SKUGGBOXNING – HANS LI ENGNELL

Moderaterna har bjudit Socialdemokraterna på debattfajt. Temat är hur utrikes födda ska komma i arbete. Jag ser framför mig hur Anna Kinberg Batras partistrateger tänkt sig detta. Landets två största partier drabbar samman i tuffa och ideologiskt klargörande bataljer runt om i landet. Det ska visa att M är det verkliga oppositionspartiet som står för något annat än Stefan Löfvens trötta parti.

Men faktum är att M är ett stukat 15-procentsparti som allt färre ser som ett trovärdigt regeringsalternativ. Mot dem ställs en alltmer självsäker socialdemokrati.

Val av ämne förvånar lite. Varken Socialdemokraterna eller Moderaterna har nämligen några verksamma förslag att komma med. De kunde lika gärna ha debatterat inställningen till Saturnus månar.

Vad ska Kinberg Batras gäng klämma till med när de för femtioelfte gången har tagit upp ”första jobbet-anställningen” – vilket i praktiken är ett nytt slags jobbskatteavdrag? Det går enkelt att räkna ut hur debatten kommer att låta. Moderaterna kommer tjata om att det måste bli enklare att få första jobbet, klaga på höga kostnader för att anställa och säga att kraven på nyanlända att hitta arbete måste skärpas.

Socialdemokraterna kommer framhärda att utbildning är lösningen för de flesta. Därutöver finns det ”några” – en grupp som i själva verket utgör en tredjedel av de nyanlända – som kan behöva enklare jobb. Men de ska få en vanlig lön.

Goddag yxskaft. Inget av partierna har begripit djupet av det elände de har medverkat till under de senaste 20 åren. Sverige har haft ett historiskt högt inflöde av okvalificerad och outbildad arbetskraft. Vilket är en väldigt udda egenskap för en grupp som getts rollen att rädda såväl välfärd som pensioner.

I många svenska kommuner ligger arbetslösheten bland utrikes födda på över 30 procent. I brinnande högkonjunktur. Varken Moderaterna eller Socialdemokraterna kommer i den föreslagna debattbataljen kunna förklara hur detta ska lösas. De har skapat ett utanförskap som i hög grad är olösligt. Detta eftersom det inte handlar om anställningskostnader utan om humankapital.

Frågan om huruvida invandring är bra eller dålig för Sverige kan besvaras med en lika dum motfråga: är det bra för ett företag att rekrytera? Svaret är rimligen att det beror på vem som rekryteras. Denna fråga ställer sig naturligtvis varje företag vid en anställning. Visserligen kan en lägre ingångslön potentiellt göra att fler får chansen att visa vad de går för, men i slutändan handlar det fortfarande om att en arbetsgivare ska se en kompetens hos en person som företaget behöver.

Att varken Moderaterna eller Socialdemokraterna, som beskriver sig som statsbärande partier, har förstått detta enkla faktum är bekymrande. Nu verkar båda utgå från att företag ska anställa av ren och skär hygglighet. För att hjälpa till att lösa den så kallade integrationsutmaningen.

Oavsett vilka som vinner valet riskerar vi att få ännu en mandatperiod av meningslösa debatter om sidospår och verklighetsflykt. Det är för sent för det nu. Det har varit för sent ganska länge.