ETT FÖRÄNDRAT POLITISKT LANDSKAP – HANS LI ENGNELL

Hans Li Engnell har blivit med ny blogg. Gamla Motpol är numera nya Fristad, titta gärna till en härlig pånyttfödelse HÄR. Detta betyder – fortfarande – tack och lov inte att Hans Li Engnell skulle sluta med att sprida sina visdomsord även här. Det blir Hans som får stå för underhållningen denna söndag med följande alster. Väl bekomme!

Ett förändrat politiskt landskap

Vi ser ett förändrat politiskt landskap både i Sverige och i andra länder. Det har talats om att vi har gått från två till tre block i svensk politik, men detta är egentligen inte den största förändringen, vill jag påstå. Det som har föranlett att vi över huvud taget har tre block, i den mån de två av dessa block alls skiljer sig åt numera, är en utveckling som har pågått under kanske 20 år. Denna utveckling handlar om en ökad samsyn i en rad konkreta politiska frågor.

I stora stridsfrågor som högern och vänstern tidigare rykt ihop om har det nu uppnåtts konsensus – eller så anses inte striden värd att ta längre. Detta gäller sådant som frihandel och globalisering, EU-medlemskap, välfärdsstaten, skatter och invandring.

Ett exempel är att det har uppnåtts en bred enighet i svensk riksdag att Sverige ska vara medlem i EU. Denna enighet är så stor att EU-medlemskapet till och med har skrivits in i den svenska grundlagen. Just synen på EU är en remarkabel förändring. Tidigare EU-kritiska partier, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, har insett vilka maktbefogenheter som medlemskapet ger dem som politiker. Sålunda har kritiken försvunnit. Nu ska det skördas. Socialdemokraterna och de borgerliga partierna har släppt den sista gnuttan av sund EU-kritik, i den mån den funnits där tidigare. I Sveriges riksdag finns därför endast ett EU-kritiskt parti, och det är Sverigedemokraterna.

Globaliseringens effekter är en annan fråga som ignorerats av de etablerade partierna till vänster och höger. Alla är i dag frihandelsvänner – eller håller tyst. En seger för liberalismen, säger någon. Jovars. Men blindheten inför de negativa effekter som kan uppstå inte minst på landsbygden och i vissa branscher har närt ett missnöje som nu kan exploateras av, ja just det, Sverigedemokraterna. Risken med att bara tuta och köra är att motreaktionen som oundvikligen kommer blir mer radikal än vad den hade behövt bli.

Som bekant kan samma sak sägas om invandringspolitiken. Konfliktytorna har krympt ihop och etablissemanget har byggt en egen verklighet som inte överensstämmer med den som herr och fru Andersson i Staffanstorp lever i. Hur ska detta par resonera när det står vid valurnan?

Vi gillar konsensus i Sverige. Men i politiken kan den vara farlig, ty om en allt större del av befolkningen som tidigare röstat på de så kallade traditionella partierna ser att dessa partier nu sitter i famnen på varandra, tycker exakt samma sak och inte ser eller bryr sig om hur verkligheten ser ut för gemene man, vad ska folk göra? Det enda sättet att protestera på som hörs och syns är att lägga en proteströst vart fjärde år.

Högern och vänstern som reella företeelser är mer eller mindre döda. Konflikten mellan borgare och arbetare är borta. I stället har vi fått en ny konflikt: elit mot folk. Det spelar ingen roll om du röstar på M eller S, C eller MP – politiken blir i stort sett identisk i alla fall.

Konflikten mellan elit och folk är farlig för eliten. Detta vet etablissemanget mycket väl, vilket kan förklara statsministerns nya tonläge och beslut att skippa eliternas firmafest i Almedalen i sommar. Om denna tillfälliga flirt med folket räcker för att locka tillbaka väljare till landets största etablissemangsparti är däremot tveksamt.

Förmodligen är det så att kampen mellan eliten och folket bara har börjat.

11 svar på “ETT FÖRÄNDRAT POLITISKT LANDSKAP – HANS LI ENGNELL”

 1. Man får hoppas att fler Pursvenskar tar bort skygglapparna och rätar på ryggen och kanske ser hur illa ställt i Konungariket Sverige.

