FÖRUTSÄTTNINGAR

Där satt jag på bussen. Luftkonditioneringen funkade inte. Chauffören svor över att dörrarna inte öppnades som han ville, och över allt annat som fel på den där blåa bussen från plats B till plats C. Min resa var kort, jag kunde stå ut de där tio till tolv minuterna som det skulle ta – men jag tyckte synd om busschauffören. Han ömsom svor, han ömsom förbannade bussen. Han tycktes hata det där fordonet som han skulle köra från punkt A till punkt Ö. Så kom de där orden som gav mig inspiration till just det här inlägget.

”Vad har man för förutsättningar att göra sitt jobb egentligen?”

Förutsättningar. Förutsättningar att göra sitt jobb. Vem av samhällsbyggarna har de rätta förutsättningarna? Någon? Någonstans? Handen på hjärtat, finns det någon som har de bästa förutsättningarna? Egentligen?

Låt oss börja längst ner i kronologin, förutsättningarna för förskolelärarna och barnskötarna på dagis. Vilka förutsättningar har de att ge våra barn en bra start i umgänget med det offentliga Sverige? Rätt dåliga om vi skall vara ärliga. Allt större barngrupper, allt färre pedagoger. Allt mindre tid för lek och lärande. Allt mer tid som går ut till att förvara och hålla koll på de små liven. Så ser förutsättningarna ut på alldeles för många förskolor.

Vilka förutsättningar har sedan lärarna att ge våra barn en bra och vettig utbildning? Rätt kassa om vi skall vara sanningsenliga. Allt större klasser, allt mindre tid för att ta eleverna längre in på kunskapens tid. Allt mindre tid för att ta hand om de elever som behöver extra stöd. Ett kroniskt lågt stöd från samhället när det gäller möjligheterna till ordning och reda i klassrummet. Politiker som är inne och petar i betygssystem och läroplaner oftare än lärarna får möjlighet att löneförhandla. Så ser förutsättningarna ut på alldeles för många skolor.

Sedan kanske barnen blir sjuka, såpass sjuka att de behöver möta sjukvården. Hur ser förutsättningarna ut för vår sjukvård att göra sitt jobb på det mest patientsäkra och trygga sättet? Inte alls så bra som vi förtjänar om man skall ha rätt att yttra sig. Allt fler patienter. Allt sjukare patienter. Allt större personalbrist på sjukhusen. Allt mindre tid till vård och omvårdnad. Allt mer tid åt administration och att lösa bemanningsproblem. En ond spiral som bara snurrar snabbare och snabbare för varje år för en verksamhet som varje dag – varje timme – gör hjärt-lungräddning på sig själv…

Vissa barn hamnar snett efter förskolan och skolan. Vilka förutsättningar har socialtjänst och kanske även barn- och ungdomspsykiatrin att hjälpa och stötta föräldrarna när det behövs? Allt större utmaningar, allt fler barn och föräldrar som skriker efter hjälp som en konsekvens av bristerna hemma, i förskolan, skolan och i ett allt trasigare samhällsbygge. Allt fler som kräver hjälp, och allt oftare. Men förutsättningarna att hjälpa, rädda och ta hand blir bara sämre, sämre och sämre för varje timme, dag och månad. Alla ser det, men de flesta blundar direkt.

När sedan socialen och BUP sviktar så kommer kontakten med polisen som ett brev på posten. Vilka förutsättningar har polisen att göra sitt jobb på bästa sätt? Poliser slutar. Poliser ger upp. Polisen har ett ledarskap som Gud glömde och en arbetsmiljö som ofta ligger i paritet med Sodom och Gomorra. Allt mer att göra för allt färre i en allt värre omgivning. Det är förutsättningarna och arbetsmiljön för de som skall trygga vår trygghet. Det kallas usla förutsättningar.

Om polisen har extremt dåliga förutsättningar att stå för den inre säkerheten så har landets officerare, soldater, sjömän, hemvärnare och allt annat folk i försvaret ännu sämre förutsättningar att göra sitt jobb ordentligt när det behövs. De vet det allihop, att de är vår tids Kamikaze-krigare, Kamikaze-piloter och Kamikaze-matroser den dagen det smäller. De som skulle ha gett dem rätt förutsättningar att göra jobbet har ägnat sig åt att prata runt problemen, att låtsas ta ansvar. De som skulle ha gett de som skall försvara oss bra förutsättningar att sköta försvaret har med berått mod gett dem de sämsta tänkbara förutsättningarna att skydda dig, mig och oss.

Man kan ju tycka att det land som har det högsta skattetrycket i världen borde ha bäst förutsättningar att se till att landets skolor och förskolor fungerar som de skall. När man betalar mer i skatt än någon annan skattebetalare i världen borde man kanske kunna kräva att sjukvården och socialen fungerar. När man har pyntat mer än någon annan för det som är samhällets försäkringspremie skulle det vara smakfullt ifall man fick en hyfsad försäkring för pengarna och inte ett skämt till polis eller en fars till försvar.

Men vi betalar våra skattekronor utan att få valuta för pengarna. De flesta i det offentliga Sverige har trots skattetrycket usla förutsättningar. Det är alltså med usla förutsättningar vi möter framtiden. Skål. Godnatt. Trevlig Helg.