SAMHÄLLSKONTRAKTET

Några rika svenskar flyr från skatten. Finansminister Andersson blir arg, kallar beteendet för ”helt oacceptabelt”. Finansminister Andersson tycker att det är osolidariskt och hemskt när folk smiter – helt eller delvis – från det svenska skattetrycket. I finansministerns värld får vi ju så mycket för skattepengarna. Vi får ju bland annat skola, försvar, polis och pension för skattepengarna vi pungar in med. Samhällskontraktet. Vi betalar och får tillbaka samhällsservice. Själv ser jag en framtid där Svensson inte alls tycker att skatteuttaget matchar det man får för skattekronorna. De rika svenskar som skatteplanerar, skatteflyr idag kommer följas av vanliga medborgare som i brist på leverans från Stat, Landsting och Kommun inte kommer att vara lika sugna på att betala skatt…

”Men vad får man för skatten? – Man får bland annat skola, försvar, polis, pension.” – finansministern svarar på frågor i medierna…

Finansminister Anderssons exempel är ju exempel hon kunde ha knipit igen om. Visst får vi skola för skattepengarna, men är det en skola som levererar studiero och studieresultat i paritet för vad vi betalar för skolan genom skatten? Nä. Vi har en skola med stora problem, eller som finansminister Andersson skulle kalla det hela – ”utmaningar”. Svensk skola är inte världsledande, som den borde vara med världens högsta skatter,

Försvaret då? Vilket försvar får vi för skattepengarna? Vi får ett försvar som inte räcker till, där andra departement än försvarsdepartementet käbblar och fördröjer anskaffningen av ett nytt luftvärn – för att ersätta det 40-åriga luftvärnssystem som skyddar Sveriges skattebetalare idag. Vi har en armé som är alldeles för liten och klen, en marin som är alldeles för liten och klen, ett flygvapen som är alldeles för litet och klent. Vi har ett försvar som aldrig någonsin, någon gång har fått de pengar försvaret behöver för att leverera det politikerna har beställt.

Polisen. Man måste vara döv, galen och blind för att ha missat hur den skattefinansierade polisen fungerar. I landsbygden dyker polisen sällan upp när buset slår till. I städerna är polisen med sjumilakliv på väg mot bristningsgränsen. Antalet anmälda brott som aldrig utreds blir fler och fler. Polisens våldsmonopol finns inte längre. Skattebetalarens förtroende för polisen urholkas snabbt.

Pensionerna. Ja, vad säger man? Man kan ju börja med snacket om höjd pensionsålder. Sedan kan man gå vidare till pensionsnivåer och möjligheterna till ett drägligt avslut på ålderns höst. De flesta skattebetalare har fattat att de på egen hand måste spara en hel del av sina redan beskattade kronor för att kunna drömma om något annat än blodpudding på matbordet och Bingolotto som en eventuell räddning på vardagsekonomin. Väldigt många svenska pensionärer tycker nog inte att deras skatteinbetalningar under decenniers yrkesliv levererar en pension i nivå med skatterna…

Finansministern nämner inte sjukvården. Det gör hon rätt i. Svensk sjukvård av idag motsvarar inte svenskt skattetryck. Tiotusen inställda och uppskjutna operationer i ett enda landsting under ett enda år. Skenande vårdskador. Personalflykt och personalbrist. Stängda vårdplatser och långa köer på akuten. Otillgänglig primärvård och eftersatt äldreomsorg. Det är bra att finansministern inte nämnde sjukvården som något vi får för skattepengarna, för svensk sjukvård levererar inte heller i proportion till vad vi betalar för den.

I takt med att samhället inte kan leverera något Svensson upplever som vettigt och bra för skattepengarna kommer Svenssons vilja att betala skatten att sjunka. Många upplever att samhällskontraktet är brutet, eller på väg att brytas. Den dagen är nära då vanliga skattebetalare, löneslavar och medborgare kommer att följa de skatteflyende företagsledarna. Varför betala överpriser för något som inte fungerar…?