandlades av ordningsvakterna helt utan anledning.

Polisen i Malmö kom till akuten, tog med sig mannen och utreder nu vad som har hänt. Efter samtal med vittnen så har polisen landat i en första slutsats om att det inte finns något som tyder på att vakterna har brukat övervåld. Polisen konstaterar att mannen har skadats i ett bråk med ordningsvakterna, och att ordningsvakterna har skadats i bråket med mannen. Att ordningsvakterna är sjukskrivna efter holmgången är av noll intresse för Aftonbladets goda journalistik.

Ingen skall behöva misshandlas grovt på en akutmottagning. Men idag är det allt vanligare, och det beror faktiskt inte på att horder av våldsbenägna ordningsvakter har tagit över landets akutmottagningar. Det beror på att vårdpersonalen måste skyddas, ibland med våld. Det våld som ordningsvakter använder skall vara proportionerligt. Två sjukskrivna ordningsvakter, som fått sin beskärda del av det som kallas våldsamt motstånd. De sjuksköterskor och undersköterskor som hotats, förolämpats, kränkts och hånats av den man som Aftonbladet tycker att vi skall känna medkänsla för får noll intresse av medierna. Så funkar goda journalistik i det skruvade landet Sverige…