TELEFONTERROR OCH MAILBOMBNINGAR

När Styrelsen för psykologiskt försvar lades ner år 2009 hamnade ansvaret för landets förmåga att hantera psykologisk krigföring på MSB:s skrivbord. MSB är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. I mars 2017 släppte MSB en förstudie om det muslimska brödraskapet i Sverige, men man saknade beredskap för vad som komma skulle. Telefonterror och mailbombningar. Myndigheten med ansvar för landets psykologiska försvar klarade inte av att stå emot några psykologiska eldöverfall från de som inte ville se några studier alls om det muslimska brödraskapet.

Om inte landets psykologiska försvar – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – orkar stå emot en påverkansoperation, vem eller vilka skall då inte vika ner sig? När MSB anser att allt bråk kring förstudien är skäl nog att inte gå vidare, vilka skall då orka med att utreda det muslimska brödraskapets inflytande i Sverige? Eller räcker det bra med att se konsekvenserna av en massa tjafs och käbbel med MSB i ämnet, där MSB viker ner sig? Inflytandet tycks ju fungera och ha önskad effekt…

Telefonterror. Mailbombande. JO-anmälningar. Anställda på MSB säger sig aldrig ha varit med om något liknande. Man angriper på olika sätt, man använer olika strategier och varierar sin taktik.  Allt går ut på att utmatta motståndaren, på att knäcka försvarsförmågan och motståndsviljan. De som inte ville att MSB skulle grotta ner sig i det muslimska brödraskapets förehavanden i Sverige lyckades. Det psykologiska försvaret knäcktes och man hissade vit flagg. ”Allt bråk” kring förstudien räckte för att man inte skulle låta forskarna bakom förstudien gräva vidare.

Man kan tycka att MSB agerar vekt och ryggradslöst. Eller så landar man i slutsatsen att landets psykologiska försvar inte klarar av att försvara landet mot de fiender som finns bakom våra linjer. Löfven och gänget har satt det psykologiska försvaret på att se till att Putin-Ryssland inte skall kunna köra några påverkansoperationer mot valet 2018. Löfven och gänget borde fundera ett varv till, kolla vad som händer innanför landets gränser. När det psykologiska försvaret inte orkar med mailbombningar och telefonterror – vad orkar det då med? När det psykologiska försvaret tvingas vika ner sig för ”allt bråk” på hemmaplan, vad klarar de av när motståndaren spelar i en avsevärt högre division…?

MSB och det muslimska brödraskapet visar på ett tydligt svaghetstecken i det svenska samhällsbygget. Några ihärdiga mailare, inringare och nät-insurgenter lyckas knäcka landets psykologiska försvar. De får en myndighet att skifta fokus – bort från det som borde granskas ännu hårdare. När Sverige måste vara starkare, visar våra myndigheter svagheter som motståndaren kommer att utnyttja skoningslöst. När MSB måste ha en stark ryggrad, är man helt ryggradslös.