DUBBLA BUDSKAP – TAPANI JUNTUNEN

Svenska värderingar är något som verkar ha kommit för att stanna, i alla fall en tid i svensk politik. Bland annat nämner Anna Kinberg Batra dessa svenska värderingar i en artikel i Expressen 9/7 inför sitt stora anförande i Almedalen. I rubriken menar även Batra att Sverige inte är någon kravlös gemenskap. Under politikerveckan i Järva talade även Batra om värderingar som inte hör hemma i Järva eller någon annanstans i det svenska samhället. Signalen är tydlig. Batra kräver anpassning av invandrare.

Sverige har traditionellt ägnat sig åt vad som kan kallas mångkulturell politik. Sedan mitten av sjuttiotalet har man från statens sida aktivt stöttat med bidrag till olika etniska föreningar, samfund samt olika religiösa lobbygrupper. Signalen där är också tydlig – bibehåll er kultur trots att ni nu är i Sverige. I Sverige har vi även innan talet om svenska värderingar även talat om integration. I praktiken har man stöttat det andra, den mångkulturella politiken. I Sverige har vi heller inte infört språkkrav för medborgarskap. I praktiken har vi inte krävt någonting för att vara en del av gemenskapen som ett medborgarskap medför. Det är ett dubbelt budskap som nu framträder. En retoriskt anpassning, i praktisk politik – anpassa er inte.

I grunden är Sverige en liberal demokrati som är pluralistisk. Grundlagar finns som medger mångfald i åsikter, religion och rätt att yttra sig. Men pluralism är inte samma sak som att aktivt från statens sida driva politiken i riktningen att olika grupper ska just bibehålla sin kulturella särart, inklusive de värderingar som präglar just deras kultur. Det är också förenligt med ett pluralistiskt samhälle att ha vissa krav som måste uppfyllas för att få ingå i gemenskapen – för att erhålla ett svenskt medborgarskap, till exempel språkkrav.

Med Sverigedemokraternas intåg i svensk politik har nationalismen tagit plats. En del har uppfattat detta som att det är ett hot mot den liberala demokratin. Den intressanta frågan som man då måste ställa sig: Är en nationell aspekt förenlig med den liberala demokratin som är pluralistisk? Innan man svarar på det bör man komma ihåg att Sverige varit en pluralistisk demokrati under mycket lång tid, långt innan man kunde se dagens mer heterogena samhälle. Med andra ord, Sverige var en pluralistisk liberal demokrati även när Sverige ur en etnisk samt kulturell synvinkel var homogent. Den nationalism som dykt upp är inte en motreaktion mot det pluralistiska samhället. Det är en reaktion mot den mångkulturella politiken. Svaret är därmed givet.  Nationalism är förenlig med en pluralistisk liberal demokrati. Tvärtemot kritikernas uppfattning är den nationella aspekten just den liberala pluralistiska demokratins försvarare.

Som kritiker kan man naturligtvis hävda att den mångkulturella politiken är den rätta vägen, och därför rikta kritik mot Sverigedemokraterna. Då borde samma kritik också riktas mot moderaterna som betonar samma gemenskap som SD, om än utan att nämna ordet nationalism. Istället använder moderaterna ordet gemenskap, och kräver anpassning.

Även om Sverige är ett pluralistiskt land, så är det mycket enklare när ett sådant samhälle inte utmanas av andra kulturer och normer. Nu utmanas dock Sverige av dominanta kulturer samt stor invandring,  och konflikter uppstår. Det duger längre inte att ge dubbla budskap, att inte ställa krav. Sverige är uppbyggt av den svenska majoritetsbefolkningens värderingar via vår demokrati. Det är förödande när det dubbla budskapet också når den svenska majoritetsbefolkningen, oavsett om det är infödda svenskar eller de som långt tillbaka i tiden har invandrat. Medborgare undrar vad tusan är det som pågår. Det uppstår social oro, och befogad sådan om man inte från politiska representanter ser ett resolut och tydligt agerande. Det handlar om ledarskap.

Även om samhället är pluralistiskt uppbyggt, så står demokratin över detta. Är det så att medborgare önskar – via sin valsedel – att tillämpningen av våra lagar måste bli stramare, då kommer det att bli så. Det är den demokratiska realitet som inte ens borde behöva påpekas. Vill inte medborgare att salafistiska moskéer finansierade av Saudiarabien ska byggas i Sverige, då kommer medborgaren att rösta fram representanter som driver den politiken.

Vill man bibehålla ett pluralistiskt samhälle, med stora friheter för många grupper i detta nu befintliga mångkulturella samhälle måste man ha ett genomtänkt ledarskap som samlar stora grupper, som tillämpar lagstiftning med eftertanke. För det som sticker i ögonen på majoriteten när avarter får fritt utrymme. Gör man tvärtom, förlorar man majoritetens stöd och acceptans. Det blir en lek med elden som kan sluta hur som helst. Det stora stöd Sverigedemokraterna idag samlar är inte ett uttryck för extremism. Det är en konsekvens på att extremism har fått politiskt stöd och fritt utrymme inom ramen för vår demokrati. Det är en reaktion på tillämpningen av våra pluralistiska lagar.

Det dubbla budskapet måste upphöra, språkkrav införas, krav om relevant samhällsinformation införas och verkställas för att underlätta för alla. Se över regler kring olika bidrag till föreningar, samfund och lobbygrupper.

Det dubbla budskapets era är över nu.

Tapani Juntunen
Sverigedemokraterna

4 svar på “DUBBLA BUDSKAP – TAPANI JUNTUNEN”

 1. Hej.

  Om man får tillägga något, så vill jag påpeka att det finns en bomb ingen talar om i dessa sammanhang:

  Demografi.

  Svenska kvinnor föder få barn.
  Invandrade kvinnor föder betydligt fler barn.

  Det medför att även utan invandring blir svenskar en etnisk grupp bland flera vilka skall samexistera på en administrativ yta.

  Man kan med fördel betrakta hur det fungerar i praktiken i de områden Sverige importerat över miljonen människor från.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 2. Sverige skall vara ett pluralistiskt samhälle men inte ett pluralt. Alltså det är inget problem att inte alla äter Kallas kaviar, dricker Gevalia och ser på samma TV program men inte några parallella rättsregler/ system på etnisk eller religiös grund.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *