SPLITTRINGEN

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – MSB – har börjat prata om de ryska påverkansoperationerna mot Sverige. MSB pratar om hur Ryssland försöker splittra Sverige och svenskarna. MSB kallar den ryska taktiken för den gamla, ohederliga taktiken härska och söndra. Men är det bara Putin och Ryssland som står för splittringen i det som en gång var folkhemmet?

Jag är det man kallar russofob. Russofobin sitter i mitt blod och i min märg. Det handlar om historia, om hur Ryssland och Sovjetunionen har gett sig på mitt andra hemland. Det har handlat om ockupation, tyranni och terror. Jag tror sällan gott om Ryssland, och jag är övertygad om att Ryssland kommer att utnyttja svenska svagheter när det behövs. Ryssland gör det redan…

Det var en gång då jag talade gott och väl om Sverige. Vi hade ett försvar som var värt namnet. Vi hade skolor och sjukhus att vara stolta över. Polisen kom när man behövde dem, och vi hade inga tiggare på våra gator. Nu går det inte längre att stå rak i ryggen och orera om att Sverige är bäst. Sjukvården har jag upplevt innifrån i två decennier, och dagens vård sviktar rejält. Försvaret har jag bra insyn i, och vårt försvar är inte tillräckligt bra – trots bättre soldater och delvis bättre utrustning. Polisen kommer sällan i tid, om de ens kommer. Skolan upplever jag genom mina barn – och trots bra lärare så duger den inte.

Den stora skillnaden mot den där tiden då jag såg ett annat Sverige är att nyhetsmonopolet är utmanat. SVT1 och SVT2 är inte ensamma. SR har konkurrenter. Dagspressen äger inte längre problemformuleringspriviliegiet totalt. Folk pratar mer med varandra om sina upplevelser i Sverige. MSB vill tydligen att vi skall prata mer det som händer utomlands än här hemma, om man skall tro på det MSB säger.

Splittringen i Sverige är inte en konsekvens av Rysslands handlingar. Det handlar om hur våra politiker har spelat sina kort. Sjukvårdspolitiker. Skolpolitiker. Försvarspolitiker. Regeringspolitiker. Oppositionspolitiker. Splittringen är ett resultat av det svenska debattklimatet i kombination med de svenska politikernas oförmåga att dela verklighetsbild med en stor del av befolkningen.

Att Ryssland skall ha någon sorts monopol på att splittra Sverige köper jag alltså inte. Däremot förstår jag att Ryssland driver på, och utnyttjar splittringen som våra politiker har skapat genom sina ord och sina handlingar. Sveriges härskare har på egen hand skapat en söndring som ingen vettig maktspelare skulle kunna låta bli att utnyttja…