”INVALIDIMPORT”

Den organiserade brottsligheten har hittat en ny mjölkkossa i den svenska assistansersättningen. En av den organiserade brottslighetens hyfsat nya affärsidéer handlar om invalidimport. Funktionshindrade som tas till Sverige bara för att den organiserade brottsligheten skall kunna plundra statskassan på några miljarder varje år. Funktionshindrade som cyniskt utnyttjas av folk och hitte-på-företag för att göra någon annan rikare. Det berättar regeringens utredare för regeringen.

Oddsen för att statsministern kommenterar det hela med att det är oacceptabelt är inte längre spelbart. Den här gången passar det faktiskt rätt bra med ”Vi har varit naiva”, om man med ’vi’ menar de svenska politikerna. Utredningen landar i regeringens knä här och nu, men den säger sådant som har varit rätt välkänt för de med bara lite insyn i hur det fungerar med assistansersättningen.

Hittransporterade funktionshindrade som utnyttjas. Asssistenter som importeras och inte får mer än några korvören i lön, för att göra väldigt lite eller ingenting alls. Konstruerade familjeband – eller löst knutna sådana. Ett svenskt system där medmänskligheten utnyttjas, där godtrogenheten tillåter att medmänskligheten utnyttjas. Assistansersättningen har varit samhällets medmänsklighet, hur vi alla bidrar för att de med funktionshinder skall få ett så bra liv som det bara går. Nu utnyttjas den medmänskligheten cyniskt av koncernen Invalidimport med kompanjoner.

Det är lättförtjänta pengar för ”Invalidimport” , pengar som Staten sedan kan försöka kräva tillbaka men som då finns någon annanstans – utom räckhåll för skattmasar och kronofogdar. I Sverige dumpas sedan de funktionshindrade åt sitt öde, eller snarare till samhället och oss andra. Detta samtidigt som ersättningarna stryps åt och blir allt svårare att få ta del av.

Priset för politikernas naivitet och godtrogenhet får alltid betalas av någon annan. Så även när det gäller assistansersättningar. I det här fallet handlar det om några av samhällets mest utsatta, våra funktionshindrade.  Allt medan skumraskföretagen i koncernen Invalidimport hittar nya vägar att blåsa Svea…

13 svar på “”INVALIDIMPORT””

 1. – Och vem var med och krattade manegen för detta svindleri? Eller i bästa fall var naivt omedveten om vad som komma skulle.

  Vem var Generaldirektör för Försäkringskassan under åren 2011-2014, och fick sparken efter kraftig kritik mot ledningen, innefattande bl a övervakningen och arbetsformerna?

  Är namnet Dan Eliasson bekant?

  1. Glöm aldrigANNIE L o hennes företrädare. som varit motorn i dessa (förenklingar) för företagande. Huruvida pengarna varit svenskt skattemedel, har varit helt ointressant. På samma vis har miljarderna som givits till rena brottsorg, varit ointressanta… IDEOLOGI…. Före (våra medborgare) Hon skrämmer mig……

  2. Dessförinnan var han GD på migrationsverket och ställde dörraran på vid gavel. Han följde inte utlänningslagen, som säger att alla skall visa sin identitet.

 2. Det här har pågått sedan assistansersättning infördes. ”Affärsutvecklingen” påbörjades och utvecklades främst i Södertälje.
  Något som förmodligen inte analyserats på Sverigenivå är den geografisk koncentrationen av var assistansutbetalningar är högst. En knappnål/”brukare” av assistansersättning, på en Sverigekarta skulle uppvisa ett säreget mönster. Knappast ger det en bild av räddningen för framtida pensioner.

 3. Fusket inom assistansbranschen har, vad jag förstått, pågått länge och med gigantiska belopp. Och vad finns för gemensam nämnare? Svar: En lagstiftning som inte är anpassad till det okontrollerbara inflödet av människor som våra samhällsinstitutioner inte vet något om. Därför har Sverige blivit hela världens Bankomat.

 4. När man i ett välfärdssamhälle som Sverige ger olika typer av ekonomiskt stöd till människor, t.ex. assistansersättning till handikappade, behövs tre grundförutsättningar:

  För det första måste det finnas rejäla kontrollfunktioner, så att man kan se till att folk inte fuskar sig till pengar de inte har rätt till.

  För det andra måste de fuskare som ertappas få kännbara konsekvenser/straff.

  För det tredje: Även med väl fungerande kontrollsystem och kännbara straff för ertappade fuskare kommer det alltid att finnas människor som på falska grunder försöker tillskansa sig pengar från de skattefinansierade välfärdssystemen. Detta är oundvikligt.

  Därför måste vi som samhälle försäkra oss om att en stor majoritet av befolkningen känner något slags grundläggande lojalitet mot landet och den gemensamma välfärden, och att de därmed inte bidragsfuskar. Systemet klarar av någon procent fuskare, men om antalet människor som tillskansar sig bidrag på falska grunder ökar allt för mycket börjar det knaka i fogarna, och till sist blir det ohållbart.

  Vad gäller de svenska välfärdssystemen har samtlige tre nämnda grundförutsättningar urholkats. Detta kan till stor del förklarats med de senaste decenniernas massinvandring.

  Hundratusentals människor har kommit till Sverige utan identitetshandlingar. De har i många fall kommit från lågutvecklade, krigshärjade länder, med illa fungerande folkbokföring och omfattande korruption. Samtidigt har det i Sverige ansetts ”rasistiskt” och ”kränkande” att t.ex. konsekvent ta DNA-prover från asylsökande och samla dessa i ett register.

  Detta innebär att det är oerhört lätt för invandrare att ljuga om sina identiteter och om släktskap/familjeband. Det är t.o.m. möjligt för samma person att ha flera olika identiteter och därmed få bidrag i flera olika namn.

  Självfallet känner en hög andel av dessa invandrare ingen lojalitet gentemot Sverige och den skattefinansierade svenska välfärden. Sannolikt uppfattar en majoritet av dessa invandrare Sverige som en kassako, som man mjölkar så mycket som möjligt så länge det går.

  Det är m.a.o. inte det minsta överraskande att assistansersättningen nu blivit en kassako för den organiserade brottsligheten. Och vi kan vara absolut säkra på att det fusk som hittills avslöjats bara är toppen på ett gigantiskt isberg.

 5. Ja, herregud, Fredrik, vilken smutsig sörja, som stinkande sipprar fram ur det gigantiska, ständigt växande hålet i Moder Sveas, av skötsamma medborgare solidariskt ihopsparade, välfärdskonto.

  Illvilligt svenskhatande/naivt handlingsförlamade regeringar har migrationsaktivistiskt möjliggjort åratal av cynisk ”invalidimport” och annan rent vettlöst resurskrävande välfärdsimmigration…

  … på värnlösa svenskars bekostnad. Riksdagen måste saneras grundligt i höst och Sju(k)lövern måste resolut spolas bort från makten, om Sverige ska kunna bli friskt, tryggt och helt igen.

 6. Priset betalas av den svenske skattebetalaren, som förväntas betala för allt. De nya moderaterna har inga problem med denna ordning, tvärtom har Kristersson aviserat att de svenska arbetshjonen ska slava till 75 års ålder.

  Väl värt att komma ihåg att assistansbedrägeriet skapades av en borgelig regering, och har tillåtits växa sig till en gigantisk gökunge som stjäl enorma mängder skattepengar.

 7. Etniska svenskar har svårt att bluffa sig till assistansersättning, försäkringskassan har järnkoll på dessa med sjukjournaler från födseln. För nysvenskar är det lättare, försäkringskassan har noll koll på sjukdomshistoriken, ofta räcker ett sladdrigt läkarintyg från Mellanöstern för att gigantiska summor ska betalas ut.

 8. Hej.

  För att kondensera vilken åtgärd som är lämplig kanske man får lov att återanvända en gammal tysk slogan, översatt till svenska?

  ”Sverige åt svenskarna – utlänningar ut!”

  Andra förslag som löser problemet emotses, men trovärdigheten hos annat än att få ner procenten invandrare på under fem procent av befolkningen är rätt låg givet empirin från alla tidigare projekt, program, verksamheter, och så vidare på det Mt Olympus av ’feel good’-floskler vi tvingats betala de senaste fyrtiofem åren.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 9. Migrationsverkets personal tycks numer bestå av asylanter som erhållit PUT och kan åka på semester till hemlandet för att hämta diverse anhöriga och bekanta. Gränskontroll? Nada! Ett sådant läge utnyttjas givetvis av alla spelarna i asylkaoset. Under tiden träter regeringen inbördes och med alliansen om ratificeringen av konventionen mot kärnvapen som Sverige fick igenom i FN. Vad som försiggår i samhället för övrigt lämnas utan åtgärd. 68-vänstern har nu infiltrerat och kopplat strypgreppet på stackars Sverige. De olika falangerna inom regering och allians måste stöka undan oenigheten och visa upp ett glatt oskyldigt ansikte när valdagen nalkas. De svenska väljarna glömmer fort, vill inte veta av några bekymmer eller konspirationsteorier. Vi får nog inrikta oss på en fortsatt kaos under röda fanor om inte väljarna bestämmer sig för att bära ut puckot som sitter i Rosenbad.

 10. En relativt stor andel av den invandring som kommer till Sverige kommer från sådana områden där kusingiftermål och inavel är relativt vanliga. Och inavel ökar risken för defekta avkommor. Så i dessa inavelsdrabbade områden finns det en relativt stor andel med defekta individer som, om de fraktas till Sverige, kan tänkas generera inkomster till anhöriga i Sverige.

  Fy fan, för detta mygel med de svenska skattebetalarnas pengar!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *