FASCISTERNAS SEGER

”det är fascisternas seger, det var en folkomröstning invandring” – Anders Lindberg, Aftonbladet, goes Arnstad på Twitter…

Det var en gång, när vi svenskar fick folkomrösta om att vara eller inte vara medlem i EU. Siffrorna såg ungefär likadana ut som under den brittiska midsommarnattsdrömmen – men tvärtom. Sverige valde EU, men över 45% av svenskarna var per definition fascister enligt Lex Lindberg. De ville nämligen inte vara med i EU, de hade mage att rösta nej. Rätt många av Anders Lindbergs kamrater i sosseriet var där och då Mussolinis lärjungar.

Då som nu kunde man och kan man ha olika skäl till att vara fascist i Lindbergs ögon. Visst kunde de öppna gränserna skrämma folk nu som då, men det finns andra skäl – massor av skäl att vara skeptisk till en union. Överstatlighet. Distansen till demokratin. Byråkratin. Slöseriet av skattemedel. Oförmågan att komma överens. Odugligheten när det gäller problemlösning. Ha synpunkter och bli fascist.

Britterna valde exit framför remain och de som har synpunkter på den relativt lilla marginalen mellan vinnare och förlorare bör beakta att marginalen bara var marginellt större när vi valde EU.  EU och frågor om Unionen har en förmåga att dela de flesta länder på mitten – för eller emot, kritiska och okritiska, anti-fascister och fascister.

Det tonläge som Lindberg anammade i sitt numera raderade tweet sätter nivån på debatten. Tyck rätt, skonas. Tyck fel, demoniseras skoningslöst. Oförmågan att sätta sig in i hur andra tänkande människor använder hjärnan avslöjar den och de som tydligen bara kan acceptera en åsikt, ett val, ett resultat. I min värld är det mer av fascism eller kommunism än att använda sin röst efter eget behag. När Lindberg kallar en majoritet av britterna för fascister eller högerextremister så avslöjar han sig själv som den riktiga extremisten…