DET UNIKA PARTIET?

Sossarna har släppt sin valfilm. En stylad Löfven skall köpa korv, men istället för en tunnbrödrulle med räksallad eller en tjock med Pucko berättar Löfven om allt som han och sossarna vill. Löfven borde lyfta fram det som är unikt med socialdemokraterna årsmodell 2018. Vad är det som gör socialdemokraterna till det unika partiet?

En korvkiosk i förorten, och där står Löfven framför en mycket ung korvgubbe och berättar att han och sossarna vill ha ett sämhälle där trygghet går före skattesänkningar. Den ekvationen får den normalt funtade väljaren med till visshet gränsande sannolikhet inte ihop. Regeringen har ju höjt skatt på skatt på skatt. Trots alla skattehöjningar har otryggheten ökat. Man måste vara komiker och leva på skämt för att tro något annat.

Men att vilja ha trygghet, är det unikt för Löfven och sossarna? Nä. Alla partier vill ha mer trygghet. Vägen dit är lite olika, men om sossarnas väg pratar inte Löfven – annat än att höga skatter skall fortsätta vara patentlösningen på alla problem.

Löfven fortsätter att berätta att han vill att vi skall kunna anställa fler i vården. Är det unikt för sosseriet och Löfven? Nä. Alla partier har förstått att det behövs fler händer i vården och omsorgen. Men har Löfvens skattehöjningar löst personalbrist, platsbrist och vårdkris? Icke. Sommaren 2018 har enligt många före detta kollegor på olika sjukhus varit den hemskaste och tyngsta sommaren i mannaminne.  Löfven fortsätter att alla skall få vård i tid. Vem tror han att han kan lura?

Löfven frotterar sig med några poliser, i uniform och i en polisbil. Löfven säger att poliserna skall få fler kollegor, och bättre villkor. Finns det något annat parti som inte tycker det? På vilket sätt är sossarna unika när det gäller poliser? Problemet för Löfven är att antalet poliser har minskat under hans regering, och trots alla skattehöjningar…

Löfven och sossarna vill att samhället skall göra mer för att unga inte skall dras in i kriminalitet. Vilket parti tycker att samhället skall underlätta för unga att växla in på kriminalitetens spår? Har antalet unga, kriminella eller gängkriminaliteten minskat genom Löfvens skattehöjningar? Pyttsan passar väl bra som svar.

Löfven vill att alla som har slitit ett helt yrkesliv skall ha en pension som man kan leva på. Finns det något parti som opponerar sig mot det? Är det något som är unikt för sossarna? Nä. Har Löfvens skattehöjningar inneburit att andelen fattigpensionärer har minskat radikalt? Nä.

Löfven vill att alla bidrar, att samhället är starkt när du behöver det. Är samhället starkt, när vi behöver det? De som fick bidra när samhället – trots Löfvens alla skattehöjningar – inte var tillräckligt starkt var polska och franska brandmän, italienska och franska brandflygplan. Plus alla svenska brandmän, hemvärnsmän och frivilliga. Det svenska samhället är inte tillräckligt stark. Försvaret, sjöräddningshelikoptrarna, räddningstjänsten, sjukvården, polisen. Styrkan finns inte, inte i proportion till skattenivåer och behov…

Men Löfven tar en kokt med bröd, och litar på att väljaren återigen är tillräckligt dum i huvudet att tro att sossarna är det unika partiet.

22 svar på “DET UNIKA PARTIET?”

 1. Vilket är det unika partiet ?
  – Som ökar vår trygghet?
  – Som ökar antalet anställda i vården?
  – Som ger oss fler poliser?
  – Som minskar antalet unga som dras in i kriminalitet?
  – Som ordnar så min mamma kan leva på sin pension?
  – Som ser till att vi har nog med brandslang när halva Sverige brinner?
  Vilket parti är det, tar tacksamt emot svaret, då det partiet har en god chans på min röst.

  1. Det finns inte. Ingen klarar det. Det enda man kan göra är att bestämma vilken inriktning man vill rösta på. För egen del vill jag byta ut nuvarande mot annat, märkligt nog mest med Trumps argument; Vad i h-e har vi att förlora på det?

 2. Fån´t ja en körv så huppä ja i elva..

  Köppäbävisan

  Hä va ättämidda uti Köppäbä,
  å ja va hännä å dännä,
  ja va uppa å nera,
  å inna å uta i Köppäbä

  Fassan å Mossan har kåk uti Fossa
  dit ska jag åka å strula å jåssa
  sen ta ja buss´n å dönä raka
  vägen till Köppäbä.

  Jobbä i värkä å plättä i dosa
  sen ut te Valsan styr ja mi kosa
  där ha ja stuga å möljä hela
  sömmän lång.

  Nä ja ä ledi så går ja på Vallen
  å häjä på Brage, får ont itu skallen
  å va de bero på hä vill ja intä tala om.

  Refräng:
  Fån´t ja en körv så
  huppä ja i elva..
  Fån´t ja en körv så
  huppä ja i elva..
  Fån´t ja en körv så
  huppä ja i elva i Köppäbä.

  https://www.youtube.com/watch?v=p1MfXTdEzL4

  1. Några kanske drar sig till minnes vilka som styrde landet när detta hände:
   1940-1960-talet
   Korvbranschen attackeras hårt av myndigheterna som vill reglera, förbjuda och styra upp verksamheten. Krav ställdes på bestämda öppettider, priser, menyer och utformning av kioskerna/vagnarna.
   1972
   Lådan på magen förbjuds efter 40 år!

   Källa:
   http://letgo.se/varmkorv/korvhistorik.htm

   Varm korv boogie:
   https://www.youtube.com/watch?v=ieCFUtK2LmI

 3. Bara själva valet av snabbmatställe visar i vilken stor utsträckning sossarna är ur takt med tiden. I filmen ses Löfven vid en korvkiosk som ser ut att vara hämtad från 1950- eller 60-talets Sverige. Jag frågar mig om det överhuvudtaget finns några korvkiosker av det slaget som fortfarande är i bruk?

  Korv med mos var den dominerande snabbmaten under min egen uppväxttid, dvs. under 1970- och tidigt 80-tal. De senaste 2 – 3 decennierna har emellertid de traditionella korvkioskerna (åtminstone i den del av landet där jag själv bor) i allt högre grad konkurrerats ut; först av de stora hamburgerkedjorna McDonald’s, Burger King och Max, och senare av pizza, kebab, falafel, ”thaiboxar”, sushi och annan fast food av modernare snitt. I min egen hemstad finns, såvitt jag vet, bara två renodlade korvkiosker kvar. Under min uppväxt fanns det minst 15 – 20 stycken.

  På något sätt är den föråldrade korvkiosken symptomatisk för sossarna; både för partiets politik, deras självbild, och det tilltal de använder når de ska försöka kommunicera med väljarna. I sossarnas värld ser Sverige fortfarande ut som på 1970-talet, man ser fortfarande sig själva som det självklara, statsbärande partiet, och man tror fortfarande att alla problem kan lösas genom skattehöjningar och höjda bidrag till ”utsatta grupper”.

  Sorry, Löfven. Dagens Sverige är i många avseenden extremt olikt det Sverige i vilket jag gick ut grundskolan 1981. 1970- och 80-talens lösningar går inte att använda för att få bukt med 2010-talets problem. Och jag är knappast den ende väljaren som reagerar på korvkiosken i er valfilm inte känns trovärdig.

  1. Tummen upp på den kommentaren. Sossepolitiken fungerade när befolkningen bestod av människor fostrade i luthersk arbetsmoral och med en stark ovilja att ligga samhället till last. Mentaliteten och befolkningssammansättningen är en helt annan idag. Socialdemokraterna lever i det förgångna med skygglappar stora segel.

 4. Korvgubben Löfven går alltså till val med i princip samma löften som han gick till val med för fyra år sedan.

  Sossarna har styrt i 4 år nu, men någon ökad trygghet har vi inte sett under dessa år.
  Inte några fler poliser heller.
  Kortare vårdköer och bättre pensioner har även de lyst med sin frånvaro.

  Men ett vallöfte från 2014 har faktiskt Löfven infriat och det löftet kommer han infria även nästa mandatperiod om han bara får väljarnas förtroende :
  Han har inte och kommer inte heller att sänka några skatter. ..

 5. Hej.

  -”Vad är ni i socialdemokraterna för, Stefan Löfven?”
  -”Vi är för allt bra.”

  Bra så, Stefan. Hoppas du får uppleva konsekvenserna av dina beslut. Värre kan jag inte önska dig.

  Kamratlig hälsningar,
  Rikard, fd lärare

 6. Vad i helvete har man gjort i fyra år eftersom allting tydligen ska fixas under de kommande fyra åren? Ett skämt ellet? Vi har lurat svenska folket i fyra år, nu kör vi samma variant ett varv till, hälsningar Stefan Lövfen.

 7. Löfven och sossarna betonar ju också hur viktigt EU och dess exportmarknad är för Sverige och vårt välstånd. Därför ska vi enligt Löfven vara kvar i EU.

  Jag köper inte det resonemanget och förordar på framtida välståndsgrunder en SVEXIT.

  Det viktiga för Sverige, och för vår internationella konkurrenskraft på våra produkter, är att ha ett positivt handelsnetto gentemot övriga världen. Så har det varit en lång följd av år. Men inte på senare år, tack vare det svenska EU-medlemskapet och vårt skenande negativa handelsnetto (=export minus import) på varor gentemot EU-28:

  EU-28, Årlig Varuimport och export, bortfallsjusterat [kSEK]
  2004___541 127 668___534 806 340
  2005___595 602 258___578 015 193
  2010___724 391 733___651 025 528
  2014___770 494 854___658 729 950
  2015___822 971 156___690 313 808
  2016___865 266 098___705 133 445
  2017___940 397 097___772 711 316

  Årligt Handelsnetto med varor mot EU-28 och mot Världen [MSEK]:
  2004_____-6 321_____165600
  2005____-17 587_____143500
  2010____-73 366______69000
  2014___-111 765______16000
  2015___-132 657______13800
  2016___-160 133_____–14700
  2017___-167 686______–7400
  http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0201__HA0201A/ImportExportSnabbAr/table/tableViewLayout1/?rxid=f1c92e4f-f719-467e-8000-73307fdf3440

  1. Ruskiga siffror, jag tror dock inte alltför många i vårt land till fullo förstår konsekvenserna av dessa.
   När känslor är viktigare än verklighet och fakta saknar siffror betydelse.
   Framtiden blir grym då vi ska lära oss att känslor inte går att äta eller bo i.
   En framtid som ligger nära om trenden i sifferserierna består, troligen bara månader borta.
   Allt beror av omvärldens förtroende för Sveriges framtida betalningsförmåga.
   Arma land, arma folk.

  2. Under det för konungariket Sverige skadliga året 2015, då Stefan Löfven ägnade sig åt skadlig signalpolitik, bl.a. genom sitt famösa ”Refugee Welcome”-tal på Medborgarplatsen i Stockholm den sjätte september, varvid inflödet av asylanter och ensamkommande s.k. flyktingbarn nådde extremt höga nivåer, gick ett extremt stort pengaflöde i motsatt riktning från Sverige till EU.

   Som jag ovan har visat blev Sveriges alarmerande handelsnetto (värdet på svensk varuexport minus värdet på varuimporten) –132657 miljoner SEK gentemot EU-28 år 2015. Alltså, Sverige förlorade 2015 ca 133 miljarder SEK på utrikeshandeln med varor gentemot EU. Pga Sveriges skenande negativa handelsnettot gentemot EU-28, så har Sverige, 2016 och 2017, för första gången på flera decennier ett negativt handelsnetto gentemot världen. Mycket sorgligt! Sverige håller på att bli en importberoende bananrepublik tack vare EU och vårt EU-vurmande politiska etablissemang.

   Så det här med att EU är en så viktig exportmarknad för Sverige är ju ”fake news”. I själva verket ser EU Sverige, som på senare tid har fått en av EU:s lägsta självförsörjningsgrader på livsmedel, som en viktig marknad för att avyttra sina jordbruksprodukter.

   Lägg därtill också kostnaden för det svenska EU-medlemskapet, som 2015 uppgick till 44,232 miljarder SEK, enligt sid 11 i:
   http://www.regeringen.se/4a6b36/contentassets/e926a751d9eb4c978c4d892c659ebc8e/utgiftsomrade-27-avgiften-till-europeiska-unionen

   EU-kostnaden 132,657 + 44,232 = 177 miljarder SEK är inte piss havet. Det är en stor del av Sveriges BNP! När f-n ska sossarna närma sig EU-kostnaden, som tillsammans med massinvandringspolitiken, är det verkliga ekonomiska slukhålet?

 8. Reinfeldt hade någon valfilm med tårta. Varefter han avgick. Löfven kommer att lämna efter korv med bröd.

  Korv innehåller ofta kött av svin. Om han riktar sig mot de grupper som inte talar så bra latin (förlåt svenska) så vet de åtminstone att en korv skall man inte köpa om man inte vill äta svin. Men vet Löfven det?

  Båda dessa är långt från folket. Och vill närma sig dem genom matmetaforer. Mat som något som talar till alla. Men allting är relativt.
  Vad tänker en fattigpensionär? Hur många flaskor behövs för en korv med bröd? 20 flaslor. I dagens samhälle med många som vill åt pantflaskorna är det inte givet hur lång tid det tar. Om rullator och svårt att ta sig fram så kan det ta både en och två dar att nå målet.

  Vad kostar en korv med bröd för Löfven? 168 000 för 168 tim/mån är en tusenlapp i timmen minus säg 40% i skatt blir 600 kr/tim är 10 kr/minut. Ca 2 minuters jobb f Stefan ger honom korv m bröd.

  2 dagars slit eller 2 minuter blir mer av ett hån än den gemensamma nämnare som Löfven vill åt med sin svinköttsstinna måltid.

  Han kommer att grubbla länge över varför det blev som det blev.

  1. Löfven blir nog för det mesta bjuden på mat när han är i tjänsten, vilket en statsminister alltid är.
   Jag undrar om han förmånskattar?

 9. Smaklöst av S, Fredrik, men visst framstår väl ändå Löfven, likt resten av sin förunderligt inkompetenta partiledning, helt unikt obekymrad av verkligheten utanför den egna, ständigt svällande maktbubblan?

  Pucko med korvtilltugg lär spela ytterst liten roll när det kokta valfläsket snart är stekt och till hösten kommer säkerligen S, och förhoppningsvis resten av det ansvarslösa 7-partiet, äntligen att få sina fiskar varma.

 10. Sossarna är det unika partiet! De har alla tänkbara svar på alla tänkbara frågor. Svaren är: höjda skatter, mer offentlig sektor, fler bidrag och ett evigt regeringsinnehav för (s). Dessutom duckar man gärna för alla obekväma frågor genom att avge ett nonsenssvar som mynnar ut i ovan nämnda åtgärder. Inget annat parti har vågat tro att väljarna är korkade, det är bara sossarna som utgår från det. Hittills har de haft rätt för det mesta. Tyvärr!

 11. Underskatta inte väljarkåren. Det finns oerhört många oinsatta ryggmärgssossar, och ännu fler som på ett eller annat sätt är beroende av det enorma bidragskomplex som har svällt över alla breddar i detta misskötta land. Lägg till den massiva vänsterindoktrinering som matas ut i massmedia och i skolorna så har du förklaringen till att många väljare fortsätter svälja den infantila sossesmörjan otuggat, trots att verklighetsbilden säger något helt annat bara man ägnar minsta lilla kritiskt tänkande åt att med öppet sinne analysera vad lögnhalsarna faktiskt påstår.

 12. @Humanist:
  ”Bara själva valet av snabbmatställe visar i vilken stor utsträckning sossarna är ur takt med tiden. ”

  Perfekt analys! Hade inte tänkt på den aspekten, det kändes bara allmänt gammaldags. Det har S gjort sedan jag var liten (80-tal).

  Men en rappande gangsta-Löfven som äter halal-sushi i orten hade varit kul. (Även det gammaldags, förstås.)

 13. Deras politik i korthet är skinna folket till deras sista skärv. Ät upp deras intjänade pension. Spara på vård och omsorg, vi alla andra kan använda våra privata sjukförsäkringar. Låt folket lida, vi får ju glänsa av godhet som den humanitära stormakt vi är, nåt får dom väl stå ut med, sa ju t.o.m advokaternas ombud Ramberg. Låt även EU debitera folket på skatter, de är ju stora humanister. Låt landet försvinna in i det nya Sovjet, som nu benämns EU. O.s.v. Vallöften i klarspråk.

Lämna ett svar till Kristian Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *