SÖNDRA. SPLITTRA. SLÅ.

Söndra. Splittra. Slå. Slå sönder ett välfungerande land så gott det går, själv eller genom folk som inte förstår vad de gör. Splittra ett land på egen hand eller genom nyttiga idioter som inte kan se konsekvenserna förrän det är försent. Slå den oförberedda, naiva och dagdrömmande lallaren utan större risk den dagen du behöver slåss…

Agenda, SVT. Strålkastarljuset är på finansministern. Som sista fråga kommer det en fråga om pengar till försvaret. Mer pengar till försvaret i spåren av det som fick ÖB att reagera på Gotland. Finansministern får frågan om den förhöjda hotbilden mot Sverige, om det kommer att få något genomslag i höstbudgeten. Svaret är att det inte blir några betydande resurstillskott de kommande åren, att försvaret redan har fått det de skall ha – vilket var hälften av det man behövde för att kunna leverera det politikerna har beställt.

DN basunerade ut att den tidigarelagda baseringen av drygt 130 svenska soldater till Gotland var att likna vid en brandkårsutryckning. Det blev bråttom, och det blev nödvändigt. Att vänta in den framtida Stridsgrupp Gotland var det inte tal om här och nu. Något hade hänt, några signaler kändes oroväckande.

Som vanligt när det brinner till i knutarna så finns det källor som vill berätta varför. Frågan jag har lärt mig ställa när de ger svaren i förväg är varför de vill berätta och vad de kan berätta. Nu handlar det om källor som jag litar mer på än många andra, med tanke på vad de sysslar med och var. Där källorna befinner sig borde de rimligtvis ha lika bra koll som våra beslutsfattare har vad som händer och varför…

För några veckor sedan bubblade nyheten upp i flödet om att Sverige var nära att höja beredskapen i samband med en större rysk manöver i närheten av våra baltiska bröder och systrar. Beredskapen höjdes inte då. Knappt en vecka senare har Sverige återigen ett ”fältförband” på Gotland, ett kompani som skall komplettera Hemvärnet på ön. Jag har lagt mitt pussel med mina pusselbitar och jag ser konturerna av en bild jag inte vill se.

När finansministern sedan sitter i SVT och säger att hennes avsevärda resursförstärkningar kommande år ligger lika rätt i tiden som baseringen av ÖB:s strategiska reserv till Gotland mår jag fysiskt illa. Pengarna till försvaret kommer räcka lika lite som kompaniet på Gotland. Finansministern är lika ihålig som Per-Albin Hansson när han 1939 försökte sig på att lura Sverige och svenskarna att vår beredskap var god.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att för 2016 utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret som uppgår till högst 40 000 000 000 kronor i händelse av krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden.” – Ur regeringens klubbade budget för år 2016.

Politikernas agerande handlar om som vanligt om patenterad svensk signalpolitik, om markeringar. Om att visa att man vill när man inte kan. Men viljan är inte äkta. Hade den varit äkta så hade regeringen kunnat använda sig av hela eller en del av beredskapskrediten här och nu för att visa att vi vill kunna försvara oss. Hade ambitionen varit att fixa till snickra till en ny tröskel till moder Sveas dörrpost så hade man inte tänkt tanken på en ny försvarsberedning. Politikerna måste börja leverera mer än signaler och markeringar. Det som är oroande idag kan vara på allvar inom alldeles för kort tid och blodigt allvar innan långbänkspolitiken levererar.

Sverige befinner sig i en situation som snart är – eller redan är – det som kan kallas utomordentliga förhållanden. Beredskapskrediten finns till för att ”säkerställa att en nödvändig beredskapshöjning inte förhindras eller fördröjs därför att regeringen inte disponerar nödvändiga betalningsmedel.” Addera orden förhindras med fördröjs. Multiplicera med beredskapshöjning. Dividera med nödvändiga betalningsmedel och dra kvadratroten ur finansministerns sista svar i Agenda och svaret blir jobbigt. Det är dags nu. Svensson skulle kräva mer om Svensson visste. När Svensson får veta är risken överhängande att det är försent…

Regeringen spelar rysk roulette just nu. Hur många kulor som finns i revolvertrumman vet ingen med säkerhet, men några lär kunna gissa bättre än andra…

 

 

Ber att få återkomma i ämnet när jag har kontrollerat mina pusselbitar.