ROCKADER

Från polishuset i Västerås till centrala Arboga tar det ungefär 30 minuter för en radiobil med blinkande blåljus och tjutande sirener. Till anstalten Salberga i Sala, ett fängelse för det värsta buset och med säkerhetsklass 1, går det några minuter snabbare från samma polishus. Till Fagersta, den norra utposten i Västmanlands län, kör en utryckande polispatrull från Västerås på cirka 40 minuter. Till den där bostaden i norra utkanten av Västerås, där en polisman med familj fick känna av hur det är sova på en skjutbana, tar det bara några minuter…

Polisen i Västmanland skall kraftsamla. Efter beskjutningen av polisbostaden i Västerås för några veckor sedan kommer nu polisens rockader. Polispatruller från Sala, Fagersta och Köping flyttas in till Västerås. Kvar i den västmansländska periferin blir det nästan inget kvar. Av de oftast två, ibland tre radiobilarna i Köping blir det en ensam patrull kvar. Samma rockader även från Fagersta och Sala. En minimal styrka blir kvar. I periferin kommer de poliser som blir kvar behöva vänta betydligt längre på hjälp, stöttning och förstärkning om eller när det kommer att behövas. Väntan på kollegorna kommer att bli betydligt längre efter polisens rockader. Så här skall det vara och fungera i tre månader.

Poliserna i Västerås känner sig otrygga efter beskjutningen av en kollegas bostad. Beskjutningen har skapat ett arbetsmiljöproblem, där många poliser pratar om att lämna yrket och ännu fler mår dåligt. Det är fullt normalt med tanke på vad som har hänt. För att öka tryggheten bland poliserna i Västerås gör man sina rockader. Man väljer att flytta poliser från andra delar av länet till Västerås. Det är naturligt att kraftsamla för att lösa det som måste betraktas som ett mordförsök på en kollega. Men hur bli det med tryggheten i Arboga eller Köping, för poliser och andra? I Sala, Fagersta och Skinnskatteberg? I Kungsör eller Surahammar? Vad händer när allt brottsförebyggande arbete läggs ner i tre månader?

Problemet med polisens rockader, oavsett om det handlar inom ett län eller inom landet, är att de skapar tomrum på de platser som dräneras på poliser. Att polisen i Västmanland skulle få stöd från Stockholm, Göteborg, Malmö eller Uppsala skulle innebära att det blev för stora luckor där. Problemet är att det inte finns några marginaler längre. Problemet är att landets poliser inte räcker till för att kollegorna skall kunna känna sig trygga i sin arbetsroll…