POLISSKOLAN

Det sänks begåvningskrav och det sänks fysiska krav. Det har aldrig varit så lätt som det är nu att komma in på en svensk polishögskola, och bli polis i Sverige. De sänkta kraven skapar oro bland gamla poliser, bland erfarna ’snutar’. Man litar inte på att de framtida kollegorna kommer att vara att rätt virke. Man fruktar att när verkligheten är som hårdast och mest skoningslös så kommer svensk polis möta buset med en alltför mjuk poliskår.

Filmen Polisskolan kom 1984, och den blev en succé. Saxar man ur texten om filmens handling från Wikipedia kan man läsa: ”På grund av bristen på poliser, tar den nyvalda borgmästare i en icke namngiven amerikansk stad beslutet att sänka intagningskraven till utbildningen av den nya poliskåren. Nu ska inte längre längd, vikt, kön, utbildning och styrka vara avgörande för intagningen till polisskolan, utan alla som är villiga är välkomna. Detta gör att hundratals som aldrig hade tänkt sig en poliskarriär anmäler sig och antas som aspiranter. Dock är inte alla inom poliskåren glada över dessa förändringar.”

Borgmästaren i Polisskolan är 34 år senare ersatt av Morgan Johansson och Stefan Löfven. Bristen på poliser gör att man sänker alla intagningskrav för att komma in på Polishögskolan. Många inom poliskåren är oroade och skeptiska över förändringarna…

Jag har en hel del poliser i umgänget. Fantastiska människor som gör ett fantastiskt arbete. De är olika individer, men de har flera gemensamma nämnare i sina personligheter. De inger respekt. De är förnuftiga. De är verbala, de kan alltså prata med folk efter givet läge eller given situation. De är trygga. De är inga veklingar. Men – och det är jobbigt men – de börjar alla tappa framtidstron. De tror allt mindre på en ljusare framtid, och de tror allt mer på en anarki. De tror allt oftare att deras framtida kollegor i en allt större utsträckning kommer att vara människor som inte passar för arbetet.

Filmen Polisskolan bubblar upp. Poliskompisarna kan skratta åt filmen, åt afroamerikanen som kan härma en herrans massa ljud, åt den vapenfixerade dåren och den kvinnliga instruktören med en tilltagen hylla. Alla stereotyper finns där. Polisvännerna slutar skratta när de ser beröringspunkterna med dagens Sverige. När filmen slutar med ett rätt så lyckat experiment, så tror ingen av kamraterna i kåren att det svenska försöket med sänkta krav kommer att sluta lyckat…

Sverige kommer att behöva tryggare, starkare poliser som inger respekt. Inte tvärtom. Att sänka kraven på framtidens poliser för att komma tillrätta med framtidens utmaningar är helt fel väg att gå, om man vill ha chans att hamna rätt.

8 svar på “POLISSKOLAN”

 1. Sverige kommer att behöva tryggare, starkare poliser som inger respekt. Inte tvärtom. Att sänka kraven på framtidens poliser för att komma tillrätta med framtidens utmaningar är helt fel väg att gå, om man vill ha chans att hamna rätt. ofc

 2. Nu skall Löfven och Johansson minsann visa att de håller sina löften. Hur dom gör det bekymrar dem inte för ett ögonblick. ”Handlingskraft” är ledordet men här borde Löfven använda sitt favorituttryck – oacceptabelt (att sänka kraven).

 3. Numera tänker jag mig två scenarion för hur Sverige kommer att se ut om 15 – 20 år:

  Om vi har tur kommer Sverige att vara ungefär som Brasilien är idag, dvs. ett land med gigantiska klasskillnader, där politiken och stora delar av den offentliga sektorn präglas av enorm korruption, där grov våldsbrottslighet i form av t.ex. gaturån nått epidemiska proportioner, och där fattiga slumområden utgör ett slags parallellsamhällen, i vilka polis och rättsväsende förlorat våldsmonopolet. Detta är alltså den utveckling jag tror vi har att se fram emot OM VI HAR TUR.

  Om vi har otur kommer Sverige om 15 – 20 år att vara jämförbart med Libanon under 1970- och 80-talen, eller forna Jugoslavien under 1990-talet, dvs. ett land i fullständig upplösning till följd av blodiga konflikter mellan olika etniska/religiösa och politiska grupperingar.

  Möjligen finns det fortfarande en liten chans att vända den negativa samhällsutvecklingen. Men med tanke på att c:a 80% av den svenska väljarkåren fortfarande sätter sin tilltro till något av sjuklöverpartierna eller till rena pajasorganisationer som Fi, så har jag tyvärr svårt att tro att årets val kommer att leda till några radikala förändringar.

 4. Är inte poliser med tätt mellan ögonen, skrapmärken på knogarna och låg impulskontroll exakt vad vi behöver för att hantera det nya buset?

 5. Tack för en ironiskt skriven text som i sin betraktelse ger anledning till eftertanke och självrannsakan för dem som försatt polisväsendet i denna situation. Jag tillhör den kategori som är kritisk till de olika lösningar som folkvalda kallar för ”snabb-spår”. Jag är övertygad om att de sänkta antagningskraven inte höjer kvalitén hos polisen eller någon annan yrkesgrupp. En förklaring kan vara att skolans rekryteringarbete verkar för kvantitet före kvalitet då bristen är akut. En fara med det förstnämnda är att fler erfarna (och välskolade) lämnar yrket varför kompetenscenter blir större(?).

  Jag är iaf inte imponerad över den inslagna linjen för fler poliser eller de politiska beslut som gjort frågan till akut.

 6. Hej.

  Problemet, eller utmaningen, är löst i förväg:

  Rekrytera yngre (25 till 30 år gamla) från utanförskapsområden, gärna sådana som själva har ett förflutet som kriminell men nu vill bli ett föredöme för de som växer upp i samma områden.

  Våldskapital, med eget språk och eget nätverk för information, samt lagom skrämmande för skattebetalaren, och lojal både mot politiker, klanhövding och kår.

  Det svenska folket då?

  De skall betala, ta ett steg tillbaka, och vara tysta.

  Är det inte dags att vi bildar frikårer istället? Finns det ingen som har respekt hos hemvärn, äldre poliser, militärer och jägare och kan samla dessa till en svensk milis för att rensa upp landet?

  Den som har råkat ut för invandrarpoliser som språkar på sitt eget språk, om dig, torde förstå varför jag skriver som jag gör.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 7. Bra att du känner ett flertal poliser som är bra människor. Vid mina kontakter med polisen har dessa inte varit av det mera positiva slaget. Arrogans, översitteri m.m har mera präglat umgänget. Jag är en helt vanlig svensk som dock när jag var yngre åkte moped och när jag blev lite äldre gillade amerikanska bilar. Detta mina intressen har tydligen varit extremt provocerande för många poliser. Så, jag vill också ha en bra poliskår som kan ta tag i det bus som nu finns här i allt högre antal. Men huruvida poliser av gammalt snitt eller mera nya mjukisar klarar av detta kan man fundera över. Varför ska polisutbildningen ta så lång tid. Hur svårt kan det vara att lära sig ingripa vid bråk? För de som ska göra intellektuellt polisarbete krävs väl andra färdigheter än att slå folk med batong?

  1. Det är ganska välkänt att befattning som trafikpolis har mycket låg status både inom poliskåren och samhället i stort. Bitterheten speciellt hos de något äldre poliser som hamnat där spiller förstås över i yrkesutövningen. Hämnden eller vad man ska kalla det tas ut på vanliga skötsamma trafikanter och fordonsägare för struntförseelser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *