GÄSTKRÖNIKA: VISST HAR VI RÅD – ÅSA TALLROTH

Dagen bjuder på en spontant gästinspel från Åsa Tallroth, en av de drivande krafterna i det nya partiet Medborgerlig Samling och från staden som fostrat giganter som Kent, Kenneth Andersson och några andra storheter – Eskilstuna. Från skuggan av Klosters Kyrka tvillingtorn har Åsa författat ett läsvärt inlägg om teoretisk och teologisk godhet versus den praktiska godheten. Visst har vi råd? Eller någon annan…?

Visst har vi råd.

Hur många gånger har du inte hört eller läst detta? Ofta är det vänner, bekanta eller kändisar som på sociala medier eller diverse upprop i media uttrycker sin godhet genom att propagera för de öppna gränsernas politik. En gemensam nämnare för en stor del av dessa individer är att de personligen inte lider brist på resurser. Det är personer som ser lönen komma in var månad på bankkontot, medan de sippandes på en fin årgång av Bourgogne på lördagskvällen funderar över om man ska semestra i Thailand till sommaren – eller om man ska nöja sig med Kanarieöarna. Att ens egna privata tillgångar skulle kunna användas för att göra gott verkar inte vara på modet. Inte heller har uppmaningen av hårt ansatta kommuner till privatpersoner att öppna upp sina hem för asylsökande gett något större gensvar i denna kategori av människor. Istället verkar den underliggande idén vara att de redan hårt ansatta allmänna skattemedlen ska finansiera deras godhet.

Nu senast var det Svenska Kyrkan som genom Juluppropet ville visa sig från sin goda sida genom att uppmana regeringen att:

– Ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.
– Ge alla som beviljas asyl i Sverige rätt till familjeliv.
– Undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening.

Exakt hur ett redan ekonomiskt hårt trängt land som Sverige praktiskt skall klara av alla dessa unga med tillhörande familjer som avses går inte Svenska Kyrkan in på. Ingenstans står att läsa om var individerna ska bo, varifrån vi ska få lärare, socialarbetare, läkare och annan sjukvårdspersonal som behövs för att möta en stor befolkningsökning på bästa sätt. Inte heller nämner man vilka andra budgetposter som man anser ska få mindre medel för att finansiera sina önskemål.

Är det äldrevården som ska spara än mer? Skolorna? Polisen? Eller månne det redan underfinansierade försvaret? Varifrån pengarna skall tas förtäljer inte Svenska Kyrkan med ett ord i sitt julupprop. Här kommer dock ett förslag.

Svenska Kyrkan besitter tillgångar som med råge överstiger 70 miljarder – och dom ökar för varje år. Om alla dessa tillgångar kunde användas till att bygga bostäder, sjukhus och skolor skulle vi få en hel del av det som behövs. Eller varför upplåter inte Svenska Kyrkan sitt fastighetsbestånd till migranter eller andra behövande? Det är även fullt möjligt att skänka pengar till UNHCR och flyktinglägren runt om de krigshärjade områdena. Det är flyktingläger som nu får dra åt svångremmen för att länder som Sverige minskar sitt bistånd för att finansiera migranter som varit friska nog och haft kapitalet att betala flyktingsmugglare för att ta sig till Sverige. Kvar i flyktinglägren blir de som inte har hälsan eller ekonomin för att ta sig därifrån.

Kort sagt, Svenska Kyrkan besitter enorm potential för att kunna göra livet bättre för väldigt många människor. Men de använder sig inte av den möjligheten. Då måste man ställa sig frågan: Varför använder man sig inte av de resurser man besitter om man nu menar allvar med sin godhet? Att visa sin godhet där någon annan förväntas stå för notan ger inga meritpoäng hos den vanlige medborgaren, och troligen inte hos högre makter heller…

Åsa Tallroth, Medborgerlig Samling

19 svar på “GÄSTKRÖNIKA: VISST HAR VI RÅD – ÅSA TALLROTH”

 1. 70 miljarder, det är ju alltid en början.
  Invandringens kostnader är minst 270 miljarder i år, och blir bara större för varje år.
  Låt kyrkans medlemmar rösta om de inte vilja sälja bort alla egendomar och ta emot litet fler.

 2. Det går självklart att ifrågasätta alla förslag och så även Juluppropet. En öppen debatt mår alla bra av, men då ska den innehålla korrekta uppgifter. Ni har missuppfattat en del och det är viktigt att fastslå några fakta här: Bakom Juluppropet står Sveriges kristna råd, nästan alla kyrkor i Sverige från pingst till den katolska. Det är är alltså inte bara Svenska kyrkan. Svenska kyrkan upplåter dessutom lokaler till tusentals flyktingar just nu. (Flyktinganläggningar som bedrivs non-profit ) Frivilliga och anställda jobbar med många olika integrationsprogram i nästan varje stad och by. Kyrkans pengar används alltså till flyktinghjälp och för att avlasta kommunerna. När det gäller kyrkans värdepapperstillgångar så är mycket låst. Eftersom intäkterna för övrigt minskar i snabb takt så kommer denna förmögenhet att användas både för församlingars ekonomiska överlevnad och för verksamhet, inklusive socialt arbete.

