ROCKADER

Från polishuset i Västerås till centrala Arboga tar det ungefär 30 minuter för en radiobil med blinkande blåljus och tjutande sirener. Till anstalten Salberga i Sala, ett fängelse för det värsta buset och med säkerhetsklass 1, går det några minuter snabbare från samma polishus. Till Fagersta, den norra utposten i Västmanlands län, kör en utryckande polispatrull från Västerås på cirka 40 minuter. Till den där bostaden i norra utkanten av Västerås, där en polisman med familj fick känna av hur det är sova på en skjutbana, tar det bara några minuter…

Polisen i Västmanland skall kraftsamla. Efter beskjutningen av polisbostaden i Västerås för några veckor sedan kommer nu polisens rockader. Polispatruller från Sala, Fagersta och Köping flyttas in till Västerås. Kvar i den västmansländska periferin blir det nästan inget kvar. Av de oftast två, ibland tre radiobilarna i Köping blir det en ensam patrull kvar. Samma rockader även från Fagersta och Sala. En minimal styrka blir kvar. I periferin kommer de poliser som blir kvar behöva vänta betydligt längre på hjälp, stöttning och förstärkning om eller när det kommer att behövas. Väntan på kollegorna kommer att bli betydligt längre efter polisens rockader. Så här skall det vara och fungera i tre månader.

Poliserna i Västerås känner sig otrygga efter beskjutningen av en kollegas bostad. Beskjutningen har skapat ett arbetsmiljöproblem, där många poliser pratar om att lämna yrket och ännu fler mår dåligt. Det är fullt normalt med tanke på vad som har hänt. För att öka tryggheten bland poliserna i Västerås gör man sina rockader. Man väljer att flytta poliser från andra delar av länet till Västerås. Det är naturligt att kraftsamla för att lösa det som måste betraktas som ett mordförsök på en kollega. Men hur bli det med tryggheten i Arboga eller Köping, för poliser och andra? I Sala, Fagersta och Skinnskatteberg? I Kungsör eller Surahammar? Vad händer när allt brottsförebyggande arbete läggs ner i tre månader?

Problemet med polisens rockader, oavsett om det handlar inom ett län eller inom landet, är att de skapar tomrum på de platser som dräneras på poliser. Att polisen i Västmanland skulle få stöd från Stockholm, Göteborg, Malmö eller Uppsala skulle innebära att det blev för stora luckor där. Problemet är att det inte finns några marginaler längre. Problemet är att landets poliser inte räcker till för att kollegorna skall kunna känna sig trygga i sin arbetsroll…

29 svar på “ROCKADER”

 1. Kanske dags att helt enkelt ta våra beskyddarpengar och byta leverantör från Polisen till maffian?

 2. Hej.

  Tillåt mig skriva om en mening, så att den visar hur polisen i det meningen avhandlar bör agera:

  Du skrev:
  ”I periferin kommer de poliser som blir kvar behöva vänta betydligt längre på hjälp, stöttning och förstärkning om eller när det kommer att behövas.”

  Där skulle kunna stå:
  ”I periferin kommer de poliser som blir kvar behöva skjuta skarpt då hjälp, stöttning och förstärkning saknas; det kommer att behövas.”

  Det är angriparen, marodören, den kriminelle, som avgör om verkanseld är nödvändig.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  1. Rikard, sant, men redan verklighet. Svensk polis skjuter mer än all annan nordisk sammanlagt. Det är säkert befogat i de flesta fall, och de samhälleliga förlusterna begränsade.

 3. Men vi är i alla fall en ”humanitär stormakt”! Något vi enligt PK ska känna ”stolthet” över när Sverige faller sönder.

 4. Vi medborgare då? Vem skyddar oss? Om polisen bara ska vara till för att skydda sig själva? Då måste vi medborgare skydda oss själva om jag fattat det rätt. Några kommer att klara av det, andra kommer att råka illa ut.

  1. Hej.

   Den svenska polisens funktion har aldrig varit att skydda vare sig enskilda medborgares liv och säkerhet, eller deras egendom. Deras funktion har varit att upprätthålla lag och ordning.

   Detta kan synas som om det betyder samma sak, men i begreppen ligger helt olika värderingar.

   Om polisens uppgift är att skydda och betjäna medborgaren medför detta att polisen mycket väl kan stå på medborgarens sida i en konflikt mellan medborgare och statsmakt.

   Därför har svensk polis aldrig haft skydd av medborgaren som sin uppgift. Deras uppgift är att upprätthålla lag – det vill säga vara politiken behjälplig med att tvinga medborgaren att följa politiska beslut fattade av styrande partier, samt att upprätthålla ordning – vilket betyder försvåra och omöjliggöra protester och organisationer som hotar rådande politiska ordning oavsett vilka dessa är och om de utgörs av medborgare med högst legitima krav.

   Polisen finns till för att skydda makten från folket, inget annat.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

  2. Samma sak gäller givetvis medborgarna. När polisen inte kan skydda medborgarna återstår bara för dem att ta saken i egna händer.
   Börja på samhällets förfall står nära.

  3. Just så tror jag att det kommer att bli. Mer och mer av polisens knappa resurser kommer att gå åt till att de skyddar sig själva. En annan funktion de kommer att ha blir att hålla efter medborgare som försöker skydda sig själva. Alltså stoppa och avväpna medborgargarden och liknande. Kontrollera och i viss mån stödja privata bevakningbolag. I vissa fall visa musklerna mot de riktiga kriminella grupperna men vissa grupperingar kommer dock att vara för farliga för att agera emot och då man inte vill riskera eskalerande våldsamheter.

   Se den utveckling som vissa delar av England har sedan en tid. Tommy Robinson beskriver den bland annat, just nu har jag ingen länk tyvärr. Men i princip så är det så att polisen väljer alltid att agera mot counter jihad grupper och aldrig mot jihadister/muslimska extremister eller muslimska gäng vid konfrontationer dem emellan. Helt enkelt för att kostanaden och riskerna för en eskalering är för hög om man agerar mot de muslimska grupperna. Även fast counter jihad demonstrationerna oftast är harmlösa och det är de muslimska grupperna som öppet förespråkar våld och samhällsomstörtning, utmanar rättsstaten och utövar lokalt förtryck.

   När våldsmonopolet upphört utvecklas polisen till en statens representation, en aktör bland andra, en sorts ambulerande tillsynsorganisation i en diversifierad våldsmiljö. De kan inte lägre agera mot brott prioriterade efter hur brotten själva bedöms i sin karaktär, utan de agerar mer och mer strategiskt utefter det primära målet att ett yttre lugn skall vidmakthållas.

   Se som en föraning om vad som komma skall demonstrationerna på mynttorget/medis i somras. En stor grupp män som rimligen borde vara efterrsökta av polisen då de vistas här illegalt och med hög andel av annan typ av kriminalitet också. Bedriver verksamhet för att omstörta rättsstaten mitt framför polisen. Utan demonstrationstillstånd. Beskyddas tom av polisen. Inte ens då en polis blir knivskuren i ett mordförsök av en person ur denna grupp så agerar polisen mot dem och skingrar gruppen eller för bort deltagarna. Det är lätt att dra ut en extrapolation i tangentens riktning och föreställa sig om några år hur vi har öppet beväpnade grupper som polisen inte agerar mot. Polisen på ena sidan torget och de beväpnade kriminella på den andra i en sorts balansläge. Dit tror jag vi är på väg.

 5. En stat och ett samhälle i förfall där centralmakten retirerar och avstår från sitt våldsmonopol.

  En gång i världen då statsmakten så sakta stärkte sitt grepp om samhället var ett av de viktigaste skedena att staten övertog rättskipningen, dvs det var inte längre det lokala tinget och stormännen som skipade rättvisa samt stiftade lag, det var staten som lagförde brottslingar, det var staten som garanterade säkerheten och det var statens fogdar som samlade in skatten.

  Nu när staten retirerar från allt större områden, vem har den verkliga makten ( förmågan att döma, straffa, beskatta samt skydda ) i dessa områden ?

  Beväpnade brottslingar versus beväpnade civilgarden eller enbart beväpnade brottslingar och var man beväpnar sig efter förmåga för att skydda den egna familjen ?

  Vad händer då folk i allt större utsträckning ställer sig frågan ”Vad @@££$$ får jag för mina skattepengar ?” och svaret blir allt svartare ….

  Välkommen till fårkhemmet i ett land näea dig …

  1. @Realist 12:42
   Du frågar vem som har den verkliga makten? På det säkerhetspolitiska området är det USA, i övrigt EU.

   Sverige har sedan EU-inträdet förstört sitt eget, mycket dugliga värnpliktsbaserade totalförsvar, och istället satt upp en liten, yrkessoldatbaserad, globalt verkande, Natounderställd expeditionskår, med målet att stödja amerikansk geopolitik.

   Sverige saknar reellt inflytande i EU, enligt Lissabonfördraget, då allt fler beslut fattas i Ministerrådet med kvalificerad majoritet inom allt fler beslutsområden. Sverige betraktas som en mjölkko för att subventionera EU:s budget, samt som en avskrädeshög för de muslimska flyktingströmmarna som drabbar EU.

   ”Vad @@££$$ får jag för mina skattepengar ?”
   Mina och dina skattepengar gör så att Sverige, den humanitära stormakten, får de finansiella musklerna för att bedriva socialkontor åt arabvärlden. Detta känns för våra oikofobiska, svenskhatande sjuklöverpolitiker väldigt fint, behjärtansvärt och angeläget.

 6. Under EU mötet i Göteborg så blir hela Sverige dränerat på polis, inget konstigt i sig, under en kort tid.
  Men Västerås ger intryck av att det är inte personalbrist, utan polisen har mentala problem som nu kommer upp på ytan. Sedan vad det är symptom på är svårt att säga, kanske det varit pressat länge och nu med skjutningen blev det droppen. Var det inte där en polischef som gick på en kritisk polis och polischefen blev sedan omplacerad. Hoppas verkligen att ledningen hittar fram med bra terapi och att en ny anda kan växa fram i Västerås.
  Laget behöver en ny ledare som börjar med att vara ute bland 112 poliserna.

 7. När staten sviker kommer privata initiativ överta verksamheten. Vi får då betala två gånger för samma sak. Kostnaden för det skydd polisen skall utöva, men inte kan, fortsätter staten att håva in via skattsedeln. Detta kommer även att gälla alla andra områden som staten är skyldig medborgarna enligt det brutna samhällskontraktet. De som kräver eller vill ha skydd mot brottsligheten och otryggheten får betala extra. Den person som har vapenlicens och vapen kan försvara sig själv i ett akut läge men inte i längden. Nästan alla legala vapenägare har fått känna på EU:s och politikernas petande i vapenlagarna för att komma åt det privata vapenägandet och avväpna befolkningen. Dessa politiker skall vi rösta på nästa höst?? Bovarnas vapen tycks inte röna något intresse av vårt rättsväsen. Vem skulle avväpna dem, jo just det , den förlamade polisen. Ett politiskt mummel om skärpta lagar mot bovarnas vapeninnehav vittnar om den totala hjärnsmältan i det politiska etablissemanget.

  1. Påminner lite om PublicServiceSkatten. Du blir tvingad betala för något du inte gillar, och får betala för riktig information och nyheter annorstädes.

 8. En snabb rockad, som förvandlar den slemma riskpolischefen och hans politiska hussar till veritabla bondeoffer, borde verkligen kunna göra susen…

  … om vi vanliga, hederliga, svenska medborgare samtidigt flyttar fram våra positioner och gör gammelpressen så matt, att våra förkämpar i polisuniform…

  …. (med understöd av militär) omedelbart kan få tillräckligt stort manöverutrymme, för att lyckas slå ut majoriteten av de vanekriminella på ett bräde…

  … utan att behöva riskera sina egna, eller sina anhörigas liv – eller minsta lilla reprimand från ”etablissemanget”- oavsett hur det importerade buset besegras.

  Heja Sverige!

 9. Det inre våldsmonopolet (=polisen) kan inte lösa sin uppgift mycket tack vare att Sverige har för mycket brottslighet, som brutaliserar och skapar social oro i det svenska samhället.

  Den främsta anledningen till den ökande brottsligheten är avhängigt det svenska EU-medlemskapet, med allt vad det innebär, i kombination med det förment ”godhjärtade”, globalistiska sjuklöveretablissemangets vurmande om asylrätten och den destruktiva massinvandringspolitiken.

  EU förbjuder t.ex. att Sverige får ha ett effektivt skalskydd (dvs bevakning av riksgränsen). Därför kan kontinentalt skit och bus samt lågkvalitativa befolkningselement närmast obehindrat flöda in i vårt kära gamla fosterland, och som en cancersvulst förstöra det inifrån.

  Hur svårt kan det vara! Sverige måste ut ur EU! Avgiften för EU-medlemskapet 2015 kostade DESSUTOM de svenska skattebetalarna 45,232 miljarder kronor, vilket är mer än försvarskostnaden! Man kan ha mycket kul för de pengarna, t.ex. bekämpa den svenska brottsligheten.

 10. Helt jävla otroligt att Dan Eliasson kan sitta kvar,
  lika märkligt att Stefan Lövfen och Morgan Johansson inte kallar till krismöte angående tillståndet hos landets poliskår.
  Vi som bor på landet får beväpna oss för här i mörkret är det bara en sak som lyser och det är polisen som lyser med sin frånvaro.

  1. Vilken kommentar? Har haft fullt upp i ett par dygn med att vara ”jourhavande medmänniska” plus med att hämta andan efter det. Släppte igenom en drös kommentarer nu…

 11. @i otakt. Kommentaren 17 nov 17.05 finns nu med, har ingen aning varför den inte fanns den 20 nov. Kanske min dator som har hjärnblödning. Ber om ursäkt!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *