KULTURKOLLISION – TAPANI JUNTUNEN

Under hösten skrev Eli Göndör boken ”Religionskollision”. Namnet till trots handlar boken mer om kultur än religion. Huvudtesen i boken är att kollisioner sker när dominanta kulturer möts. Kollisionerna blir mindre när istället en minoritetskultur möter en dominant kultur. Minoriteten har redan en kulturell erfarenhet av att anpassa sig till andra majoriteter. Sverige är i …