SVERIGEBILDEN SÄKERHETSRISKEN

Den nordiska passunionen blev verklighet för 65 år sedan, sommaren 1952. En pensionsålder senare och på grund av utvecklingen i Sverige borde det finnas rätt gott om folk i våra nära och kära grannländer som borde tänka tanken på att pensionera rörelsefriheten mellan länderna. Det händer lite för mycket lite för snabbt för att man inte skall oroa sig över att det som händer – eller inte händer – i Sverige skall få jobbiga konsekvenser på andra sidan en nordisk gräns…

Bara några dagar innan terrordådet i Åbo skrevs en artikel i den finska tidningen Hufvudstadsbladet. Andemeningen i texten var att det finns skäl att även i den gamla östra rikshalvan oroa sig över ‘utvecklingen’ i Sverige. ”Det är inte otänkbart att Sverige blir för Finland en större säkerhetsrisk än Ryssland” fanns med i texten. Texten skrevs innan en av de terrormisstänkta marockanerna i Åbo kom fram som ett levande bevis på hur illa den svenska migrationspolitiken fungerar. Den terrormisstänkta marockanen har sökt uppehållstillstånd i Sverige tre gånger, två gånger under eget namn och en gång med förfalskad identitet. Den unge marockanen har fått avslag tre gånger. Ändå fanns han kvar i Sverige – och tydligen fri att resa över till Finland. Sveriges slapphänta migrationspolitik måste kunna anses vara delaktig till terrormordet i Åbo.

Ett land som saknar kontroll över vilka människor som finns inom landets gränser är en säkerhetsrisk för landets egen befolkning. Ett land som saknar kontroll över hur de människor man inte ens har kontroll över rör sig över landets gränser blir en säkerhetsrisk för grannländerna. Sverige saknar allt av den kontrollen. Man vet inte vem som finns här och varför, och den dagen polisen jobbar med en inre utlänningskontroll skriker sig vissa politiker hesa – påhejade av journalistkåren och kultureliten. Att se på Sverige ur ett utifrånperspektiv, från Köpenhamn eller Åbo, leder rimligtvis till slutsatsen att det är en säkerhetsrisk man ser.

Ett land med politiker som aldrig menar allvar med vad de säger om migrationspolitiken är också en säkerhetsrisk. Statsråd som bara pratar om att man måste bli duktigare på att avvisa de som får avslag på sin asylansökan eller sitt uppehållstillstånd bygger säkerhetsrisken. När den politiska handlingen uteblir lägger man grunden för att fler personer som man inte kommer att ha någon koll på söker sig hit. Kanske är det därför tusentals personer som fått sina avslag i Finland är på väg mot Sverige för att pröva lyckan här.

Att ett grannland börjar oroa sig mer över Sverige än Putins Ryssland säger en hel del om hur vi borde oroa oss själva. Sverigebilden är numera snarlik Edvard Munchs målning ”Skriet”. I vår nära omvärld är Sverigebilden den bild som våra politiker vägrar att se. Vi är ett land som faktiskt håller på att tappa kontrollen, och det går allt snabbare för varje dag. Vi är redan en verklig säkerhetsrisk för oss själva, och våra grannländer. Allt för att de som styr landet tror att politisk utspelsteater är att ha kontroll. De kunde inte ha mer fel…