DET SEKULÄRA SVERIGE

Det sekulära Sverige är en chimär, en illusion. Landet som skulle hålla isär politik och religion finns inte i verkligheten. Den svenska statskyrkan är avskaffad, men det statsbärande partiet håller sig fortfarande med en grupp för tro och solidaritet som verkar verka för att få det socialdemokratiska Sveriges verksamhet att synka bättre med religionernas tankar och idéer. I ett land som är sekulärt skall väl rimligtvis inget parti ha religiösa inflytelseorganisationer i sina led, oavsett om det är Tro och Solidaritet, Filadelfiakyrkan eller vilken muslimsk intresseorganisation som helst. Men så är det inte. I det sekulära Sverige påverkar de religiösa grupperingarna politiken, vissa mer andra.

Under förra mandatperioden hade de väldigt nya moderaterna den väldigt muslimska Abdirizak Waberi som riksdagsledamot. En religiös kuf, inte invald för att han var en hejare på något mer än att representera muslimer från Göteborgs norra förorter. Waberi hade aldrig blivit riksdagsledamot om det inte hade funnits en stark organisation i bakgrunden. Waberi var en moderat Kaplan, men värre. Det som Waberi satt och pratade öppet om i SVT:s program ”Slaget om muslimerna” från 2009 borde ha varit mer än nog för att göra Waberi omöjligt i politiken. Men inte i Reinfeldt ”öppna hjärtan”-variant av Moderaterna. Det var viktigare att ha en krigare ur rätt led i slaget om muslimernas röster i det sekulära Sverige. Idag är Waberi historia i Riksdagen, så också Reinfeldt.

Kaplan är demaskerad vid det här laget, avpolletterad och utanför regeringen. Men Kaplans avgång sörjs öppet av Miljöpartiet och en hel del av Kaplans vänner i politiken. Miljöpartiet är med sin krishantering även de demaskerade som totalt ointresserade av att stå upp för det sekulära Sverige, annat än i tomma ord. Miljöpartiet har istället i handling, genom sina nomineringsprocesser visat att man är extremt lättpåverkade för den och de som vill kapa ett naivt politiskt parti för egna syften.

Omar Mustafa var suppleant i socialdemokraternas partistyrelse i 6 dagar, sedan fick han lämna på grund av en alldeles för djup sammanblandning av religiösa ställningstaganden och ett påstått politiskt engagemang. I det sekulära Sverige borde man inte kunna gå direkt från religiösa inflytelseorganisationer till den politiska makten. De som idag stör sig på att man som avdankad politiker går från makten och härligheten till näringslivet borde fundera över vad som är värst – att lämna politiken för något nytt, eller för att gå in i politiken för underminera det sekulära Sverige…

Kaplan. Mustafa. Waberi. Alla är borta från den innersta maktens korridorer, men det finns med till visshet gränsande sannolikhet fler – många fler – i svensk politik med samma oförmåga att hålla isär den religiösa och den politiska övertygelsen. Vill vi ha det sekulära Sverige, där politiken och religionen hålls isär, så måste vi börja leta, börja städa ännu lite mer. Det handlar om vår framtid, om vilket Sverige vill skall ha.

8 svar på “DET SEKULÄRA SVERIGE”

 1. Liberté egalité fraternié!
  Leve den franska revolutionens ideal!
  Vi har inte fullt ut tagit till oss dessa i Sverige och helt tagit bort religionens inflytande. Samfunden har t ex kvar vigselrätten. De får dessutom offentliga bidrag.
  Med de religiösas oblyga försök att flytta fram sina positioner börjar de franska idealen att på allvar bli hotade.

 2. Hej.

  Helt rätt.

  Jag har börjat fråga borgerligt röstande bekanta som opponerar sig mot antydan att pågår en (spontan?) sunni-muslimsk subversion av svensk politik, med att fråga vad de finner om vi gör samma analys (Waberi, Mustafa, Kaplan; att folk från samma krets förbund och grupper dyker upp i flera partier och påverkar dessas agenda) men kallar det kommunism istället.

  De som är fyrtio och äldre känner då igen taktiken: bli medlem i vilken förening som helst, och förvrid föreningens verksamhet efter din ideologi.

  Det här är bara början, och snart börjar det smälla. Om och när du har möjlighet, så ta en tur i Malmö och fundera över ration muslimer/icke muslimer i stadskärnan.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

 3. En tröst är att Johan Westerholm jagar vidare! Ska bli intressant att se vad han får upp. Han är, liksom Du, ett jordens salt!

 4. Facit till framtidens Sverige brukar vanligtvis återfinnas i Södertälje och Malmö. Tyvärr.

  I Södertälje är infiltrationen sedan länge redan ett faktum. De lokala partier är redan uppdelade mellan olika klaner. Samtliga partier har sina klanföreträdare högt upp på listorna, men aldrig i topp – man kan förmodligen påverka mer i nämnderna än som officiell företrädare – för ett parti man egentligen inte bryr sig om. I Södertäljes fall rör det sig om klaner inom den ortodoxa kristna miljön, syrianer/assyrier.

  http://www.fokus.se/2012/05/staden-familjen-makten/

  I Malmö ser vi samma mönster som hos Miljöpartiet med islamistisk påverkan. Reepalu krattade manegen, och eftermälet förvaltades väl av Stjernfeldt Jammeh som släppte lös alla möjliga krafter.

  Statens roll i det framtida Sverige bör nog ses som ytterst osäker, då helt andra krafter och maktstrukturer skapat sina egna ramverk. Konfliktgraden mellan dessa nya maktstrukturer vågar jag inte ens tänka på… Men Libanon är kanske facit i det fallet?

 5. Fredrik Reinfeldt tillhör inte Svenska kyrkan, men visade som statsminister varje år sin lojalitetsförklaring inför trossamfundet före sin regeringsförklaring i plenisalen.

  För religionsfria och sekulära medborgare är det en sällsam upplevelse, att på plats bevittna när de främsta demokratiskt valda representanterna för den lagstiftande riksdagen och den verkställande regeringen i Sverige, böjer sina huvuden inför präster, pastorer, imamer och rabbiner. Denna manifestation av religiös underdånighet i Storkyrkan halvannan timme innan den sekulära ceremonin i plenisalen äger rum, står i skarp kontrast till statsministerns politiska regeringsförklaring inför ledamöterna i Sveriges riksdag.

  286 nyvalda ledamöter i Sveriges riksdag och 20 statsråd i den avgående regeringen anmälde sig till gudstjänsten i Storkyrkan i samband med riksmötets öppnande den 30 september 2014.

  Källa:
  Fem i tolv för en otidsenlig sedvänja?
  Nya debattmagasinet Bright nr 3, November 2011
  http://brightdebatt.blogspot.se/

 6. Beatrice Ask var, parallellt med sitt politiska uppdrag som justitieminister i Sveriges regering, förtroendevald som kyrkofullmäktigeledamot i Kungsholms församling 2010-2013. Enligt kyrkoordningen påtog sig justitieministern därmed ansvar för att Svenska kyrkans grundläggande uppgift; gudstjänst, undervisning, diakoni och mission blev utförd inom församlingen.

  Som chef för Justitiedepartementet ansvarade justitieministern för en stor del av lagstiftningen i Sverige och hade ett övergripande ansvar inom Regeringskansliet för lagstiftningens kvalitet.

  Beatrice Asks privata religiösa föreställningar och värderingar, som kom till uttryck i hennes aktiva engagemang i Svenska kyrkan, avslöjade att hon uppenbart saknade den integritet och det omdöme som krävs av en justitieminister i en sekulär regering Sverige.

  Citat:
  /Att Sveriges justitieminister i strid mot bestämmelserna i regeringsformen underordnade sig religiösa stadgar i kyrkoordningen för Svenska kyrkan är anmärkningsvärt. Enligt regeringsformen 6 kap. 2 § får ett statsråd inte inneha något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet./

  /Artikel 6 i Europakonventionen skyddar rätten till en oavhängig och opartisk domstol. Justitieministern var högsta ansvarig i regeringen för rättsväsendet och lagstiftningen i Sverige, men som kyrkofullmäktigeledamot i Kungsholms församling kunde Beatrice Ask rimligen inte ens själv anse sig vara religiöst oavhängig eller opartisk./

  /En objektiv betraktare har befogad anledning att befara, att justitieministern med sin partiska inställning gynnade trossamfundet Svenska kyrkan i lagstiftningen, vilket underminerar medborgarnas förtroende för ett sekulärt och oberoende rättsväsende i Sverige./

  Beatrice Ask är sedan den 7 oktober 2014 vald till ordförande i Justitieutskottet.

  Källa:
  Ask vilse i pannkakan
  Debattmagasinet Bright nr 3, November 2011
  http://brightdebatt.blogspot.se/

 7. Vi sekulära måste snabbt lära av de troende
  Dags att starta Sveriges Sekulära
  vars mål skall vara
  att
  få den självklara respekt och det naturliga inflytande som kommer till vår rätt i ett sekulärt samhälle
  att
  ändamålen skall helga medlen, särskilt de likvida medlen
  att
  det regeringsalternativ som ger oss mest bidrag får våra röster
  I allt detta skall vi vara ärliga och öppna
  (där kan de troende snabbt ta efter oss, det bjuder vi på)
  Så fort interim är klar skickar jag ut inbetalningskorten
  Med sekulär hälsning

  1. Ja, jag vet inte vad du tror att ”sekulärt” betyder, men alla troende av alla religioner kan vara sekulära.
   Libyen under Khaddafi, Iran under Shahen, Irak under Saddam, Syrien under Assad m.fl. var alla sekulära länder. Där de flesta hade sekulariten inskriven i grundlagen.

   Och sedan kom västvärlden till undsättning……..

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *