SVERIGE?

Man blir ju naturligtvis förtvivlad å alla läsares vägnar naturligtvis. Den som sitter med Dan Eliassons debattartikel i DN vid frukostbordet och dennes anhöriga.

Men också för den enskilde myndighetschef som skriver en sån här osammanhängande text. Vad har den personen varit med om för någonting? Vilka omständigheter har den gubben växt upp under? Vad är det för trauma han bär med sig?

Allas vår Dan, landets rikspolischef, skriver en debattartikel i DN som är omöjlig att få grepp om. På flera platser i texten finns det tungotalande om att Sverige är tryggare än någonsin, att tilltron till rättsväsendet är högre än någonsin, att det finns undersökningar som visar att allt är på väg åt rätt håll – om man då bortser från vissa utanförskapsområden. En tolkning är att alla dessa områden inte kan vara Sverige i Dan Eliassons värld, ett Sverige där allt är frid och allt är fröjd.

Eller så tolkar man Dan Eliassons alla förslag som om det faktiskt är så att det finns en hel del problem i Sverige ändå, här och nu. Att resurserna inte räcker till på grund av terrorhot, gränskontroller och kroniska ordningsstörningar på vart och vartannat asylboende. Att polisen inte kommer att synas eller finnas i de områden där problemen inte är lika stora som i landets förortsghetton.

Eliasson hänvisar till siffror om att Sverige är på rätt väg här och där i texten. Sedan nämner rikspolischefen i förbifarten att det finns en ökande otrygghet som sällan anmäls och därför inte finns med i de siffror som säger det alla vill höra – att Sverige är tryggare än någonsin.

Är inte våra förorter Sverige längre? Är den svenska polisen på uppdrag i förorten ockupationsmaktens trupper? Det förklarar den intifada som möter polisen allt oftare i sitt arbete. Det är ett tecken så gott som något, om en kamp för en trygghet som ökar här och en otrygghet som skenar där.

Dan Eliasson vägrar se hela Sveriges utmaningar. De delar som är trygga idag kommer att bli otrygga imorgon då polisen måste fokusera på det som tydligen inte är det trygga Sverige idag…