KULTURKOLLISION – TAPANI JUNTUNEN

Under hösten skrev Eli Göndör boken ”Religionskollision”. Namnet till trots handlar boken mer om kultur än religion. Huvudtesen i boken är att kollisioner sker när dominanta kulturer möts. Kollisionerna blir mindre när istället en minoritetskultur möter en dominant kultur. Minoriteten har redan en kulturell erfarenhet av att anpassa sig till andra majoriteter. Sverige är i motsats till det felaktiga talet om Sverige som ett stort invandringsland inte särskilt erfaret kring hur man hanterar nya kulturer. Reaktioner är att vänta kring de kulturella kollisioner som kommer att uppstå. Samtidigt är det så att den svenska kulturen nu definieras i just gränssnittet, i mötet med andra kulturer.

En av konflikterna kommer handla om grunden för nationalstaten. Det talas mycket i Sverige om rasism, och det är mycket riktigt så att det finns rasister – organiserade sådana i grupper som Nordisk motståndsrörelsen. Den nya rasismen som kommer handlar om klanens rasism. I Mellanöstern – som än idag präglas av klansamhällen – definieras den egna gruppen utefter en blodslinje, en definition som faller in just under rasism. Denna definition hamnar i konflikt med grunden för nationalstaten – som i sin tur handlar om en gruppdefinition baserad på kultur och historia.

Sverige präglas också av ett kristet kulturarv som kan kallas ett sekulärt kulturarv. Det är resultatet av en flera hundra år lång process där synen på religion har förskjutits – från att religionen är en absolut auktoritet till att religion betraktas mer som en privat angelägenhet, separerad från staten och makten. Denna process har också möjliggjort att andra tankar, ideologier har kunnat göra framsteg. Demokrati, grunden för nationalstaten, våra frihetslagar inklusive religionsfriheten.

Mellanöstern präglas av en syn på religionen som en absolut auktoritet. Denna syn kommer kollidera med den sekulära synen. Det stämmer att den kollision som sker här är mellan dominanta kulturer. Men kollisionen handlar också om grundläggande värderingar djupt förankrade i dagens nation och kultur.

Sverige som nationalstat är sekulär och liberal. Både det sekulära och det liberala är en del av vårt kristna kulturarv. Hela vår demokrati och vårt politiska system vilar på kristen grund. Att kollisioner kommer att ske behöver ingen tvivla kring då mötet med dominanta kulturer innehåller konflikter i grundläggande värderingar. Att det ännu inte skapats ett muslimskt parti i Sverige beror till stor del på att det skulle innebära att man blir tvungen att acceptera den kristna svenska demokratin – och den sekulära och liberala nationalstaten som är dess grund. Men att stora grupper i en nation lever helt utanför det politiska systemet är en farlig väg som kan leda till ännu större konflikter.

Lösningen är att de politiska partierna fångar upp de invandrare som bejakar en anpassning till grunderna för vår demokrati. Detta då det leder till att nationen förstärks och växer. Konfliktlinjen förflyttas längre och längre ut i de grupper där avigheten till det demokratiska systemet är som störst. Det kristna sekulära arvet innebär varken att den som är kristen eller har någon annan religiös uppfattning måste ge upp sin tro. Men det innebär en acceptans av det sekulära som en gemensam grund att stå på och det präglar hela vår nation.

Tapani Juntunen
Sverigedemokraterna

9 svar på “KULTURKOLLISION – TAPANI JUNTUNEN”

 1. Ungefär som att börja diskutera fallskärmars form när man redan hoppat utan fallskärm.
  Hur skall det nordiska folket och dess kultur överleva? Det är frågan.

  1. Om vi bara kan få miljoner utlänningar att sluta muslima sig hela tiden och bli sekulära eller kristna så gör det inget att de tränger undan svenskarna!

   Mvh

   SD och kulturnationalisterna.

 2. ”Lösningen är att de politiska partierna fångar upp de invandrare som bejakar en anpassning till grunderna för vår demokrati.”

  Detta är nog en sanning med modifikation, Tapani, eftersom den horribelt negativa samhällsutvecklingen, främst orsakad av decenniers ”asylinvandring” visar, att ”blod är tjockare än vatten” för utomvästliga invandrare i åtskilliga generationer.

  Lösningen torde istället vara, att enbart tillåta invandring från redan demokratiska länder och dika ut identitetspolitikträsket.

  Det är helt orimligt, att – som idag – tillåta hitresta individer, som saknar adekvat kunskap om Sverige och/eller förmåga att uttrycka sig begripligt på svenska språket, att delta i landets styre – t o m med sitt ursprungliga medborgarskap i behåll!

 3. Kan man vara muslim i en kristen sekulär stat?
  Kan man ha fri invandring i en välfärdsstat?
  Om vi vill behålla vårt västerländska sätt att leva måste vi svara på dessa frågor.
  Tyvärr ställs frågorna minst tio år för sent. Nu är vi i panikläget där inga ordnade val återstår.
  Bo Adolfsson, Hjo
  Internflykting och dissident sedan 2009

 4. Att ett muslimskt parti så småningom kommer att bildas har jag sett som självklart. Betänk att i Knesset är en arabisk koalition den tredje största grupperingen. Araberna är 20 procent av befolkningen i Israel, alltså en dubbelt så hög andel som den i Sverige om man ser till folkbokföringen. De kommande åren kommer Sverige att ha en mycket hög muslimsk invandring, så andelen kan nog vara 15 procent 2021/2022. Då tror jag det är läge för ett sunnimuslimskt parti.

 5. Den nya rasismen som har kommit till Sverige med den destruktiva massinvandringen, har utöver blodslinjernas klansamhällen, också en annan resonansbotten. Historiskt sett och ända fram till våra dagar har de muslimska araberna i framför allt Mellanöstern och Nordafrika bedrivit slavhandel framför allt med negrer från Afrika men även från kustnära områden i Europa. Den islamiska rätten förbjuder att den som är född till muslim görs till slav. Därför togs slavarna från icke-islamiska områden. Dessa slavar kom att tjäna under arabiska herrar eller säljas vidare till den nya världen.

  Trots att denna arabiska slavhandel genom århundranden har varit mycket omfattande och i flertalet fall mycket brutal, också efter slavförbudet i USA på 1800-talet, så passar den inte in i det kulturmarxistiska narrativet. T.ex. ville den förvirrade kulturmarxisten Jerzy Sarnecki i samband med en kriminologiföreläsning på 2000-talet vid Stockholms universitet inte kännas vid att araberna bedrev omfattande slavhandel med slavar från Afrika. Enligt Jerzys uppfattning så var det endast västvärlden som bedrev slavhandel.

  Den springande punkten är att relativt ljushyade araber ser ner på svarthyade afrikaner (=negrer). Denna inställning är grundmurad hos araberna i och med att den kommer med modersmjölken.

  Pga. att stora mängder muslimska araber från Mellanöstern och Nordafrika samt många negrer från Afrika har kommit till Sverige, så har Sverige även importerat denna verkliga form av rasism inom ramen för den förda destruktiva massinvandringspolitiken. Denna rasistiska nedvärderande inställning, som frodas i våra parallella samhällen, och som araberna utsätter många mörkhyade för, är något som det politiska etablissemanget och dess svans i den ”humanitära stormakten” har så svårt att ta till sig.

  Man är således naiv om man tror att det finns en uppdelning mellan goda och onda muslimer i Sverige. Alla muslimer är onda på svensk botten så länge som de ägnar sig åt rituell könsstympning på sina barn. Muslimerna kommer på sikt förstöra det här landet inom ramen för demokratin genom sitt födelsetalsvapen. Ett land som Sverige är inte bara en geografisk region (vilket t.ex. nyliberalerna de facto anser), utan också dess infödda befolkning, förfäder, historia, kultur, traditioner et cetera.

 6. ”Att det ännu inte skapats ett muslimskt parti i Sverige beror till stor del på att det skulle innebära att man blir tvungen att acceptera den kristna svenska demokratin”

  Jag tror snarare det beror på att det var mycket enklare för islamisterna att gå med i befintliga partier som redan var inne i riksdagen, främst MP som välkomnade islamister med öppna armar. MPs, Vs och F!s motstånd mot och utfulande av de som kämpar mot hedersvåldet (t ex Kakabaveh och Pekgul) visar att islamisterna har skaffat sig inflytande.

  ”Lösningen är att de politiska partierna fångar upp de invandrare som bejakar en anpassning till grunderna för vår demokrati.”

  Det vore önskvärt. Vänstern gör precis tvärtom, dvs kastar ut personer som Kakabaveh och Pekgul och gullar med Rashid Musa och hans sort. Som vanligt är vänstern en kontraindikator.

 7. Varhelst diktaturen sticker upp sitt fula tryne måste vi bekämpa den. Varhelst demokratin sticker upp sitt fula tryne måste vi försvara den.

  Därför ska vi se allvarligt på det lagförslag som Macron förordar i Frankrike, som går ut på att inskränka yttrandefriheten på olika hemsidor på internet under förevändning att stoppa ”fake news”. Men jag tror til syvende og sidst att det franska lagförslaget har liten acceptans hos det svenska lagstiftande politiska etablissemanget, eftersom det inom ramen för den nyliberala ideologi ideligen producerar fake news om den destruktiva massinvandringens förträfflighet.

  T.ex. använde integrationsminister Erik Ullenhag regeringens hemsida 2011 för att ta hål på 10 stycken förmenta myter om invandringen, varav en gick ut på att det skulle vara en myt att invandringen kostar tiotals miljarder kronor. Sanningen är att det är ingen myt! Invandringen kostar tiotals miljarder kronor!

  Hur skulle det i så fall se ut om det franska lagförslaget var svensk lag 2011? Då skulle man enligt lagen vara tvungen att släcka ned regeringens hemsida, eftersom lille Erik använde hemsidan för att sprida fake news om myter om invandringen. Även om det svenska politiska etablissemanget är EU:s mest obildade etablissemang, så är de inte så dumma att de stänger ned regeringens hemsida – sin megafon i cyberrymden – med ”fake news”-lagen.

 8. Bra, tack!
  ” Lösningen är att de politiska partierna fångar upp…….”, det är verkligen ngt att fundera över och ta tag i ute i partidistrikten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *