FRIDOLINS FOKUS

Gustav Fridolin är Löfvens utbildningsminister, och därmed ansvarig för den svenska skola. Innan Fridolin blev utbildningsminister lovade han att rädda den svenska skolan på 100 dagar. Det fanns så mycket som Fridolin ville göra för att den svenska skolan skulle bli bättre, och Fridolin fick sin chans. Idag har det gått 907 dagar, och Fridolins största avtryck för den svenska skolan är några lika infantila som debila YouTube-klipp. Fel fokus?

Utbildningsministerns löften för den svenska skolan, innan Fridolin blev utbildningsminister var följande: Anställ fler i skolan. Höj lärarlönerna. Stärk rätten för introduktionsår för lärare. Inför ROT-avdrag för skolan. Reglera förskolans gruppstorlek. Inför läsa-skriva-räkna-garanti. Bemanna skolbiblioteken. Stärk de estetiska ämnena. Tillkalla en skolkommission. Fasa ut tidiga val. Bli kvitt vinstjakten. Punkt. Fridolins fokus för den svenska skola som Fridolin fick ansvar för.

Våld har blivit vardag för eleverna… En rubrik om den svenska skolans tillstånd här och nu. En elev blir pissad på av en annan elev. En tjej förnedras sexuellt i skolan, av en elev och inför sina klasskamrater. Incidenterna i den svenska skolan skenar, och i incidenterna ingår det ökande våldet. Fridolin rabblade upp elva punkter. Ingen av dem hette något om trygghet, nolltolerans mot våld och mobbing. Det fick bli ”Bli kvitt vinstjakten” och ”Stärk de estetiska ämnena” och ”Bemanna skolbiblioteken” istället. Fridolins fokus kanske var fel. En trygg, säker skolmiljö är en förutsättning för lärandet.

Till och med undertecknad är övertygad om att statsrådet Fridolin blir upprörd över att elever blir pissade på – på riktigt – eller att de sexuella trakasserierna inför publik existerar i den svenska skolan. Problemet var att Fridolin inte såg problemen när han malde på hur han skulle rädda skolan på 100 dagar. Problemen fanns redan då, även om det har blivit värre här och där sedan den 3 oktober 2014 när Fridolin fick sin titel.  Men Fridolin gick in på sitt departement med fel fokus. De estetiska ämnena skulle stärkas. Skolbiblioteket skulle bemannas.

Den svenska skolan påverkas av samhällsutvecklingen. Ett hårdare, råare samhälle tränger in i våra skolbyggnader. Ett samhälle där våldet breder ut sig kan inte skydda skolan från våldet. Det spelar ingen roll om skolbiblioteket är öppet när den elev som våldtar en annan elev får gå kvar i skolan medan den våldtagna får en bristfällig hemundervisning. Det betyder noll att man inför ROT-avdrag för skolan om den som blir pissad på tvingas fly, medan den som pissar får gå kvar.

Den svenska skolan är alldeles för ofta en skola där flummet och den missriktade välviljan lever kvar. Svaga förebilder, svagare regler och den svagaste ledningen har skapat en svensk skola som spårar ur precis som samhället utanför. När samhället inte mår bra spelar det ingen roll hur många dagar ett statsråd har på sig, han kommer aldrig att lyckas. Problemet är att om skolan inte får chansen att lyckas så kommer samhället få skörda resultaten av alla misslyckanden i nästa led.

Släcker du lampan när du går, Fridolin?