KVOTERINGSKRAMARNA

”DET BRINNER!”

Du vaknar med ett ryck av att någon skriker. Dåsig av brandröken. Förvirrad av situationen. Tungandad och andfådd utan att ha gjort någonting mer än att resa dig upp i sängen, vilket förvisso är rätt normalt med tanke på kroppsvikten och det skyhöga BMI:t. Det brinner, och det brinner tydligen i ditt kök. Lägenheten är rökfylld. Värmen ökar, och hade Christer Sandelin stått i hallen hade han nog ylat om att luften darrar.

Det är då du hör räddningstjänsten bryta sig in genom din dörr. Det är då du känner att räddningen är på väg. Det är då du ser två speniga figurer i dörröppningen, som ser dig och slår ut med händerna. Hur skall de orka rädda dig, fettot i sängen i det rökfyllda sovrummet? Det går ju bara inte. Det har kvoteringskramarna sett till…

Räddningstjänsten på Södertörn, i den södra länsdelen av huvudstadens län, har tydligen börjat kvotera in brandmän. Enligt brandchefen är det viktigt med mångfald, med olika bakgrund och olika kön när man rekryterar brandmän. Det spelar ingen roll om en biffig gubbe med tiotalet år av erfarenhet av brandmansyrket söker jobbet. Skulle en kvinnlig poet med rötterna i Somalia söka jobbet så får hon det ändå. Sedan är tanken att räddningstjänsten skall skapa en fullgod brand”man” av poeten på nio veckor, och skicka upp för att rädda ett fetto som mig. Så blir det när kvoteringskramarna slår till.

Två dugliga och erfarna brandmän skrev en debattartikel om kvoteringskramarna, och kvoteringskramandets effekter. Det slutade med att båda två blev persona non grata hos kvoteringskramarna på Södertörns Räddningstjänstförbund. Att de hade haft mage att tycka att medborgarna skall ha rättigheten att kunna räddas av kompetent, stark och välutbildad personal? Klart de skulle straffas, och få se sina vikariat avslutade utan något annat motiv än att de käbblat med mångfaldsvurmarna.

För inte så länge sedan var jag på anställningsintervju hos Södertörns Brandförsvar. Jag hade sökt jobb på deras ledningscentral. Anställningsintervjun gick bra, men en fråga skavde. De frågade om min syn på mångfald, och jag var väl hyfsat tydlig med att jag tyckte att det var viktigare att den som klarade jobbet skulle få göra jobbet än den som inte redan fanns representerad i arbetslaget. Sannolikt var det då jag gav de två kvinnorna både spik, hammare och plankor för att snickra ihop min kista. De hörde inte av sig igen…

Jag tror att medborgaren förväntar sig en räddningstjänst där den starkaste, mest erfarna och bäst lämpade personen är den som är beredd att ta de största riskerna för att rädda den nödställda. Jag tror medborgaren högaktningsfullt struntar i könet, bakgrunden den dagen man sitter fastklämd i en bil eller fast i ett rökfyllt rum. Men sådant fattar inte kvoteringskramarna.

14 svar på “KVOTERINGSKRAMARNA”

 1. Det är likadant inom polisen där man släpper in individer som inte klarar av ansökningsproven till polishögskolan bara för fylla utbildningsplatserna. Vad händer om de skall ingripa i svåra situationer?

 2. Jag trodde länge att feminism och kamp för jämställdhet handlade om individens frihet från begränsande könsstereotyper. Om en kvinna vill arbeta inom ett yrke som av tradition varit mansdominerat ska hon ha rätt att göra det och inte utsättas för diskriminering, under förutsättning att hon klarar av jobbet lika bra som sina manliga kollegor. Detsamma gäller förstås den man som vill arbeta inom ett yrke som av tradition varit kvinnodominerat.

  Så länge jämställdhetskampen verkade handla om ovanstående var jag med på tåget. Jag skulle nog t.o.m. ha kunnat svara ja på frågan ”är du feminist?”.

  Men som bekant handlar feminism och jämställdhetskamp inte längre om individens frihet. Istället har det kommit att handla om något slags absurd millimeterrättvisa, enligt vilken det anses önskvärt att minst hälften av alla anställda inom traditionellt mansdominerade yrken är kvinnor och vice versa.

  Det är – ur ett feministiskt perspektiv – inte längre intressant hur många kvinnor som egentligen vill jobba som brandmän, poliser, bilmekaniker eller byggnadssnickare. Det är inte heller intressant om kvinnor inom dessa yrken är lämpade för sina arbeten och klarar av de krav som ställs. På motsvarande sätt är det inte längre intressant hur många män som egentligen vill arbeta som barnmorskor, förskolelärare eller undersköterskor, och i vilken utsträckning män i dessa yrken är lämpade för sina arbeten.

  Nej, numera styrs debatten om könsfördelning inom arbetslivet av en verklighetsfrånvänd, tokfeministisk föreställning om att jämställdhet innebär en fullständigt jämn könsfördelning inom olika yrkesgrupper. Minst 50% av brandmännen måste vara kvinnor och minst 50% av barnskötarna måste vara män, annars är det inte jämställt. Det spelar ingen roll om de är lämpade för sina respektive arbeten och klarar av de krav som ställs.

  Det är bl.a. till följd av detta jag sedan länge svarar nej på frågan ”är du feminist?”. Jag förespråkar naturligtvis jämställdhet mellan könen. Men nej, jag vill inte kalla mig feminist, eftersom det som numera kallas feminism bl.a. lett till denna typ av verklighetsfrånvända tokerier.

  1. Det har nu bildats någon ny förening för rättvisa i ngn fackförening. Tydligt inspirerat av Rättviseförmedlingen som senare alla fick jobb på SR/SVT

 3. ”Anställningsintervjun gick bra, men en fråga skavde. De frågade om min syn på mångfald..”

  Det får mina tankar att gå till hur jag inbillar mig att det måste ha varit i Sovjetunionen .
  Där kan jag tänka mig att frågan om medlemskap i partiet och synen på kommunismen kom upp och att man var fullständigt körd om man svarade fel på den.
  Det här är s j u k t.
  Nej, förresten, det har för länge sedan passerat ”sjukt” .
  Det är total fullständig galenskap :
  Frågan om hur man ser på ”mångfald” har lika lite på en anställningsintervju hos brandförsvaret att göra som exempelvis frågan hur man ser på ”vindkraft” eller ”sockerskatt” eller ”de isländska abortlagarna”.

  ”Mångfald” är statsreligion i Sverige och den som avviker från statsreligionen är en avfälling som blir bannlyst.
  Och ironiskt nog ;
  Om man inte ställer sig 100 % positiv till allt som kan läggas i begreppet ”mångfald” så…får man inte vara med- eftersom man inte har samma åsikt som alla andra.
  För det som gäller i mångfaldens rike är …att alla ska tycka likadant.
  : /

  Personligen vill jag vid brand bli räddad av en kompetent rökdykare. Om han (eller eventuellt en hon som har klarat styrkekraven ) sedan är nazist eller miljöpartist struntar jag fullständigt i.
  Jag struntar till och med i vad han tycker om de isländska abortlagarna.

 4. Så du ratades pga ditt logiska och kloka svar på frågan om ”mångfald”!? Herregud, det sitter alltså galna myndighetspersoner och fattar sinnessjuka beslut som medvetet sänker Sverige. Detta måste STOPPAS! Helst igår!

 5. Finns en aspekt till, jag som går in i branden vill ju gärna veta att min partner kan dra ut mig om det skulle gå fel…

 6. Hej.

  Se det från den ljusa sidan.

  Ytterligare ett bevis för evolutionen.

  Men så är jag en rå dj*vel som anser att där inte skall vara varningstext på badleksaker om att dessa inte är livräddningsutrustning.

  Koalan har det understundom svårt;
  Dronten vet vi vad som hände;
  Moafågeln naturfolken raskt brände;
  Ja, livet det är hårt

  Särskilt hårt för den som dum är;
  Ris åt egen rygg den bind-är
  Kallar kritiker för svin här
  i Sveriges land bland alla blåbär

  Men Enok Annan man som vet
  att inte äta sig för fet
  Han straffas även han strax nu
  ty brandmannen är ju en gnu

  Och Fru Fager tiger still
  när förortsvillan blir en grill;
  Inte vill hon marodörens fejs utpeka
  Då får inte med de Goda vara med och leka

  Det brinner både här och där i Svea Rike
  och brandbilen har kört i dike’
  ty den trampas fram av feminister;
  Hanna & Barbara, med gott om ister

  Men se! en fin pamflett vi fått
  av papper torrt och bra;
  den tänder grillen brått
  och vi som grillar ropa glatt: ’Hurra!’

  Där stod att vi skall göra motstånd,
  vara trygga, lita på vår husbonn’s röst
  och ej hos andra än just honom söka tröst
  och hålla stånd mot Fi – mörk som blond

  Där stod dock inte varför
  Där fanns dock inget därför
  Där svamlades om välfärd
  Där samlades ock stor flärd

  Men varför skall mitt liv riskeras
  för diverse trilska as?

  För denna grytas kock
  som med lock och pock
  jublat vid var krock?

  Var är väl Sverige Wilhelm den Orange?
  Var är vår Mannerheim, vår Atatürk?
  Var är nu Vasa-ättens vilda blod och Stures sturska kynne?
  Var nu Birger Jarl och Ladulåsets lynne?

  De, och män som de, är blott ett minne

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärar

 7. Tack, instämmer till fullo i denna artikel. Vi har idag en situation där ambulans inte åker in på ett akutlarm i vissa områden eller situationer utan att polis först säkrat området/läget. Inom kort kommer det säkert komma lägen där ambulans inväntar första polispatrull som består av inkvoterade poliser som inte vågar ingripa utan får invänta nästa patrull som befinner sig många mil bort. Människor hinner dö flera gånger om innan ”räddningen” kommer, bedrövligt är bara förnamnet.

 8. OM vi utgår ifrån att alla är lika behövs ingen kvotering. Vi är bara människor och det finns kvalifikationer för de flesta jobb den bäste sökande människan ska få jobbet….

 9. samhällsomstörtande verksamhet.

  Antagonistiska hot och social oro

  Kriminalitet, terror, samhällsomstörtande verksamhet, social oro och dataintrång är exempel på antagonistiska hot och social oro.

  Exempel:

  Kriminalitet
  Terror
  Subversiv verksamhet, samhällsomstörtande verksamhet
  Social oro med och utan våldsinslag
  Dataintrång, stöld av eller oriktig information
  Väpnat angrepp

  källa:https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/

  Regeringens arbete har liknande tendenser om vi ska titta lite närmare på vad samhällsomstörtande verksamhet kan innebära.

  1. Kriminalitet.

  Det måste ju betraktas som samhällsomstörtande verksamhet om ens politik leder till ökad brottslighet i landet och där funktioner som har brotts-preventiva och lagstödda funktioner inom brottsbekämpning som verksamhet inte kan fungera då är det en samhällsomstörtande verksamhet man för med sin politik.

  Det är kriminellt att hindra rättvisan eller polisens arbete.
  Polisen är ju dessutom skyldiga att följa ”ALLA” lagar utan undantag, och där ser vi hur ledningen inom polisen väljer vilka lagar som kan följas och därmed inte arbetar för statens välbefinnande, det är samhällsomstörtande verksamhet.

  2. Terror

  Om politiken som regeringen för, stöder terror-verksamheter både direkt och indirekt såväl som inhemsk (läs t ex importerad) som utländsk (läs terrornätverk som Al Qaida, muslim brotherhood osv) så måste ju politiken betraktas som samhällsomstörtande verksamhet.

  3. Subversiv verksamhet, samhällsomstörtande verksamhet.

  De har det senaste året visat sig att regeringen mörkar och hemligstämplar dokument, samt säljer ut handhavandet av it-system där känslig säkerhets-information och person-uppgifter på säkerhetsfunktioner och personal inom Sveriges säkerhetstjänst poliser osv lagras. Detta är en stark indikation på samhällsomstörtande verksamhet, och skulle dessutom kunna stipuleras som landsförräderi. Inkompetens är ingen sjukdom

  4. Social oro med och utan våldsinslag.

  Regeringens politik har utan någon närmare analys medfört att människor idag känner sig hotade av både politiken och även politikerna som för den, då det knappt går att klaga utan att stämplas med olika benämningar och okvädesord (läs titlar) där ord som nazist, fascist, rasist och liknande används av rådande politiker till vanliga medborgare som ställer frågor kring den förda politiken.

  Detta skapar en situation där människor känner oro inför politiken som förs där den lett till att personer som t ex använder sin lagstödda rättighet att få uttrycka sig och kritisera politiken i många fall blivit bemötta med okvädes-benämningar, elakt förtal (lagbrott) och andra titlar som nämnt ovan, samt även våld från andra t ex privatpersoner som inte förstår hur lagar fungerar men även från organisationer t ex Expo och liknande ljusskygga verksamheter, som ingår i registrerade verksamheter som bedriver parti-politiska agendor med vad man kan säga är icke lagstödda eller önskvärda medel i ett demokratisk samhälle, mao samhällsomstörtande verksamhet.

  5. Dataintrång, stöld av eller oriktig information.

  Här är ett lysande exempel på hur tidigare nämnda fall med outsourcing för it-hantering av nationell känslig information överlämnas till andra nationella intressen utan att ens beakta säkerhets-polisens kritik och varningar om detta, men man kör över alla, mörkar och när det hela uppdagas dessutom skyller ifrån sig och använder svenska skattemedel till att dessutom förvärra skadorna. Slutsats: samhällsomstörtande verksamhet.

  6. Väpnat angrepp.

  Rikspolischef Dan Eliasson (Tillhörande nuvarande regering) är den som för ut hur polisverksamheten ska fungera och därunder respektive centrala och lokala polischefer sedan för vidare instruktionerna, genom detta så kan man snabbt konstatera att det senaste året har polisens arbetsfördelning i deras verksamhet endast ska prioritera åsiktsbaserat arbete samt ignorera vanliga brott samt inte hantera t ex den lavinarts-liknande våldtäcksvåg som sveper genom landet vilket är en direkt våldshandling mot alla offer för detta. Detta kan dessutom leda till att vanliga människor beväpnar sig då polis-funktionerna inte längre fungerar vilket måste ses som en direkt våldsuppmuntran till medborgarna att ta saken i egna händer vilket måste ses som samhällsomstörtande verksamhet.

  Socialdemokratiska partiet som rådande regering har nu uppfyllt alla 6 punkter vilket torde leda till regeringens avgång samt ställas som direkt ansvariga (krigsrätt?) för landets förfall där snart alla funktioner kommer att falla samman.

  Exempel resonemang:

  Som t ex näringsidkare som dagligvaruhandel med t ex livsmedel och liknande inte längre kan bedriva sin verksamhet pga rädsla för stöld, rån, våld mot sin affär samt sina anställda som riskerar att få sina liv förstörda pga detta sedan resulterar i att man väljer att stänga ned verksamheten och människor blir arbetslösa och problemen växer med social oro och liknande problem. det är samhällsomstörtande verksamhet.

  Om man ska titta närmare på grundlagstiftningen så är ju faktiskt regering främsta uppgift att värna om landets befolkning och där politiken som förs enbart skall vara till gagn för den inhemska folkets ”staten” (läs folkstaten) välbefinnande, allt annat är av sekundär prioritet. För att detta skall fungera så måste man ju konstatera att nuvarande regering inte uppfyller någon av dessa åtaganden, istället uppfyller de samtliga punkter under MSB hemsida för Antagonism och samhällsomstörtande verksamhet.

  Vi upprepar: källa:https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/

  MSB:

  Antagonistiska hot och social oro.

  Kriminalitet, terror, samhällsomstörtande verksamhet, social oro och dataintrång är exempel på antagonistiska hot och social oro.

  Exempel:

  Kriminalitet
  Terror
  Subversiv verksamhet, samhällsomstörtande verksamhet
  Social oro med och utan våldsinslag
  Dataintrång, stöld av eller oriktig information
  Väpnat angrepp

  Solklart fall av samhällsomstörtande verksamhet, det borde de flesta kunna se utan några specialkunskaper samt det faktum att om tjänstemanna-ansvaret togs tillbaka så skulle det inte vara lika lätt att ”sälja” (läs prostitution) sig som politiker när man får stå för de beslut man tagit. Detta borde tveklöst leda till slutsatsen: ”ANMÄL REGERINGEN NU!”

  Fotnot:

  De tidningar som skyddat denna regering är givetvis medskyldiga men det torde vara uppenbart för HD och andra inblandade juridiska enheter samt säkerhetspolisens frånvaro i frågan vars arbete borde falla under ramen för MSB:s uppgift.

  (Förf anm).

  Funderingar kring hur politiken ska kunna fungera i framtiden och kunna upprätthålla någon form av trovärdighet och hopp för landet och dess urbefolkning i första hand men även för alla som kommit från andra länder tidigare och hjälpt till (lärt sig svenska, skaffat arbete, betalar skatt osv) och kämpat för det vackra Sverige, det vi nu ser rasa fullständigt pga av narcisism, högmod och verklighetsfrånvänd politiska agendor som inte har någon förankring till folket vars existens möjliggör ”staten” men där de inte har någon koppling till den politik som förs utan bara är ett rävspel mellan självutnämnda s.k. ledare för andra människor
  som lovat guld och paradis bara man röstar och ger sina pengar till just denne vars jesus-liknande egenskaper skulle överträffa alla andra, detta självbedrägeri måste upphöra det leder ofelbart fram till en katastrof som det bara kan spekuleras i hur den kommer att te sig, du kan iaf vara säker på att du inte vill vara där då.

  Det borde dessutom införas ett nytt organ vars politiska neutralitet står som högsta primära funktion, sedan är dess underverksamhet ett s.k. arvodesberättigande-organ vars uppgift är att granska och även justera politikers arvoden ur ett mer demokratiskt perspektiv, t ex pensions-arvodet efter att ha lämnat riksdagen eller parti-politiska funktioner som relateras till riksdag, pensionarvodet skall i första hand utgå ifrån de regler som gäller för alla andra medborgare och skall inte besitta några speciella förmåner bara för att man ”varit” politiker.

  Vidare skall även organet verka för att hålla ned politikers arvoden i form av lön så att det inte är attraktivt att bli så att säga ekonomiska politiker vars egentliga agenda är att sko sig ekonomiskt på rollen som politiker eller t o m statsledare (läs statsminister).

  Inte för min skull, men för dina barns skull.

 10. Vi får se om tokeriet sprider sig till högkvalificerade tjänster (inget ont samt om brandmän, gunås!). Vem vill ha sitt svårt sjuka barn opererat av en inkvoterad kirurg?

 11. Med tanke på alla de väldokumenterade trakasserier från manliga arbetskamrater som kvinnliga poliser och räddningspersonal utsätts för på arbetsplatsen så är det väl inte så konstigt att de båda brandmännens chef reagerade.
  Jag har inte läst artikeln så jag vet inte om cheferna överreagerade.
  Men att chefer reagerar på att kvinnliga medarbetare misstänkliggörs för att de har ”fel” kön är bara positivt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *