LAND SKALL MED LAG BYGGAS

Land skall med lag byggas. Förutsättningen för ett fungerande samhälle är att myndigheterna följer lagar och förordningar, att andra myndigheter hjälper polisen att göra sitt jobb. Hur skulle det se ut om en skolledning gömde en elev som hade begått ett brott från lagens långa arm? Om rektorn och lärarna obstruerade och försvårade Kling och Klangs arbete att få tag i den unga brottslingen med empatin som motiv? Vilka signaler skulle ett sådant beteende sända till eleverna?

Vi har väl alla sett klippet ur Pippi Långstrump där poliserna Kling och Klang på Prussiluskans order skulle hämta den ensamboende, övergivna och bångstyriga Pippi. Pippi bjöd motstånd, förnedrade landsortspoliserna och skickade iväg dåtidens självpåtagna socialtjänst i form av Fröken Prysselius. Vi har väl alla suttit och skrattat åt det där. Det var en berättelse, ingen verklighet. Dagens verklighet går inte att skratta åt.

Socialtjänsten i Malmö har lämnat ut sekretessbelagda uppgifter på polisens begäran. De sekretessbelagda uppgifterna handlar om folk som befinner sig i landet utan att ha rätt att vara här. De kallas papperslösa, men de har iallafall ett papper med en avslagen asylansökan från en Migrationsdomstol i landet med det mest generösa asylregelverket i världen. Polisen har till uppgift att hitta de som gömmer sig, de som stannar kvar här och skiter i domstolsutslaget. Polisen behöver ofta hjälp och understöd för att göra sitt jobb av andra myndigheter. Om andra myndigheter vägrar och motarbetar polisens arbete, var är vi då? Land skall med lag byggas?

Utlänningslagen. 17 kap. Skyldighet att lämna uppgifter.
1 § Socialnämnden ska lämna ut uppgifter om en utlännings personliga förhållanden, om Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen begär det och uppgifterna behövs för att avgöra ett ärende om uppehållstillstånd eller ett ärende om ställning som varaktigt bosatt i Sverige eller för att verkställa ett beslut om avvisning eller utvisning. Detsamma gäller när fråga har uppkommit om utlänningen har uppehållsrätt.  –  Svea Rikes Lag (2014:655).

Socialhögskolan i Lund gör ett uttalande om det där som deras adepter i Malmö har tvingats till, att följa lagen. Socialhögskolan i Lund tycker inte om att socialen samarbetar med polisen, iallafall när det handlar om att implementera utlänningslagen. Socialhögskolan i Lund vill att de som studerar till socionomer hos dem skall vägra att hjälpa polisen, när polisen vill ha hjälp att hitta folk som inte har rätt att vara här. Man hoppas ju att socialens beröringsskräck med polisen inte gäller när socialen skall anmäla andra ärenden till polisen, som barnmisshandel eller annan oro för barn som far illa. Land skall med lag byggas.

” – Socialhögskolans lednings uttalande tar sin utgångspunkt i att vi inte vill utbilda socionomer som bara lyder order om att agera enligt ett specifikt lagrum utan att undersöka om detta kan strida mot andra lagar eller grundläggande etiska principer och värden.” – Ur Socialhögskolan i Lunds uttalande.

Vi har de lagar vi har, och det är våra – vanligt folks och vanliga socionomers – folk- och förtroendevalda som har skapat de lagar vi har att rätta oss efter. Vi behöver inte gilla alla lagar, men det rätta sättet att komma tillrätta med missnöjet är inte att bryta lagarna. Eller att lära andra, till exempel sina elever, att skita i lagarna. Om inte våra myndigheter tycker att de skall följa lagboken, eller hjälpa polisen att upprätthålla lagarna – varför skall då medborgarna anstränga sig?

Det som Socialhögskolan i Lund gör är att lägga grunden för något som med några ytterligare felsteg blir anarki. De tror att de gör rätt. De tror att de är godare än alla andra och sitter med tolkningsföreträde gentemot rättsstaten. Om inte landets högskolor inte vill lära sina elever att följa lagar, hur illa ute är vi inte då?

Land skall med lag byggas.

9 svar på “LAND SKALL MED LAG BYGGAS”

 1. Lund är ju fullt av knäppskallar, som tror att de är godast i världen. Kolla bara hur många konstiga ärkebiskopar som har kommit från Lund!
  Hela invandringsområdet är ett moras p g a att utlänningslagen inte har följts. Denna säger t ex att den asylsökande skall visa sin identitet, vilket 90 % inte har gjort. Hur skall en ansökan kunna behandlas om man inte vet vem den sökande är?
  S k ensamkommande barn har också en skyldighet att visa sin ålder.
  När det gäller avvisade personer som kallas för papperslösa trots att de har papper på att de inte får befinna sig i Sverige har riksdagen stiftat lagar om att de har rätt till försörjning, sjukvård och tandvård till en mycket lägre kostnad än en svensk medborgare! Idiotiskt är bara förnamnet.
  Nu finns det ingen politiker, som vill rensa upp i detta träsk.

 2. 1. ” Svea Rikes Lag (2014:655)”
  ja hur svårt kan det vara? Denna lag kan väl inte anser föråldrad…
  2. Något som jag och flera jag talat med anser att detta med fartkontroller på våra vägar är helt onödig och väldigt kostsamma och ger alltså inget till samhället.
  3. Varför inte driva frågan att man inte vill skatta t.ex. borde Soc stötta de fattigpensionärer som vägrar betala skatt, som vägrar uppge att de har inkomster öht eller uppbär pension, lön eller ekonomiska bidrag på annat sätt..
  Tvärtom kan man låta anställda i flera arbetsveckor trakassera de svag i samhället…..

  Ja för att inte tala om hur lite Soc jobbar för att alla med behov assistanshjälp skall generöst erhålla detta, nu är det ett undantag att nya assistansersättningar beviljas….

 3. Dessa oändliga bekymmer med ekonomiska migranter som genomsyrar hela samhället. Problemet måste till att börja med lösas vid källan: tillämpa Schengenförordningen. 95% av asylansökningarna försvinner i ett nafs. Sverige är knökfullt av andra EU-förordningar som benhårt ska följas till punkt och pricka. Varför ska just Schengen-förordningen undantas? Här borde Sverige anmälas till EU-kommissionen och bötfällas för att en EU-förordning inte följs.

 4. Hej.

  Nyckelfrasen i socialhögskolans uttalande är dock meningen om att polisen inte skall utföra socialt arbete – jag hoppas man tar det till sig bland blårockarna och låter soc sköta den delen igen.

  Statsmaktens legitimitet bygger delvis på att den underställer sig och sina anställda/valda sina ena lagar.

  Så hur länge har vi undersåtar skyldighet att betrakta lagen, dess stiftare, och dess uttolkare som legitima styrelsemän, kapos och brytar?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 5. Om inte socialförvaltningarna vill lyda lagen i detta fall kanske polisen borde överväga att inte rycka ut till socialförvaltningar när de begär polishjälp. Vi andra kan ju få vänta i dagar om polisen överhuvudtaget kommer, varför skall då socialförvaltningar ha en gräddfil.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *