TANKEVURPAN

Stockholm växer, och Stockholm växer snabbt. Stockholmarna blir allt fler, och med det så blir det allt fler människor som behöver sjukvård. Man bygger ett nytt sjukhus, en av de dyraste byggnaderna i världen faktiskt. Men det nya sjukhuset, Nya Karolinska, är redan från början alldeles för litet. Det nya sjukhuset ersätter inte ens det gamla sjukhuset – vad avser bristvaran vårdplatser. Det nya sjukhusets nya akutmottagning kommer bara att ta emot 15 000 patienter per år, cirka 40 patienter per dygn. Den gamla akutmottagningen, på det gamla Karolinska, tar emot över 85 000 patienter per år. Tankevurpan är total.

Eftersom det nya sjukhuset, Nya Karolinska, redan från början är för litet behöver Stockholms andra, äldre sjukhus byggas om och ut. Eftersom den nya akutmottagningen på Nya Karolinska skall ta emot 70 000 patienter färre behöver man bygga ut akutmottagningarna på de andra sjukhusen i huvudstaden. Problemet är att ingenting av detta är gjort eller klart när det nya sjukhuset, med sin nya akutmottagning och sitt nya arbetssätt kör igång. Tankevurpan kommer att skapa ett ännu större kaos.

Akutmottagningarna på Södersjukhuset och Danderyd är redan idag kraftigt överbelastade. Patienternas säkerhet hotas av platsbrist, trängsel och personalbrist. Det enda som det inte är brist på är patienter, och det är inte så konstigt eftersom Stockholm växer. Nya, större men redan nu alldeles för underdimensionerade akutmottagningar för Södersjukhuset och Danderyd är på gång – men kraftigt försenade. De nya och större akutmottagningarna kommer kanske klara av det tryck som finns på de akutmottagningarna idag.  Trycket innan det skall tryckas in 70 000 patienter som inte får komma till Nya Karolinska nya akutmottagning. Dessutom ligger invigningarna av nya akutmottagningar på Södersjukhuset och Danderyd några år bort i tiden. Tills dess får stockholmarna stå ut med effekterna av den där tankevurpan…

Ibland förstår man inte hur folk tänker. I fallet med Stockholms akutsjukvård går det inte alls att förstå. Om allt fler människor behöver resa med en båt från plats A till plats B bygger rederiet sannolikt en större båt, inte en mindre. Man kan välja att bygga flera båtar som delar på ökningen. Men man ser till att den stora båt man har kör sina passagerare tills dess den nya eller de nya är i drift. Hade Stockholms läns landsting, med sina politiker och tjänstemän, drivit det där rederiet hade man tagit den stora båten ur trafik innan någon ersättningstrafik fanns. Möjligtvis hade det funnit en livbåt och några flytvästar i vattnet.

Så ser tankevurpan ut i Stockholms akutsjukvård, och de som knäcker vårdens anställda och patienter borde skämmas…