VÄPNAD KAMP

Riksdagspartiet Vänsterpartiets ungdomsförbund Ung Vänster skall ha kongress. Inför en kongress kommer det förslag från medlemmarna om vilken väg ungdomsförbundet – och partiet – skall ta sig an framöver. Det finns medlemmar i Ung Vänster som vill att partiet skall vara beredda på väpnad kamp. Ung Vänster i Göteborg ser en framtid framför sig där den väpnade kampen kan vara en väg framåt…

”En revolution är inte en middagsbjudning” är rubriken i de unga vänsterpartisterna från Göteborgs förslag till sin kongress. Några brottstycken ur Ung Vänsters tankegods: ”Vi är ett revolutionärt förbund som erkänner statens borgerliga klasskaraktär och att det faktum att vi har demokratiska val inte ändrar det faktum att staten främst är ett verktyg för borgerligheten att påtvinga arbetarklassen sin vilja. Slutsatsen som bör dras av tidigare socialistiska samhällsomvandlingar är att de alltid kommer att drabbas av stort motstånd, oavsett hur deras revolution har sett ut.” 

Efter ännu lite mer ideologisk tankeverksamhet landar Ung Vänster i Göteborg i ett yrkande. ”Väpnad kamp får inte romantiseras. Emellertid kan det i många fall vara det enda sättet att uppnå sina mål – vare sig det handlar om befrielserörelser runt om i världen eller en framtida svensk revolution. Som läget ser ut idag arbetar Ung Vänster fullständigt inom fredliga ramar, men en framtida samhällsomdaning lär inte tas emot fredligt av krafter som tjänar på systemets fortlevnad.”

I många fall kan det vara det enda sättet att uppnå sina mål, den väpnade kampen för en svensk revolution. Som läget ser ut idag är Ung Vänster fredliga. Men imorgon? En socialistisk samhällsomvandling i Sverige skulle möta ett stort motstånd? Är det så konstigt när Ung Vänsters mer sansade moderparti samlar runt en tjugondel av den svenska befolkningen under sin röda flaggor här och nu?

Ung Vänster är Vänsterpartiets politiska framtid. De som idag skriver motioner om att den väpnade kampen kan komma att behövas för en svensk revolution är de som kommer att ta efter när Sjöstedt och Ulla Andersson tröttnar på att göra det de gör idag. Ung Vänster sätter bilden av vad de vill, hur de vill ha det och när. Det finns en morgondag, och går inte utvecklingen som Ung Vänster vill så finns alltid den väpnade kampen där som ett alternativ.

Som om SÄPO inte skulle ha mycket att göra redan? Nu borde det vara läge att på allvar börja kolla in ett riksdagspartis ungdomsförbund också. Författningsskyddet är en viktig del av säkerhetspolisens uppgifter. De som är Ung Vänster idag kan imorgon vara några som vi som inte delar ambitionen om en socialistisk samhällsomvandling kan behöva skydda oss mot.