 2. På sikt kommer alla att förstå att 7-klöverns politik går mot en upplösning av vårt land och alltså även vårt folk. Tyvärr kommer majoritet inte förstå detta förrän det är för sent.

  Valet nästa år kommer ge SD flest röster som enskilt parti men vad spelar det för roll när de andra sju tycker likadant och alltså är i majoritet?

  4 år till med 7-klövern kommer att förändra vårt land till oigenkännligt. 2022 eller 2026 kommer säkerligen ett muslimskt parti sätta prägel på vår riksdag och när det sker kommer förändringarna ske fort…. hejdå Sverige!

  När detta sker tror jag att de senaste decenniernas partiledningar kommer känna sig jagade och behöva personskydd!

  Dom kommer i vart fall vara skyddsobjekt vid ett framtida krig.

 3. På sikt kommer alla att förstå att 7-klöverns politik går mot en upplösning av vårt land och alltså även vårt folk. Tyvärr kommer majoritet inte förstå detta förrän det är för sent.

  Valet nästa år kommer ge SD flest röster som enskilt parti men vad spelar det för roll när de andra sju tycker likadant och alltså är i majoritet?

  4 år till med 7-klövern kommer att förändra vårt land till oigenkännligt. 2022 eller 2026 kommer säkerligen ett muslimskt parti sätta prägel på vår riksdag och när det sker kommer förändringarna ske fort…. hejdå Sverige!

  När detta sker tror jag att de senaste decenniernas partiledningar kommer känna sig jagade och behöva personskydd!

  Dom kommer i vart fall vara skyddsobjekt vid ett framtida krig.

 4. Det har alltid varit så, med ”sjukllvern”. Skillnaden idag är att vi blivit medvetna om det på ett helt annat sätt. Dels via internet och ”alternativ media” samt via ”sjuklöverns” behandling av SD.

  Sverige är inte ensamt om detta ”enpartistyre” med sju olika grenar att rösta på småskillnader i detaljer på olika alternativ.

  Kolla nedanstående länk och notera likheterna, inte bara gällande politiska ”partier” utan även alla politiskt styrda ”folkrörelser”…..

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Östtyskland

 5. Är Du frimurare också?

  ”Oberoende Obekväm Oppositionell” blir ju om man ska följa ”deras” förkärlek för numerologi & sifferkodning 666 (O=15, och 1+5 = 6)

  Medveten eller Omedveten rubrik?

 6. Min bror hade för en tid sedan en japan till bordet under en middag. Denna man var något så ovanligt som en globalistisk antiglobalist. Han var av den åsikten att han inte ville uppleva japansk kultur i Sverige. Han var införstådd med att varje kultur har sina särdrag som är värda att bevara just för att mångfalden förnöjer. I en globalisitks värld så tappar man ofta bort att vi inte längre skulle uppskatta Bryssel som stad, eller Belgien som land för den delen, om den inte på något sätt skilde sig från Stockholm eller Paris eller Perth…. Globalismen skulle innebär en fruktansvärt meningslös och slätstruken värld där alla kulturella skillnader är utsuddade och man får kimshi till ostkakan på vilken sylta som helst i Mogadishu. Vilken rotlöshet skulle inte detta skapa?

 7. Det finns en konfliktyta mellan eliten och det svenska folket i Sverige, som växer. Eliten, oberoende om det är höger- eller vänsterfalangen som styr och som utan tvekan är den mest antipatriotiska elit som något EU-land uppvisar, bedriver en fortsatt destruktiv massinvandringspolitik, befrämjar social oro och grov kriminalitet, utarmar landsbygden samt ägnar sig åt en forcerad EU-anpassning på nationalstatens och kunskapssamhällets bekostnad.

  Jag tillhör det svenska folket, är fosterlandsvän samt hyllar svensk historia och svenska traditioner. Därför känner jag att eliten motarbetar mig och förstör det jag håller kärt. De vill ta ifrån mig min svenska identitet. I stället vill de pådyvla mig det förhatliga Multikulti, som till råga på allt har dödförklarats av David Cameron, Angela Merkel och Nicolas Sarkozy ungefär samtidigt som eliten grundlagsskyddade Multikulti i Regeringsformen, 1 kap. 2 § i samband med grundlagsändringen 2010, med följande ordalydelse:

  ”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.”

 8. Eliten grundlagsskyddade också EU-medlemskapet 2010, vilket är djävligt krystat. Endast SD röstade emot grundlagsändringen. Det verkliga skälet till att grundlagsskydda är sannolikt att eliten vill försvåra ett EU-utträde, som har öppnats sig i och med att Lissabonfördraget har en utträdesklausul.

  EU-medlemskapet gynnar inte Sverige och det svenska folket. Rent krasst är EU till för den svenska eliten, som ser EU som en utökad karriärsgång med statusfyllda utlandsresor och vidlyftiga löneförmåner.

  Eliten motiverar titt som tätt EU-medlemskapet med att EU är en så pass viktig exportmarknad för Sverige. Vad eliten inte berättar är att importen från EU vida överstiger exporten till EU. Sveriges handelsbalans (handelsnetto) gentemot EU är således negativ och ökande. Negativ handelsbalans är inte bra. Nu kompenseras detta med att Sveriges handelsbalans gentemot världen på senare har varit positiv men fallande, vilket är oroväckande, ty det tyder på tappade marknadsandelar.

  Handelsnetto = export minus import [GSEK]
  År________Världen___EU28
  2009______ 83,8______-45,9
  2010______ 68,7______-73,4
  2011______ 64,4______-109,6
  2012______ 53,9______-91,8
  2013______ 44,8______-97,2
  2014______ 16,0______-111,8
  2015______ 16,8______-129,7

  Det svenska handelsnettot mot Världen blev +16,8 GSEK och mot EU –129,7 GSEK år 2015. EU-medlemskapet kostade 44,2 GSEK och nettoavgiften till EU kostade 34,5 GSEK 2015.

  Genom att lägga ihop handelsnettot och nettoavgiften gentemot EU gick Sverige back med 164,2 GSEK gentemot EU år 2015!

  Det är dags att syna EU-bluffen! Säg Ja till en svensk EU-omröstning, i sann demokratisk anda!

  1. Nämnde nyss detta annorstädes, men jag såg bara på ett år, tror jag.
   Det var intressant att se att det gått back såpass länge.

 9. När politikerna ignorerar en nedåtgående samhällsspiral samt slutar lyssna till den oro folket känner över detta skeende, för att istället ägna sig åt att vårda sina privilegier och putsa på den gloria som de delar med övriga elitliberaler i västvärlden, ja då blir det naturligtvis en kraftig motreaktion. I den civiliserade världen tar den sig främst uttryck vid valurnorna, och det ska nog den komplett tondöva politikeradeln vara glada över. För nu kokar det rejält i de breda folklagren, en ilska som växer sig större och större för varje gång någon nonchalant och verklighetsfrånvänd PK-politiker karaktärsmördar någon jordnära individ som har fräckheten att påtala att kejsaren är naken. Den gränslösa flumliberalismens konsekvenser är nu så tydliga att ingen normalbegåvad person kan undgå att se hur den har åsamkat samhället irreparabla skador. Mitt svenska hjärta gråter och man känner bara en stor sorg över det Sverige som för alltid har utplånats av högfärdiga och förljugna politiker.

 10. Svensken är timid, kanske alltför timid.

  Vi har låtit oss fösas runt av allehanda välfiltrerade politiker och vi har uppfostrats i de märkligaste riktningar.

  I början reflekterade vi kanske inte så mycket för vi var vana vid att politikerklassen ändå tog hand om Sverige på ett hyggligt sätt, därför var vi heller inte vaksamma. Politiker gjorde lite som de ville, bara för att de kunde.

  Svensken har så sakteliga insett att han är den som ständigt kommer på undantag när allehanda prioriteringar görs av politikerklassen samtidigt som han förväntas bidra med sina surt förvärvade och beskattade slantar.

  Det timida svenska sättet gör att vi ’står ut’ kanske alldeles för länge för när topplocket ryker så kan det gå snabbt. När hela säkringsskåpet brinner på en gång så skall nog politikerklassen passa sig.

  Jag är rädd för att vi står inför våldsamma förändringar.

Lämna ett svar till Hans Nilsson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *