SKULDBELÄGGAREN

Det var som en lång harkling, och en till – följt av en idisslande rörelse och en spottloska i ansiktet på landets läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Det var politikens skuldbeläggare som pratade om de vårdköer som hon minsann tyckte var förskräckliga. Statsrådet Hallengren konstaterade att det var tid för självkritik och självrannsakan. Inte för regeringen, inte för ministrarna. I statsrådet Hallengrens värld är det de som jobbar i och med svensk sjukvård som skall ägna sig åt. Undersköterskorna, sjuksköterskorna och läkarna skall rannsaka sig själva – och ägna sig åt självkritik…

I följetongen ”Sinnessvaga statsråd” har vi nu kommit till socialminister Lena Hallengren, med ansvar för landets sjukvård. Att lägga skulden för landets vårdköer på Hallengren är inte helt rätt, då hon inte har haft ansvar för sjukvården tidigare. Hallengren däremot, vet vilka som borde ägna sig åt självrannsakan och självkritik – de som arbetar med och i sjukvården. När de har gråtit klart och borstat av sig den kroniska känslan av att alltid vara otillräcklig tycker Hallengren att sjuksköterskorna, läkarna och undersköterskorna kan fundera ett par varv på hur det kunde bli så här illa. Vad kunde de ha gjort bättre?

” – Alla som jobbar med sjukvården får rannsaka sig och vara självkritiska” säger statsrådet Hallengren i en intervju i Svenska Dagbladet. Spottloskan träffar rakt i ansiktet på landets sjukvårdspersonal. Så blir det när politikeradeln sparkar nedåt.

Med samma tankesätt borde infrastrukturminister Eneroth lägga skulden på samtliga signalfel, ett järnvägsnät på väg att falla isär och ständiga förseningar i landets tågtrafik på landets lokförare. Skäms på sig, lokförare landet runt. Det är dags för självrannsakan och självkritik. Eller?

Efter sommarens skogsbränder är det väl dessutom läge för landets brandmän att fundera ett par varv över vad de kunde ha gjort annorlunda. Kunde de ha vilat mindre kanske? Jobbat dubbelt eller trippelt så hårt i värmen, röken och elden? Det är nog läge att ägna sig åt självrannsakan och sjävkritik på landets brandstationer…

Landets poliser då? Där har vi verkligen anledning till självkritik och självrannsakan. Brottsligheten blir allt grövre. Sprängningar och skjutningar har blivit en del av vardagen. Våldtäkterna ökar i antaloch det är väl bara en tidsfråga innan statsrådet Morgan Johansson lägger skulden på poliserna. Gränspoliserna kan ju med självrannsaka sig själv också, med anledning av de vidöppna svenska gränserna. Det kan ju absolut inte vara signalerande signalpolitikers beslut och icke-beslut som ligger bakom något sådant. Icke.

Försvarsmaktens officerare, specialistofficerare, soldater och sjömän har ju inte prövats skarpt ännu. Tack och lov. Men om det skulle hända, så skulle Svensson bli varse att försvarsförmågan är otillräcklig och gravt eftersatt. Men politikerna vet vilka de skall skylla på, enligt Hallengrendoktrinen. Det blir landets officerare, specialistofficerare, soldater och sjömän som får bära hundhuvudet för att fartygen är för få, stridsflyget inte räcker till, brigaderna ofullständiga. Det kommer att behövas självrannsakan och självkritik på landets regementen, flyg- och marinbaser.

Sedan har vi ju skolans brister, och lärarkårens ansvar. Självrannsakan och självkritik. Äldreomsorgens svagheter och vårdbiträdernas fel. Självkritik och självrannsakan. Kan man sjunka så lågt att man lägger skulden på vårdkrisen, vårdköerna, vårdplatsbristen på vårdpersonalen kan man inte sjunka längre.  Men så har det ju varit rätt tydligt rätt längre, att statsråden i den svenska regeringen ligger på en nivå som är lägre än lägst.

Och så vägrar de ansvar för den politik statsråden har drivit igenom och de ”utmaningar” den politiken har så skapat. Skämmes? Skämmes!