  1. Flyktingar?! Dom har tagit sig genom hela Europa för att komma hit till Sverige. Vad flydde dom från i Tyskland, Danmark, Österrike osv? Benämn dom inte som flyktingar, för dom är ekonomiska migranter som bara är ute efter ett så bra och bekvämt liv som möjligt. Och någon annan ska betala för det. Flykten var från sitt hemland! Efter det var det enda intresset att ta sig till Sverige, för där får man mest utan att behöva bidra med arbete.

 3. Min pastor använde till mitt förtret midnattsmässan till att dra paralleler mellan Josef och Marias vandring för skatteskrivning och flyktingars vemödor i flykten till europa.

  Jag kan inte för mitt liv förstå hur vi kan säga att det är så hemskt att alla måste kunna fly samtidigt som vi inte är beredda att lyfta ett finger för att komma åt själva problemet välja en sida och få stopp på kriget.

  Till kyrkans försvar inkvarteras hemlösa över jul.

  1. Som jag ser det retarkyrkorna upp många människor och provocerar fram utträden. En metod är legitimering av bestående politik med tillägg av extra helighetsanspråk. Ett ex. ”Jesus familj till Egypten” utläggs som ett krav på gränslöst mottagande av migranter, där enligt inrikesministern f n högst hälften har seriösa asylskäl. Det extra helighetsanspråket kommer fram i önskan att migranterna skall in just i Sverige. Men läser vi hela berättelsen och inte bara ett selekterat urval av detaljer, finner vi att Jesus och hans familj sökte fristad i närområdet, Egypten. Hur ofta tar man fast på det i förkunnelsen? Varför går man förbi denna detalj, när vi vet att långt mänga fler för samma kostnad kan hjälpas i närområdet än i Sverige? Och varför glömmer man systematiskt bort att poängen med berättelsen om flykten till Egypten är självrepatriering? Jesus vara kallad att verka bland sitt folk.- Det blir farligt för kyrkans trovärdighet när människor märker att texterna tillrättaläggs för att passa som ett stöd åt härskande politiska idéer.

 4. Intressant och himla berikande att fler ”Does the math”
  Jag vill inte vara ”tyken” eller ”trist” men är detta inlägg inlagt som ironi eller som ett exempel på ”Vi vet inte hur illa det är?”
  The real math:
  Har kyrkan bara 70 miljarder så är det en droppe i det hav som vi måste fylla med medel….
  så jag förstår att man vill att det allmänna skall vara de goda…
  Ensamkommande 30 miljarder 2015 där dvs hälften av kyrkans medel…..om alla som anlände inte var 17 precis utan det fanns fler åldrar så ryker det mesta av kyrkans tillgångar där ……
  Till skribenten…..
  Den ackumulerade kostnad som nu snurrar årligen och netto rör sig om 300 miljarder…..

 5. Liten korrigering bara: Det är Sveriges Kristna Råd som står för ”Juluppropet” – inte Svenska kyrkan. Sv.k:an en av medlemarna i SKR men det är altså många fler kyrkor som tillsammans står för ”Juluppropet”

 6. KYRKANS RIKEDOMAR ÄR EN MYT. I och för sig tycker jag att det är fel att Sveriges kristna råd kampanjar för långtgående åtaganden utan att ha ett enda konkret förslag hur de skall kunna uppfyllas. Att ”Svenska kyrkan” skulle ruva på en förmögenhet på 70 miljarder som skulle kunna användas stämmer inte. Kyrkans ekonomi är starkt decentraliserad: församlingar, stift, samfälligheter, rikskyrkan och en lång rad organ har egna budgetar. Självfallet finns det vissa reserver och mariginaler i dessa i form av likviditet och värdepapper, som det gör i varje seriös verksamhet. – Kyrkor, orglar och klockor har säkert ett visst värde men är inte några realiserbara tillgångar. Skogs- och jordbruksfastigheter är i regel prästlönetillgångar som man varken kan eller får avyttra. Nattvardskärl är ofta mycket gamla och av ädla metaller. Skall de konfiskeras och säljas på Lenins vis? Återstår fastigheter som församlingshem, präst- och stiftgårdar m m. – Kyrkans löpande driftskostnader betalas i allt väsentligt av medlemmarnas kyrkoavgift. Redan när någon procent utträder ur kyrkan får det långtgående effekter: neddragningar och uppsägning av personal.

  1. Hej.

   Hur har kyrkan kommit över sina tillgångar?

   Det kan väl aldrig vara som så att den genom århundradena spelat på skräck, skuld och ångest? Den har väl absolut aldrig på ett närmast sjakal-liknande sätt hållit sig nära folk vilka legat för döden i syftet att snika åt sig materiella tillgångar? Den har väl aldrig någonsin använt maktmedel till att från arbetande folk ta deras tillgångar?

   Gustav Vasa gjorde rätt – ty han gjorde mot kyrkan vad kyrkan gjort mot folket, och det är väl i linje med att göra mot andra vad andra gjort en själv, så säg?

   Nej du, tron är din egen, men tills du kan förklara vad Abrahams gud skall med skog, aktier, och tempel med präster och prästinnor rabblandes besvärjelser så är den kristna kyrkan ett lika stort gyckel och hyckleri som sina bröder och systrar i islam.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

 7. Kollade som snabbast på deras – därmed direkt diskvalificerade – partiprogram genom att titta på en enda punkt: FÖRSVARET
  http://www.medborgerligsamling.se/wp-content/uploads/2016/11/PARTIPROGRAM-MED.pdf
  […]”Svensk försvarsindustri har gott internationellt renommé och ska stimuleras till att utveckla och tillverka högkvalitativa produkter som också ska få säljas till andra länder. Sådan inriktning ger även
  fler svenska arbetstillfällen.
  http://www.svenskafreds.se/vapenindustrin-i-sverige
  Givet det svenska försvarets nuvarande brister i försvarsförmågan, kommer det att ta många år innan tillräcklig kapacitet har byggts upp, även om uppbyggnaden påbörjas inom kort. Under denna tidsperiod får inte försvaret lämnas därhän. Sverige behöver således – på kort sikt –hjälp med försvaret av landet.

  Av den anledningen vill Medborgerlig Samling se att Sverige snarast ansluter sig till NATO.

  Ett NATO-medlemskap är en viktig markering gentemot omvärlden om att Sverige står redo
  att försvara sitt eget territorium tillsammans med allierade. Ett medlemskap i NATO ska kombineras med en förstärkning av svensk försvarsförmåga, vilket för övrigt är ett krav för medlemskap i NATO.”

  Dessutom: vill de tydligen inte att värnplikten ska vara frivillig för kvinnor längre, utan vill införa en tvingande samhällsplikt för (barnafödande fertila) unga kvinnor:
  ”Värnpliktiga ska vara unga män och kvinnor som rekryteras och utbildas för respektive och därefter tränas med yrkessoldater. Värnplikten ska utgöra en del av den samhällsplikt som unga män och kvinnor ska genomgå efter avslutad skolutbildning, från 18 årsålder”.

  Kvinnor som redan förlorar i pension & inkomstbortfall samt karriärmässigt, genom sitt barnafödande, ska nu alltså – tvingas -göra värnplikt också.
  ——————————————————->
  Det våra PK-journalister aldrig tar upp eller vågar/vill peka på: Uppviglande av krig; de styrda flyktingströmmarna; dess orsak & verkan; samt den viktigaste frågan: ”Cui bono”…dvs vem/vilka tjänar mest på allt detta, med hjälp av våra surt förvärvade skattepengar, vare sig vi vill eller inte:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Saab_AB

  Jämför därefter med – exempelvis – SD:s Försvarspolitik, (som dock tyvärr har ändrats en aning, när de blivit alltmer infiltrerade av olika Nato-positiva anhängare):
  https://sd.se/var-politik/forsvarspolitik/
  Sverigedemokraterna menar att det är statens kärnuppgift att värna vår frihet och att hävda vår territoriella integritet och vi anslår därför kraftigt ökade medel till Försvarsmakten.

  SVERIGES FÖRSVARSPOLITIK SKA FOKUSERA PÅ FÖRSVARET AV SVERIGE.

  Genom att stärka vårt eget försvar, genom att fullt ut verka för ett Nordiskt försvarsarbete och genom partnerskapet för fred med NATO tar Sverige sitt säkerhetspolitiska ansvar. När Sverige återfått ett existensförsvar är det rimligt att Sverige åter bidrar med militärt bistånd i fredsskapande och fredsbevarande insatser med FN-mandat bakom. Det är en balanserad inställning långt från både isolationism och förlorad självständighet.

  Det militära försvaret ska genomföra de insatser som riksdag och regering beslutat eller som i övrigt följer av Försvarsmaktens uppgifter:

  • upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen i områden utanför detta
  • söka samverka och kostnadsdela verksamheten med de nordiska grannländernas försvarsmakter i mån av ingångna avtal,
  • med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra myndigheter vid behov.
  • äga beredskap att snabbt kunna ställa personal till förfogande för räddningsledare vid terrorism eller annan asymmetrisk krigföring,
  • äga beredskap att kunna sända en utlandsstyrka för fredsbevarande eller fredsskapande insatser med stöd av FN-mandat.

  1. Ingrid. Tack, men nej tack. Jag förbehåller mig rätten att välja vad som skall ut på kommentatorsfältet. Inlagan om NATO vill jag inte bidra att sprida, av den enkla anledningen att den inte alls stämmer överens med min bild av NATO. Som halv-est är jag djupt tacksam för att NATO nu finns som garant för den estniska friheten. Tack.

 8. Vänligen tag bort de – UPPENBARLIGA – onödiga dubbla/likadana… kommentarerna, så det enbart återstår EN kvar.

  Varfär släpper Du igenomTVÅ likadana kommentarer, när Du så väl måste ha förstått, att det enbart skulle ha gått igenom EN av dem…!?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *