POLISSKOLAN

Det sänks begåvningskrav och det sänks fysiska krav. Det har aldrig varit så lätt som det är nu att komma in på en svensk polishögskola, och bli polis i Sverige. De sänkta kraven skapar oro bland gamla poliser, bland erfarna ‘snutar’. Man litar inte på att de framtida kollegorna kommer att vara att rätt virke. Man fruktar att när verkligheten är som hårdast och mest skoningslös så kommer svensk polis möta buset med en alltför mjuk poliskår.

Filmen Polisskolan kom 1984, och den blev en succé. Saxar man ur texten om filmens handling från Wikipedia kan man läsa: ”På grund av bristen på poliser, tar den nyvalda borgmästare i en icke namngiven amerikansk stad beslutet att sänka intagningskraven till utbildningen av den nya poliskåren. Nu ska inte längre längd, vikt, kön, utbildning och styrka vara avgörande för intagningen till polisskolan, utan alla som är villiga är välkomna. Detta gör att hundratals som aldrig hade tänkt sig en poliskarriär anmäler sig och antas som aspiranter. Dock är inte alla inom poliskåren glada över dessa förändringar.”

Borgmästaren i Polisskolan är 34 år senare ersatt av Morgan Johansson och Stefan Löfven. Bristen på poliser gör att man sänker alla intagningskrav för att komma in på Polishögskolan. Många inom poliskåren är oroade och skeptiska över förändringarna…

Jag har en hel del poliser i umgänget. Fantastiska människor som gör ett fantastiskt arbete. De är olika individer, men de har flera gemensamma nämnare i sina personligheter. De inger respekt. De är förnuftiga. De är verbala, de kan alltså prata med folk efter givet läge eller given situation. De är trygga. De är inga veklingar. Men – och det är jobbigt men – de börjar alla tappa framtidstron. De tror allt mindre på en ljusare framtid, och de tror allt mer på en anarki. De tror allt oftare att deras framtida kollegor i en allt större utsträckning kommer att vara människor som inte passar för arbetet.

Filmen Polisskolan bubblar upp. Poliskompisarna kan skratta åt filmen, åt afroamerikanen som kan härma en herrans massa ljud, åt den vapenfixerade dåren och den kvinnliga instruktören med en tilltagen hylla. Alla stereotyper finns där. Polisvännerna slutar skratta när de ser beröringspunkterna med dagens Sverige. När filmen slutar med ett rätt så lyckat experiment, så tror ingen av kamraterna i kåren att det svenska försöket med sänkta krav kommer att sluta lyckat…

Sverige kommer att behöva tryggare, starkare poliser som inger respekt. Inte tvärtom. Att sänka kraven på framtidens poliser för att komma tillrätta med framtidens utmaningar är helt fel väg att gå, om man vill ha chans att hamna rätt.