SVAGHETSTECKEN

En mellanakt eller lite pausunderhållning i helt annat ämne än de ämnen som i dagarna som kommer lär dominera nyhetsflödet, en text om svaghetstecken och hur ett visst land, med vissa ambitioner reagerar på svaghet. Jag tänkte ta mig an en liten utflykt till Putins Ryssland apropå det filmklipp och de bilder som nu cirkulerar med två ryska stridsflygplan och ett amerikanskt örlogsfartyg i huvudrollerna och med internationellt vatten i Östersjön som scen för föreställningen…

Ryssland i allmänhet och Putin i synnerhet föraktar svaghet och ser ner på svaga länder. Det finns ingen som helst respekt från den ryska statsledningen för små och svaga stater, men inte heller för större stater med svagt ledarskap. Det vi såg två halv-antika ryska Su-24 Fencer göra runt den amerikanska jagaren USS Donald Cook är rysk tuppfäktning. Det är en markering att man anser USA under Barack Obama vara ett land med svagt ledarskap. USS Donald Cooks systerfartyg USS Ross råkade för övrigt ut för samma maktdemonstration av två ryska Su-24:or i Svarta Havet utanför den ockuperade Krim-halvön.

Detta händer under Obamas ledarskap, när NATO har dränerats på militär hårdvara och på förmågor i den här delen av världen. Något liknande det som hände i Östersjön häromdagen och som hände i Svarta Havet för dryga året sedan hade med till visshet gränsande sannolikhet inte hänt när Bush d.y satt i Vita Huset.  Putin respekterade Bush. Bush var handlingskraftig och ivrig på använda sin militära råstyrka mot alla tänkbara och otänkbara fiender. Bush skapade sina naturliga fiender i ”Axis of evil”, något man inte skulle få Obama att göra ens under en lång seans av skendränkning.

Obama besökte Tallinn, Estland för att markera att Estland är ett tryggt land under NATO:s vingar och beskydd. Någon dag efter det att Obama har flugit iväg från Estland med Air Force One går rysk trupp in i Estland och plockar en estnisk polis, bara för visa att den där tryggheten är en chimär – inget att lita på. På samma sätt skall man se på hur ryssarna pinkar in sitt revir kring amerikanska örlogsfartyg i de vatten Putin och Ryssland anser vara sitt vatten, alldeles oavsett hur internationellt vattnet må vara på kartan.

Ukraina hade inte fått se sig angripet och rånat på territorium om Putin hade betraktat Ukraina som ett starkt land. Det parlamentariska kaoset i Kiev, revolutioner och försök till kontrarevolutioner i kombination med en etnisk splittring – underblåst av den som önskade ett svagare Ukraina – lade grunden för det som nu händer i Ukraina. Moldavien är ett annat i grunden svagt land som väntar på samma öde som Ukraina, med utbrytare och påtryckare inom landets fastställda gränser. Estland, Lettland, Litauen är små och därmed svaga, men de vägrar trots allt att bete sig som så svaga som de i realiteten är.

På samma sätt bör man se på hur Ryssland och Putin beter sig mot Sverige, med Ryska Påsken som klimax. Putin och Ryssland betraktar Sverige som svagt, och vem kan säga emot egentligen? Det finns ett överflöd av svaghetstecken – allt från ett försvar i ett sorgligt skick, till en poliskår som knappt orkar längre till ett tilltagande sönderfall i storstädernas utanförskapsområden. Sverige lider dessutom av en svårartad säkerhetspolitisk konflikträdsla, och inte ens den incidentrote – som tidigare inte alltid fanns gripbar – är ordentligt utrustad för att kunna försvara landets territorium då lite robotar under vingarna anses vara provocerande i omvärldens ögon. Att allt annat stridsflyg i samma roll i vår del av världen är lika välhängda som Samantha Fox var en gång i tiden är inget svaghetstecken i det konflikträdda Sveriges ögon…

Så vad göra? Man kan vara svag, ha ett svagt ledarskap – men man är aldrig svagare än man ser sig själv som. Därför tycker jag att vi kan börja öva anflygning mot Kaliningrad från Ronneby, eftersom det har gjorts från den sidan tidigare – och utan skamkänslor. Därför tycker jag att vi kan låta vårt flyg i luften sniffa förbi ryska örlogsfartyg på internationellt vatten och 20 meters avstånd ett dussintal gånger på en timme. Ryssarna själv kallar det ju en ”manöver enligt regelboken” – och då kan väl vi följa samma regelbok. Det handlar om att kaxa upp sig.

Detsamma gäller NATO. Jag tycker att NATO skall börja göra detsamma i den här delen av världen, och visa att man inte är en driftkucku till organisation. Det är bara sådana signaler som Putin tar till sig. Svaga, rädda, handlingsförlamade länder har han ingen respekt för – och riktigt svag är man bara när man gett upp från början. Låt oss använda det vi har för att åtminstone börja med att sätta oss i respekt hos Stormakt Röd igen. Den respekten är den första tröskeln i en tröskelförmåga. Den andra tröskeln borde vi börja försöka bygga upp igen, snabbt…