FOLKET OCH FÖRSVARET

Det handlar om folket och försvaret, Folk och Försvars årligen återkommande rikskonferens på Högfjället i Sälen. Politiker, tänkare, tyckare och några militärer pratar av sig om försvaret under några dagar. Statsministern levererade ett stort såpass stort lass snömos igår att snötillgången i backarna utanför konferensanläggningen är tryggad i månader oavsett väder och vind. Försvarsministern och Överbefälhavaren skall äntra scenen idag, och ingen av dem kan omöjligen prata lika länge om ingenting alls som statsministern…

” – Det finns nämligen ingen viktigare uppgift för staten än att i varje läge värna Sveriges fred, frihet och säkerhet.” – statsminister Löfven i Sälen.

” – Vår främsta prioritering, det är säkerheten i vårt närområde.”  – statsminister Löfven fortsatte i Sälen.

Hade statsministerns ord och regeringens handlingar haft någon som helst koppling till varandra så hade Sverige snabbt varit på rätt väg. Nu är det inte så, trots den tidigare försvarsöverenskommelsen. Det var ännu en underfinansierad överenskommelse om det som är regeringens främsta prioritering. Det var ännu en politisk önskelista där politikerna inte var sugna på att betala för det de som de sade sig vilja ha. På det sättet hanterar regeringen den fråga som är viktigast för staten – att i varje läge värna Sveriges fred, frihet och säkerhet.

Man måste vara ett monster för att inte känna empati med Löfvens försvarsminister Hultqvist. Man måste vara tondöv för att inte höra det Hultqvist skriker mellan raderna. Hultqvist vill mer än han får eller kan. När andra budgetposter – som inte är statens viktigaste uppgift eller regeringens främsta prioritering – får nästan allt de pekar på så får Hultqvist nästan ingenting alls. Det Hultqvist redan har fått löfte om räcker inte till på långa vägar.

Dagens huvudtalare i Sälen – Försvarsministern och Överbefälhavaren – har redan trollat med knäna. Man har av nästan ingenting alls lyckats höja tröskeln några millimeter. Det finns ett kompani på Gotland, ett steg i rätt riktning. Det har återskapats ett kustrobotbatteri. Det väldigt svaga svenska försvaret har blivit lite – med stark betoning på lite – mindre svagt. Men det är fortfarande för svagt, och politikens svar är att prata mer och försvarsbereda igen. Det som skulle behövas, att betala för sin önskelista, är tydligen inget alternativ för politikerna. Man säger att man vill, inte hur man skall göra.

Den dagen då statsministern, regeringen och alla andra politiker matchar ord med handling kan man möjligtvis börja tro att de menar allvar när de säger att värnet av Sverige är statens viktigaste uppgift. Idag är det inte så, pengarna räcker inte till.

Den dagen regeringen renoverar samtliga stridsvagnar i Sveas arsenal, den dagen då man inte slaktar fullt funktionsdugliga stridsflygplan, den dagen då man dammar av de av flottans fartyg som ligger i malpåse – den dagen visar politiken att de menar allvar. Innan dess, och innan man börjar betala för det försvaret av Sverige skulle kosta är svensk försvarspolitik en orgie i tomma ord och floskler – ett meningslöst käbbel…

5 svar på “FOLKET OCH FÖRSVARET”

 1. Nej, jag känner inte minsta empati med Peter Hultqvist. Är man så förmäten som Hultqvist att han själv som vapenvägrare anser sig passa som försvarsminister så finns ingen empati att hämta hos mig. Så jag är väl ett monster. Men till skillnad mot Hultqvist hade jag inte en bekväm värnplikt.
  Lövfen yrar om ”vårt närområde”. Visst, Tensta, Vivalla, Brandkärr osv. känns alltför nära.
  Stridsvagnar och Jas-flygplan i all ära men vad har vi som försvar mot den muslimska massinvasionen?

  1. Hultqvists historia rymmer så mycket konstigheter att det är svårt att känna sympati för honom. Det är onekligen en god illustration av förfallet inom socialdemokratin att en sådan pajas framstår som ett av regeringens starkaste kort.

   Men som svar på din fråga – Hultqvist har ju goda kontakter med PKK. Antagligen kan han genom personliga kontakter mobilisera fler man än ÖB.

   Det är för övrigt så man brukar bli försvarsminister i klansamhällen. Kan det vara sossarnas ”tredjevärldism” som fått sin inrikespolitiska tillämpning?

 2. Almedalen och Sälen. Elitens med folkets pengar betalda sommar- och vintersemestrar.
  Det är ganska meningslöst att snacka om försvar mot ryssen, när vi har släppt in fler än 100 000 män i vapenför ålder. Män med högst oklar identitet och vilja att ställa upp på våra värderingar. Hur många av dem behövs för att ta över Sverige?

 3. Jamen, Ryssland har väl åtminstone alltid haft respekt för vår fredliga och jämställda samt numera även hbtq-certifierade Försvarsmakt:
  https://www.youtube.com/watch?v=RTbL1hH19BE
  Då är det nog värre beträffande den odemokratiska infiltrationen & lobbyverksamheten med mutresor och dylikt, som (((de onämnbara))) bedriver, inte bara i London, utan även här i lilla Svedala:
  http://www.friatider.se/video-h-r-konspirerar-israel-med-h-ga-karri-rpolitiker-f-r-att-undanr-ja-brittisk-minister-fr-n
  För övrigt får vi väl fortsätta lita på överstelöjtnant Erik Liljestål ord under denna intervju – att det inte finns något militärt hot mot Sverige – då Sveriges beredskap debatterades under rikskonferensen Folk och Försvar:
  https://www.youtube.com/watch?v=ryDLZzhBRGg

 4. Det stora problemet i vårt försvar är att det saknas utbildad personal som kan leda och genomföra förstärkning. På något sätt måste försvaret skaffa fler kompetenta ledare på alla nivåer. Hur detta skall gå till är en gåta. Kanske de skall försöka rekrytera de officerare som sagts upp under nedskärningsepoken, kanske kan ett antal reservofficerare omskolas till FAs, en annan möjlighet är att anställda soldater snabbutbildas till underbefäl med uppgift att svara för grundläggande soldatutbildning. Nästa problem är materiel och lokaler, men detta är troligen lättare att lösa om det finns utbildad personal att tillgå.
  Dessutom vill jag infoga att de som anställs som soldater först bör ha genomfört värnpliktstjänstgöring (7 – 12 månader) och placerats på ett förband. Vi kan inte anställa folk som det tar två år att utbilda till en uppgift som det förr i tiden tog 6 – 10 månader att utbilda värnpliktiga till att utföra.
  Sedan måste jag säga att det är bedrövligt att höra hur riksdagsledamöter försöker skapa opinion för olika lösningar såsom NATO-medlemsskap eller antal av olika vapensystem. Vi har valt en riksdag för att den skall kunna fatta kompetenta beslut åt oss. Beslut om NATO-medlemsskap och storleken på olika vapensystem måste kunna lösas utan käbbel inom riksdagens ramar. Vi har försvarsutskott, regering och försvarsdepartement. De bör kunna hantera sådana frågor utan käbbel och lyckas de inte med detta är vi mera betjänta av ett borggårdstal än av alla journalistiska tyckarinlägg. Det är kanske rent av så att våra partier nu i nomineringstider bör se till att det hamnar kompetenta personer på valbara platser på riksdagslistorna och att käbblare lyfts bort från listorna alternativt flyttas ner på kryssplats. Om svenska folket själva skall ta ansvar för beslut som de flesta av oss saknar underlag för att kunna bedöma då bör vi i första hand byta ut riksdagsledamöterna så att vår riksdag bemannas med ansvarfulla representanter som förstår vilken deras uppgift är när de arbetar som ombud för svenska folket.
  Kanske vi rent av borde lagstifta om riksdagsledamöters integritet så att de som tjänstgör som riksdagsledamöter inte kan bindas av partipolitik utan fritt kan utöva sitt arbete som en representant för hela svenska folket och inte som en representant för ett partikansli eller några lobbyister.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *