HAR DU HÖRT DEN FÖRUT?

Har du hört den förut? Om någon vårdanställd, oavsett skrå, skulle ha hört sjukvårdsminister Wikström prata lösningar på vårdkrisen på Sveriges Radio skulle de landa där. Läkaren, sjuksköterskan, undersköterskan – alla har hört det Wikström lanserade som sin lösning redan. Inte en gång, utan flera gånger. Tomma ord och noll handling.

Överbeläggningar i överflöd på landets sjukhus. Köer och kaos på akutmottagningarna. Platsbrist på sjukhem och äldreboenden. Personalbrist överallt i vården. Då viftar Gabriel Wikström med sin trollstav och lanserar en lag om en ny lag om utökat samarbete mellan landsting och kommun som sin lösning. Då lanserar sjukvårdsministern ett förslag om vårdplaner för varje patient som kommer in på sjukhus som förr eller senare skall ut. I proffspolitikerns värld löser sig allt med lagar, möten och lite mer administration.

Finns det gott om plats om landets sjukhus? Svar nej. Sverige är ett av de länder i den utvecklade världen med det lägsta antalet vårdplatser per capita. Sverige är lägre än lägst i EU, längst ner. Tyskland och Österrike ligger runt 8 platser per 1000 innevånare. Sverige har inte ens 3 platser för samma tusental. Är svensken friskare än österrikaren? Är Svenne mer vårdkrävande än Fritz? Nä. Inte nämnvärt.

Finns det fler platser på landet sjukhem och äldreboenden? Marginellt. Platsbristen är tung även i den kommunala länken i vårdkedjan. Personalbristen är lika tung överallt. På sjukhus, på äldreboendena, i hemtjänsten. Allt färre söker vårdlinjen. Gabriel Wikström pratar om vårdplaner, om hur två anorektiska organisationer som börjar prata med varandra skall leverera fett. Vi har hört det förut.

Vårdplanerna finns redan. De kallas vårdplaneringsmöten, och tar upp dyrbar tid som kunde gått till sjukvårdande redan idag. Dessa möten handlar om att planera eftervården, när sjukvården inte är rätt nivå längre. Hemsjukvård, hemtjänst och annan kommunal omsorg skall automatiskt ta över när det är dags. Vi har gjort det tidigare, och vi gör det redan.

Wikström kan lagstifta bäst han vill om ett bättre samarbete mellan kommun och landsting, sjukhus och äldreboende. Det löser inte personalbristen, en skenande personalomsättning i spåren av vårdkrisen. Kompetent folk flyr. Nya fyller på men kompetenstappet är tungt att bära – och arbetssituationen blir ännu värre. De nya flyr innan de är varma i kläderna, och några ännu nyare skall in i ett ännu värre kaos än de gamla lämnade. Detta faktum kan inte Wikström lagstifta bort.

Den svenska vårdkrisen beror på brist på vårdplatser, brist på personal, brist på fungerande politik, brist på omtanke om de som ännu sliter i vården. Om Gabriel Wikström skulle bry sig om svensk sjukvård, om de som arbetar och de som vårdas där skulle hans vårdplan handla om svensk sjukvårds framtid.

Sjukvårdsminister Wikström skulle kunna börja med analysen om varför landet med världens högsta skattetryck inte har vårdplatser som räcker till för skattebetalarna, varför det inte finns tillräckligt med personal. Skall Gabriel Wikström prompt stifta en lag så bör den riktas mot inkompetenta politiker som presterar tomma ord, floskler och låtsaslösningar på dagens väldigt uppenbara problem.

8 svar på “HAR DU HÖRT DEN FÖRUT?”

 1. Vårdcentralen i vår lilla stad har en samordningssjuksköterska(SOSS). SOSS kommer inte fram till alla som finns i vårdkedjan, en del har sina telefontider och en del har långa köer.
  Märkligt nog planeras bara för det man ursprungligen behandlats för, följdproblem av sängliggande och mediciner fångas inte upp av någon, utan det får patienten själv försöka söka för på vårdcentralen. Dessutom måste sjukresor och särskilda behov vid resor anmälas till sjuktransportören. En hel del ringande kors och tvärs med nya krav på knappande på telefon och och söka alla telefonummer. Någon så kallad samordning finns inte inom vården.
  Hela systemet är för patienten ålderdomligt, uppdelat och tungjobbat.
  Ett modernt system hade varit en patientApp. på mobilen så att en kanal in räckte sedan borde sjukvården själv ordna spridning till berörda utförare….

 2. PatientApp:en borde dessutom kunna visa alla utskrivna mediciner och deras eventuella effekter.
  Var öppna Apotek finns och hur mediciner kan levereras hem till patient. Postnummer på patient finns redan i systemen.
  Vid problem kunde en knapptryckning från en meny av bieffekter ordna med att meddelande sändes till vårcentral.
  Sedan borde en rehab plan finnas utformad för patienten i olika steg med förklaringar.
  Slutligen en logg för att spara alla kontakter och en påminnelsefuktion för resor och undersökningar. Patienterna har inte ett kontor som dokumenterar alla uppgifter för patienten.
  Tekniska lösningar som skulle minska telefontider och underlätta för alla.
  Vem fixar åt patienterna ?

 3. ”börja med analysen om varför landet med världens högsta skattetryck inte har vårdplatser som räcker till för skattebetalarna”

  För att Alliansen sänkte skatten med 130 miljarder, var det visst. Det är den enda analys jag hört från motsidan.

  1. Ruten till katastrofen finns i att Sverige har ett i grunden fel organiserat och överpolitiserat hälso och sjukvårdssystem. Ett svagt regleringssystem , okunniga politiker och ineffektiva byråkrater förorsakar att nära sammanbrott. Det enda som kan lösa problemet är att montera ner landstingets roll i det hela och skaffa en nationell sjukvårdsorganisation. Det är inte bara fråga om resurser. Poängen är hur resurserna används.

 4. Är någon så naiv och tror att det Ganriel Wikström tar till som åtgärd med lagar skall ge bättre tillgång av sjukvårdsplstser och större bemanning? Kan denne kloka man ååvisa ett sjukhus som har överskott av vårdplatser och personal i landet Sverige.

  1. Det kanske fungerar som klassikern angående kavalleriets hästutfodring i Stilblommor och Grodor:
   (Fritt ur minnet)
   Varje häst skall ha tre kilo havre per dag, men vi ger dem bara två kilo.
   Varje häst äter nämligen ett kilo av grannhästens havre, så då får de ändå vad de behöver.

 5. Absolut, brist på vårdplatser. Varför – Jo, till stor del för att det inte finns personal nog. Tillräckligt med personal för att en patient kommer att vara trygg och säker på sitt sjukhus. Få omsorg och sina behov om rehabilitering och vård tillgodosedda. Få sina livsviktiga mediciner i tid. Inte bara under arbetspasset utan faktiskt när de behöver det ! Varför finns då inte personal. Vår ”underbara” regering, både nuvarande och tidigare har ju tillsatt extra pengar i budgeten för att utbilda fler. Svaret är väldigt enkelt.
  Jobbet är alldeles för stressigt och fysiskt och psykiskt tungt. Med den låga lön vi i undersköterskor och sjuksköterskor har spelar det ingen roll hur många som utbildas. Om vi inte kan leva på den lönen finns det betydligt attraktivare jobb.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *