DEN DUBBLA NORMALISERINGEN – TAPANI JUNTUNEN

Det brukar talas om att normaliseringen av Sverigedemokraterna, från vänster och från liberaler betraktas detta som en styggelse. Men vad är det egentligen som ska normaliseras? Är det synen på Sverigedemokraterna, eller är det den allmänna opinionen i olika sakfrågor?

Tar man denna diskussion ur Sverigedemokraternas synvinkel, så är det en dubbel normalisering man måste försöka uppnå. Med det menar jag att Sverigedemokraterna själva måste förändras för att uppnå normalisering, men enbart i vissa frågor. I andra frågor måste man ståndaktigt stå på sig och ta strid. I dessa frågor måste man invänta en ny normalisering i opinionen.

Ett exempel på område som behöver förändring partiinternt är familjepolitiken. Idag är HBT-gruppens rättigheter eftersatt. Sverige är ett av västvärldens mest liberala länder gällande just rättigheter för denna grupp, och det finns också ett stöd för detta i en bred folkmajoritet. Ett område där Sverigedemokraterna har en stark röst är kritiken mot den mångkulturella politiken, och framför allt en islamisering. Det ironiska är att just de mest konservativa muslimerna förmodligen uppskattar en restriktiv HBT-politik. Det är just här som Sverigedemokraterna måste välja väg. Man kan inte kritisera islamisering, samtidigt som det man själv förespråkar normativt är samma sak.

En invändning är att Sverigedemokraterna inte ska bli ett mainstream-parti, och att det är bra att man sticker ut. Javisst är det så, om man har som syfte att bli ett obskyrt litet marginalparti. Men det är ju inte Sverigedemokraternas ambition. Ambitionen är ju att bli ett stort mittenorienterat parti som tar upp kampen om att vara ett statsbärande parti, och utmanar Moderaterna och Socialdemokraterna. Själen i partiet sitter inte i vilken HBT-politik man har. Klokast här är att följa den breda mittfåra i svensk opinion som stödjer en liberal HBT-politik. I förlängningen handlar frågan om vilka invandrargrupper, inklusive muslimer, partiet ska rikta sig till. Är det de mest konservativa och reaktionära, eller de mer sekulära och liberala grupperna? De som mest troligt har lättast att integrera sig i Sverige?

Ett annat exempel är migrationspolitiken. Det är däremot ett område där partiet måste ta strid. Det är en helt central profilfråga. Där sker också en förändring i opinionen. Fler uppmärksammar att den migrationspolitik vi har idag gröper ur välfärden på sikt, och redan idag överbelastar samma välfärd. Uppfattningen enbart för ett fåtal år sedan var att välfärden – inklusive pensioner – skulle räddas av invandringen. Detta saknar stöd i forskning. Fler inser nu att detta enbart var en desperat lögn, i syfte att upprätthålla en migrationspolitik som liknar ett sektbeteende. Det man här måste ta strid för är en politik där inte utanförskap ökar. Utanförskapet är en grogrund för det ohållbara i samhället avseende kriminalitet och antisocialt beteende. Men också för en underminerad välfärd.

Ett annat område där partiet måste ta strid är nationalismen kontra den mångkulturella politiken. Sverige är idag ett mångkulturellt land, multietniskt. Den befintliga mångkulturella politiken, i retorik och handling syftar till att förstärka olikheter. Minoriteter ska bibehålla sin kulturella identitet, gärna med statliga bidrag. Denna helt befängda idé måste ges ett annat alternativ, att ett land – även om det är mångkulturellt – faktiskt inte finner styrka i just olikheterna utan när man överkommer olikheterna och finner en gemensam agenda och en gemenskap. Här kommer Sverigedemokraternas nationalism in som en betydande aspekt, som en förenande idé. Det är mycket troligt att invandrare behåller sin ursprungliga identitet hela livet. Men människor har alltid fler identiteter, och de exkluderar inte varandra. När man kommit till Sverige är det politiska budskapet från Sverigedemokraterna att det är dags att lägga till ytterligare en identitet, för nu gäller ett nytt sammanhang med nya krav.

Normalisering handlar alltså inte främst om synen på Sverigedemokraterna, utan om hur Sverigedemokraterna förhåller sig till sin egen politik. Främst handlar det om att opinionen – inklusive de politiska partierna – måste normalisera sig kring en ny sakpolitik.

Tapani Juntunen
Sverigedemokraterna

3 svar på “DEN DUBBLA NORMALISERINGEN – TAPANI JUNTUNEN”

  1. ”Det ironiska är att just de mest konservativa muslimerna förmodligen uppskattar en restriktiv HBT-politik. Det är just här som Sverigedemokraterna måste välja väg. Man kan inte kritisera islamisering, samtidigt som det man själv förespråkar normativt är samma sak.”

    Här tycker jag att man tar ut svängarna rejält, när man säger att det ”normativt handlar om samma sak”. Det finns absolut inga likheter mellan SD:s HBT-politik och Islamisternas syn på homosexuella. Ett väldigt grundläggande exempel på hur normerna skiljer sig är att Sverigedemokraternas förhållningssätt inte baseras på vad en Gud eller Imam har sagt utan på vad man t ex upplever är bäst för barnet om vi pratar adoption.

    ”Denna helt befängda idé måste ges ett annat alternativ, att ett land – även om det är mångkulturellt – faktiskt inte finner styrka i just olikheterna utan när man överkommer olikheterna och finner en gemensam agenda och en gemenskap.”

    Här måste man till tillägga att ”mångkulturellt” som begrepp för de flesta innebär mångkulturalistiskt, och det ska vi inte ha. Att ha en nation som är polyetnisk, dvs att det finns flera olika etniciteter men med en upphöjd och ”offentlig” samhällskultur – gör inte samhället mångkulturellt. Den gamla kulturen kan man, som man gjorde förr, behålla i hemmet – förslagsvis till sammans med religiösa värderingar som är svåra att anpassa i ett sekulärt samhälle.

  2. Helt rätt Tapani. SD hade inte blivit det stora parti man är idag om man inte vågat sticka ut från de övriga. Det har lönat sig och kommer att löna sig.

  3. Om SD bara blir som alla andra partier så har allt dom gjort under åren vart meningslöst,Folk stödjer SD för att folk vill se något nytt och vill se en förändring,Nationalismen är viktig och att bekämpa EU monstret är väldigt viktigt..

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *