VÅR KLOKA KONSTITUTION – TAPANI JUNTUNEN

Tapani Juntunen bjuder på lördagslektyr. Varsågoda!

Vår kloka konstitution

Vår konstitution, våra grundlagar, är klokt konstruerad. I regeringsformen står det att all makt utgår från folket. Av det följer en konstruktion av vår riksdag som gynnar majoriteten. Trots att riksdagen har valt en regering, så finns makten kvar i riksdagen hos majoriteten. En regering i minoritet kan inte styra och ställa hur som helst, varken gällande budget eller lagstiftning, utan majoriteten i riksdagen är den som bestämmer i ett skarpt läge. Man behöver inte rikta något misstroendevotum mot regeringen först, utan majoriteten i riksdagen kan helt enkelt köra över regeringen i fråga efter fråga.

Den decemberöverenskommelse som tidigare var rådande, kringgick dock vår konstitution då den gav sittande minoritetsregering carte blanche att sätta vilken budget som helst utan att oppositionen lägger sig i detta. Riksdagen kan dock ändra i budgetens disposition av årliga resurser. Det handlar bara om att viljan ska finnas där.

Med det moderata beskedet om att i enskilda sakfrågor även söka stöd hos Sverigedemokraterna skulle vi återgå till en ordning som stämmer överens med vår konstitution. Liberalerna och Centerpartiet motsätter sig dock denna återgång till ett parlamentariskt och mer demokratiskt läge, utan agerar hellre som demokratiska haverister.

En återgång till det tänkta demokratiska läget som vår grundlag stipulerar är en återgång till ett läge där varje röst är lika mycket värd oavsett vilket parti man röstar på, vår styrka i Sverige är att vårt demokratiska system accepteras av den stora majoriteten. Vår tillit är förknippad med vårt demokratiska system, att kringgå demokratiska principer enbart för att ett parti är misshagligt för andra sätter sammanhållningen i vårt samhälle på spel.

Ibland hör man att vår konstitution inte är anpassad för tre olika block. Det är helt korrekt. Men det är inte konstitutionen det är fel på utan respektive partiledning som inte anpassar sig efter den konstitution vi har. Konstitutionen är klokare än så, den är anpassad efter demokratins princip där majoriteten bestämmer över minoriteten.

Tapani Juntunen (M)

4 svar på “VÅR KLOKA KONSTITUTION – TAPANI JUNTUNEN”

 1. Jag måste tyvärr invända å det bestämdaste. Vi har inte alls någon klokt utformad konstitution. Den är rent bedrövlig och gör inte ens skäl för att kallas ”konstitution”. Hade den varit klokt utformad hade den inte ändrats stup i kvarten. I regeringsformen som infördes 1974 hade 46 procent av paragraferna ändrats trettio år senare (2004, hur många fler ändrar har skett under de 12 åren efter det? Jag kan ju nämna en: EU-medlemskapet som skrevs in bakom ryggen på folket 2010). Ett mer förödande underbetyg för en konstitution kan jag knappt tänka mig. Jag tog upp det lite i #Brexit, grundlagsändringar, svensk statskupp och beväpnade amerikaner i sverige

 2. Jag invänder mot att grundlagen är klokt konstruerad, efter den senaste grundlagsändringen 2010-11-24. Än en gång visade den svenska demokraturen upp sitt fula tryne, ty det var noll rapportering på ledarplats i svensk MSM om ändringen. Sällsynt förekommande debattartiklar som handlade om grundlagsändringen förekom dock.

  Sjuklövern röstade för och SD röstade mot grundlagsändringen 2010.

  Det fick till följd att ungefär samtidigt som Angela Merkel, Nicholas Sarkozy och David Cameron alla dödförklarade Multikulti och det mångkulturella samhället, så grundlagsskyddade Sverige det mångkulturella samhället och medlemskapet i EU. Därmed kan inte det destruktiva Multikulti och EU-medlemskapet ändras annat än med två riksdagsbeslut med allmänna val emellan.

  Sedan stämmer det inte att all makt utgår från folket, traditionellt syftande på det svenska folket. Som lagstiftande organ i Sverige och över svenska förhållanden har Riksdagen tredje rang efter EU:s ministerråd och EU-parlamentet. Ca 80 % av de beslut som Riksdagen fattar är redan fattade på EU-nivå. Riksdagens uppgift i de här fallen är bara att implementera EU-direktiven och EU-reglerna i vår nationella lagstiftning.

  I grundlagen återfinns också den svenska översättningsgrodan ”alla människors lika värde” av den engelska förlagan av Förenta Nationernas deklaration om de mänskliga rättigheterna ”All human beings are born free and equal in dignity and rights.” från 1948. Denna översättningsgroda åberopas ofta när godhetsapostlar kräver fullständiga välfärdsförmåner och mer därtill åt invandrare.

  I Sverige gäller ”Alla människors lika värde” dock inte:

  * försäkringsbolag och pensionsbolag som värderar människor olika utifrån ålder.

  * läkare som slentrianmässigt ger unga människor i arbetsför ålder förtur framför gamla människor till tidig cancerdiagnos och dyra sjukdomsbehandlingar.

  Skulle kulturmarxister/godhetsapostlar et consortes agera logiskt [sic. osannolikt], så skulle de också anse och ivrigt försvara åsikten att deras nära familjemedlemmar och Anders Behring Breivik är lika mycket värda.

 3. Det är en fullständigt usel konstitution. Ingen maktdelning, ingen författningsdomstol, inget ansvarsutkrävande.

  Själva idén med en konstitution är att sätta ramarna för vad regering och riksdag kan besluta om, men i Sverige erkänner man inga sådana begränsningar. Makten ”utgår från folket”, alltså majoriteten, och minoriteten har inte fler rättigheter än majoriteten tillerkänner den. Våra grundlagar är därmed mer rundningsmärken i lagstiftningsarbetet och demokratiska symboler att hålla upp mot omvärlden än någon konstitution i gängse mening.

  Det är demokratism, inte konstitutionalism. Jämför gärna hur folk upplever orden ”demokrati” respektive ”konstitution” i Sverige och på andra håll. Där ses konstitutionen som en förutsättning för demokratin, medan den här närmast ses som ett hot mot densamma – något som hindrar ”folket” (majoriteten) att göra som det vill.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *