HANDLING

Dags att gå till handling.

Det är en av rubrikerna på Försvarsmaktens hemsida, och visst är det dags att gå till handling. Det var det för länge sedan.

Dags att gå till handling handlar inte om hur vi snabbt skall kunna öka landets anorektiska försvarsförmågor, inte om hur Försvarsmakten kan växla upp och börja återskapa en tröskeleffekt värd namnet. Tröskeln som det svenska försvaret en gång var har ju slipats ner av generationer av svenska politiker. Dags att gå till handling handlar inte om att snabbt öka på numerären av personal och materiel. Inte heller handlar det om modernisering, basplattor eller stora övningar.

Dags att gå till handling handlar om gender. Det handlar om en ny handbok i tre delar för att underlätta jämställdhetsarbetet i Försvarsmakten.

”Vi ser handboken som ett viktigt verktyg för att Försvarsmakten ska kunna lösa sina tilldelade uppgifter” – Insatschef Thörnqvist.

När Flygvapnet skriker efter fler flygplan, basbataljoner, luftvärnsskydd av flygfälten och annat smått och gott så kommer alltså handboken som ett viktigt verktyg för att Försvarsmakten ska kunna lösa sina tilldelade uppgifter. När Marinen skriker efter fler och nya fartyg, en återskapad ubåtsjaktförmåga och bättre uthållighet så kommer alltså en handbok i gender.

”Vi ser handboken som ett viktigt verktyg för …//… att vi tillsammans ska öka den operativa effekten” – Insatschef Thörnqvist.

När Armén saknar kängor till soldaterna, när basplattan inte är vare sig en bas eller en platta, när det käbblas om Sverige verkligen klarar av att bemanna 48 artilleripjäser eller bara 24 så det dags för handling. En handbok i gender. О Боже.

Lösa tilldelade uppgifter och få en ökad operativ effekt genom en handbok i gender? Just nu känns det som om det finns så mycket annat som Försvarsmakten skulle behöva fundera på och syssla med. Omvärlden blir allt osäkrare. Riskerna ökar. Sverige låtsas rusta upp och återskapa något som med lite fantasi skulle kunna föreställa ett försvar. Dags för handling, och det vi fick innan det första nya JAS-planet lyfte var en handbok, i gender…

Länk till Försvarsmaktens hemsida.