VÄRME OCH VÅLDTÄKTER

Värme och våldtäkter.

Just nu är det varmare än på länge i Sverige, men samtidigt vet vi att efter sommaren väntar ett kallare Sverige på oss alla. Efter sol kommer mörker. Efter värme kommer kyla…

På den ena sidan kan man läsa om att högsommarvärmen fortsätter, att solen kommer att fortsätta med att visa sig. På den andra sidan kan man läsa om en gruppvåldtäkt här, en överfallsvåldtäkt där och sexuella övergrepp överallt, På den tredje sidan kan man läsa att att våldtäkterna och övergreppen iallafall delvis har sin förklaring i vädret…

Skulle man kunna ställa vädret inför rätta så skulle alltså den klarblåa himlen och den skinande solen kunna dömas för medhjälp till våldtäkt och för delaktighet i sexuella trakasserier. Iallafall om man lyssnar på några snillen som spekulerar i en av landets kvällstidningar. Hade det inte varit för det vackra vädret så hade det minsann inte varit så många våldtäkter här och nu. Det är en av förklaringarna heter det, men vilka andra förklaringar kan man finna om man letar?

Kan det inte vara så att det även är klädskaparnas fel att de feta rubrikerna ser ut som de gör, om våldtäkter här och tafsande där? Det är ju klädskaparna som skapar kläder som visar så mycket hud att det brinner till i männens skallar. Eller finns det en koppling till kommunernas neddragningar i parkskötseln som gör att de yviga grenverken och generösa buskagen inbjuder till en våldtäkt? Det borde gå att hitta någon expert som i TV kan se sambandet mellan nedskärningar hos kommunen och de alltmer frekventa rapporterna om våldtäkter och uttala sig bergsäkert i frågan. Är det inte så att den alltmer lättillgängliga alkoholen hos dagens ungdom skapar nya möjligheter för den som letar efter en halvt medvetslös ung kvinna att utnyttja? Någon som jämfört kurvorna mellan tillgången på alkohol och de anmälda sexbrotten?

Det vackra vädret kan aldrig och skall aldrig användas som en förklaring till att anmälningarna om sexuella övergrepp skenar i väg. Att unga tjejer visar mer hud, rör sig mer fritt kan aldrig och skall aldrig användas som ett motiv till att nyhetsrapporteringen dagligen innehåller någon våldtäkt någonstans. Aldrig skall ”tillgängligheten” på brottsoffer få vara ett skäl till att övergreppen ökar. Men det är så det funkar i Sverige. Vädret bidrar. De lättklädda kvinnornas rörelsemönster är närmast en förutsättning om man skall tro på expertisen. Kan vi förvänta oss att allas vår rikspolischef snart dansar regndans i morgon-TV…?

Våldtäkter och andra sexuella övergrepp kan bara och skall bara skyllas på gärningsmannen och gärningsmännen. Inte på vädret, inte på de lättklädda kvinnorna – i vissa fall offren, inte på hur folk rör sig och inte på andra män än de svin till män som inte kan trycka tillbaka sina mest djuriska drifter. Bara gärningsmännen bär skulden till att det ser ut som det gör – på sommar-Sveriges gator och torg, på sommar-Sveriges musikfestivaler och i det för tillfället vackra sommarvädret. Vi kan prata runt problemet, dela ut armband, kalla alla män för lika delaktiga som vädret, solen och all den bara hud som syns – men det löser noll.

Det enda som funkar är att prata om problemet som det ser ut, att hänga ut alla gärningsmän. De förtjänar ingen respekt. De har inte rätt till någon anonymitet. Med sina handlingar har de visat att just respekt för andra människor och deras rätt att bara vara inte är något de bryr sig om. Det må vara primitivt, men varför skall vi då bry oss om att respektera dem, ge dem några rättigheter alls…

Just nu är Sverige varmare än på länge. Samtidigt är vi med sjumilakliv på väg mot ett kallare Sverige än någonsin.