DET LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA? – TAPANI JUNTUNEN

Tapani Juntunen tar dig med på en söndagspromenad in i det politiska året som ligger framför oss. Inlägget handlar om Tapanis hjärtefråga, det långsiktigt hållbara. Vad behöver vi göra och inte göra för att skapa ett långsiktigt hållbart Sverige?

 

Vad är det långsiktigt hållbara?

Jag hoppas att det politiska året 2017 ska ge oss svaret på ”hard core”-frågor gällande asylpolitiken som: Hur många ska vi ta emot? Hur mycket får det kosta? Sammantaget är det frågor som måste få sina svar för att kunna skapa den långsiktigt hållbara politiken. Kan vi med dagens asylsystem ens ge svaret på dessa frågor? Nej sannolikt inte.

Asylpolitiken har de senaste åren förändrats sedan november 2015. Förändringen har varit till ett stramare system som mer liknar det övriga EU. Men talet om att det handlar om miniminivån i EU är nog inte riktigt hela sanningen. Migrationsverket i Sverige rapporterade för år 2016 att beviljningsgraden för de asylsökande låg på 77%. samtidigt rapporterar den finska motsvarigheten till Migrationsverket en siffra på 27% i Finland.

Med dagens system kommer vi inte runt en del ohållbara negativa effekter. Det uppstår svårigheter med att fastställa identitet, som i förlängningen omöjliggör avvisning om den asylsökande får avslag. Utan fastställd identitet och ID-handlingar kan ingen avvisas, det finns inget mottagande land. Ett skuggsamhälle blir resultatet, där människor lever i limbo.

En logisk konsekvens vore att helt byta system, till ett renodlat kvotsystem. För att kunna säkerställa identitet, och för att tillfredsställa den opinion som idag redan kräver möjlighet till kravlös familjeåterförening. Med ett kvotsystem beviljas så klart hela familjer asyl.

Idag förs en diskussion på den mer restriktiva sidan om att införa ett bidragstak, förändra regler för föräldrapenning, ökade krav vid bidrag. En sådan diskussion behövs naturligtvis även om man skulle övergå till ett kvotsystem. En fristad i Sverige – permanent eller tillfällig – kan inte betyda livslång försörjning och passivitet.

Det tyngsta skälet för ett kvotsystem är att återfå en statlig kontroll över situationen som innefattar volymer och kostnader. Systemet skulle också ge kommunerna ett inflytande som dagens asylsystem helt saknar. Om de 290 kommunerna för ett kommande år rapporterar möjlighet till ett mottagande på låt säga 10 000 personer då kan inte riksdagen klubba igenom en kvot på 80 000 eller mer. Naturligtvis behöver andra instanser inkomma med remissvar – Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet.

Det långsiktigt hållbara ligger inte i att bibehålla dagens system, utan att ändra system till ett renodlat kvotsystem. Därmed skickas den allra starkaste signalen till omvärlden att vi inte accepterar spontana asylansökningar, utan att vi väljer ut människor i respektive flyktingläger runt om i världen.

Om det som i dagens situation finns tiotals miljoner människor på flykt – och man står inför en uppgift som omöjligtvis kan lösas med att man tar hit samtliga – måste man agera på ett rationellt sätt. Man måste definiera hjälpens omfattning, alla resurser som man anser sig kunna avvara och definiera vår årliga kapacitet. Det är det långsiktigt hållbara.

3 svar på “DET LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA? – TAPANI JUNTUNEN”

 1. ” Det uppstår svårigheter med att fastställa identitet, ”

  Det finns inte, och har aldrig funnits, några ”svårigheter” med detta, utom i huvudet på 7K politiker. De flesta länder införde hårda ID krav för länge, länge sen. Schweiz hade till och med en folkomröstning om just denna fråga för 15-20 år sen, där man beslutade om direktavvisning av alla asylanter utan ID handlingar. Det implementerades och fungerade utmärkt.

  Detta har jag även påtalat för i princip alla moderater med egna bloggar mellan 2006-2014. Svaret var tystnad eller kraftiga fördömanden av mig som människa.

  M är en 100% förbrukad politisk kraft vad gäller immigrationsfrågor. Det går inte att tro på ett ord de säger nu, givet hur de agerade under mer än 10 år. De bär helt klart huvudansvaret för dagens problem, även om skulden delas med övriga 7K och media.

  Sen är det även lite tragikomiskt att de nu helt öppet på sin hemsida erkänner att de har ljugit i mer än 10 år om det här med ”internationella konventioner”. Som de nu korrekt påpekar behöver Sverige nästan inte ta in några asylanter alls baserade på dessa. Så är det och vi som har varit insatta i saken har vetat det hela vägen, Men i varje riksdagsdebatt om frågan i många, många år har M politikerna ljugit sig blå i ansiktet om detta.

  Och nu inbillar de sig att vi ska tro på dem??????

  Vad gäller sakfrågan, spelar asylpolitiken nu mindre roll. Inflödet som redan har skett garanterar att svenskarna väldigt snabbt kommer att bli en minoritet i sitt eget land. Det som krävs är omfattande repatrieringar och det väldigt snabbt. Annars finns det ingen framtid för våra barnbarn, annat än som en kuvad etnisk minoritet i ett MENA land.

 2. Off Topic vill jag i rättvisans namn även ge en känga åt Medborgerlig Samling.

  Jag hamnade i en debatt med dem nu för första gången och ganska direkt började de att klippa bort mina inlägg, baserat på rena svepskäl.

  Innehavaren till denna blogg kan möjligen intyga att jag förvisso ofta skriver hårt och provokativt, men håller mig inom vad som är tillåtet i Sverige.

  MED får såklart göra som de vill, men om de hävdar att de vill ha fri debatt så talar de inte sanning.

  https://medbloggen.se/2017/01/05/rattighetstankandet-har-lopt-amok/comment-page-1/#comment-50

 3. Hej.

  Varför skall Sverige ha invandring alls från MENA, Afghanistan, Somalia och liknande platser?

  Jag tror inte jag är ensam om att vilja se ett svar på den frågan, från samtliga partier.

  Mitt eget svar är att det skall vi inte, annat än i undantagsfall och då endast personer av önskvärd natur med behövliga kunskaper och självförsörjningen ordnad på förhand.

  Vad är moderaternas svar?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *