SPRICKOR OCH SPLITTRINGAR

Rubriken skriker ut nyheten med stora, feta bokstäver. Fler än sex av tio moderater kan tänka sig samarbete med Sverigedemokraterna i frågor där man ligger nära varandra. Nästan fyra moderater av tio är tveksamma, vet ej eller säger nej. Sprickor och splittringar i det som var Alliansens största parti. Realpolitik inför en jobbig framtid versus de som drömmer något osannolikt.

I Kristdemokraterna är de troende ännu mer övertygade än hos de ständigt nyare Moderaterna om behovet av att behöva göra upp med Åkesson och SD för att få genomslag för en annan politik än den rödgröna. I Liberalerna är en majoritet för samma sak, men inte lika tydligt som i KD eller M. Sprickorna och splittringen skär rakt igenom borgerligheten. Bara hos Annie Lööf och Centern finns det ett litet övertag för de som säger nej till Sverigedemokraterna och ja till alla andra varianter som kommer att erbjudas de folk- och förtroendevalda efter valet 2018. Men det finns sprickor och splittringar även i Annie Lööfs parti, i Centerpartiets fasad…

Politiker som intresserar sig mer över med vem man skall prata och inte istället för vad man skall försöka lösa för problem blir snabbt irrelevanta i väljarnas ögon. Sverigedemokraternas historiska och kommande framgångar har skapat ett helt nytt politiskt landskap. Oavsett vad Annie Lööf tror och tänker om sitt parti och Centerns förhandlingsläge kommer hon och de att vara beroende av en större, starkare partner efter nästa val om hon skall ha något att säga till om. Hon och de kan prata om mål och huvudalternativ, men det är i dagsläget bara önskedrömmar.

Annie kan göra en Olof Johansson, och lägga sig sked med Löfven. Centern kan göra en Maud Olofsson och fortsätta stötta borgerligheten även framöver, även om det innebär ett passivt stöd och lite förhandlande med SD. Ingenstans i dagens opinionssiffror finns möjligheten för Annie Lööf att komma undan ett jobbigt val efter ett jobbigt val. Det kan vara pest eller kolera för Centerpartiet, men de kommer att behöva välja. Någon och några kommer att känna sig svikna.

Det går bra för Annie Lööf i opinionen just nu, men Centerpartiet rör sig fortfarande på rätt låga nivåer. Centerpartiet saknar fallhöjd, och varje misstag i analysen och tänket kan bli förödande. Sprickor och splittringar finns även i Annies gäng- Skulle den tredjedelen av hennes väljare som föredrar att prata med SD istället för att bli ett stödhjul åt S bli så besvikna att de drar så ligger Centern illa till igen. Detsamma gäller ju det motsatta, de som vägrar SD-snack. Skulle de söka sig bort från Centern blir det ju en katastrof.

Sverigedemokraternas framgångar har skapat sprickor och splittring i alla borgerliga partier. Alliansen är att betrakta som död och beröringsskräcken gentemot SD gör bara Stefan Löfven upplyft. Dagens socialdemokrati ser inte skillnaderna mellan en seger och en pyrrhus-dito. Om Löfven tror att det kan räcka med liberalerna i Liberalerna och Centerpartiet som tillägg i den rödgröna röran för att säkra makten efter 2018 så tror jag att Löfven tror fel. Det kommer inte räcka alls. Tro mig…